Przekrój Ról Zespołowych Belbina: Poszukiwacz Źródeł

Cel: Zbadanie zasobów zewnętrznych i rozwój kontaktów w imieniu [...]