Kurs Akredytacyjny

Dla kogo?

Kurs Akredytacyjny wyposaża osoby związane z HR, menedżerów, coachów, trenerów oraz specjalistów innych dziedzin w nowe kompetencje według najwyższych standardów Belbin® poprzez zdobywanie umiejętności pozwalających na zwiększenie efektywności zespołów i ułatwienie sprawnej współpracy.

Kurs Akredytacyjny Belbin - Lepsza Komunikacja

Lepsza

Komunikacja
Kurs Akredytacyjny Belbin - Maksymalizacja Efektywności

Maksymalizacja

Efektywności
Kurs Akredytacyjny Belbin - Oswajanie Konfliktów

Oswajanie

Konfliktów
Kurs Akredytacyjny Belbin - Budowanie Zespołów

Budowanie

Zespołów
Kurs Akredytacyjny Belbin - Obniżenie Kosztów

Obniżenie

Kosztów
Po co?

Aby wspierać jednostki i zespoły stojące przed wyzwaniami takimi jak:

 • Budowanie kultury zaufania
 • Budowanie różnorodnych zespołów w oparciu o świadome JA i świadome MY
 • Budowanie wielowymiarowej współpracy
 • Budowanie kultury różnorodności i szacunku w oparciu o mocne strony członków zespołu
 • Oswajanie konfliktów w zespole
 • Budowanie szczerej komunikacji w zespole oraz między szefem a podwładnym
 • Obniżenie kosztów rekrutacji
 • Zwiększenie retencji pracowników
 • Uniknięcie subiektywnych, przypadkowych decyzji rekrutacyjnych
 • Maksymalizacja efektywności zespołu
 • Zarządzanie w oparciu o predyspozycje podwładnych
Inwestuj w profesjonalizm

W nieustającym dążeniu do jak najwyższej jakości, zarówno z poziomu organizacji jak i jednostki poszukujemy tego, co może zapewnić nam przewagę konkurencyjną.

Rozwój profesjonalizmu pracowników oraz możliwość zastosowania innowacyjnych narzędzi na światowym poziomie to nie tylko kwestia prestiżu – to pewność działania, rzetelność oraz obiektywizm, jaki możemy zaproponować w procesach zarządzania kapitałem ludzkim.
Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do działań służących pobudzaniu bądź utrzymywaniu zaangażowania pracowników, gdzie kluczowe staje się umiejętne wpływanie na: motywację, poczucie pewności siebie, gotowość do wzięcia odpowiedzialności.

Jak wygląda szkolenie?
Kurs Akredytacyjny - Przed Szkoleniem

TEST BELBINA

Szkolenie poprzedzone jest testem online Belbina diagnozujący predyspozycje, talenty i uznane kompetencje, Dzięki czemu każdy uczestnik ma możliwość w praktyce doświadczyć i zrozumieć jego wartość.

Unikalność tego testu wynika z połączenia samooceny i oceny obserwatorów.

Etap I – Dzień 1

Historia powstania Ról Zespołowych. Dyskusja nad rzetelnością i trafnością Testu Belbina.
Czym jest Rola Zespołowa i co ją kształtuje?
Charakterystyka 9 Ról Zespołowych – film “Fire, Toast & Teamwork”.
Omówienie zachowań nieakceptowalnych.
Omówienie i interpretacja Indywidualnych Raportów Ról Zespołowych Belbin uczestników.

Etap I – Dzień 2

Profile Ról Zespołowych: Spójny, Kompatybilny, Niezgodny, Pomieszany.
Pogłębienie wiedzy na temat każdej z Ról – jak rozpoznawać i jak się komunikować z daną rolą?
Trening interpretacji Raportów Indywidualnych.
Belbin w rekrutacji – kandydat odpowiedni vs dopasowany.
Raporty Stanowiska – analiza dopasowania do wymagań stanowiska – omówienie.
Raport Dopasowania Kandydata do Stanowiska – trening interpretacji.
Test sprawdzający wiedzę z pierwszego etapu – wspólne omówienie prawidłowych odpowiedzi.
Omówienie zadania do wykonania pomiędzy etapami – „Praktyka” (każdy uczestnik otrzymuje 3 jednostki testowe do samodzielnego wykorzystania i treningu).

Po Etapie I – praktyka

Po zakończeniu Etapu I, każdy uczestnik Kursu Akredytacyjnego otrzymuje 3 jednostki Testu Belbina oraz dostęp do konta podglądu statusu badania.
Uczestnicy wykorzystują jednostki do przeprowadzenia 3 interpretacji Raportów Belbina dla wybranych przez siebie osób. W kolejnym etapie kursu, uzyskane Raporty Indywidualne wykorzystane zostaną do wygenerowania Raportów Zespołowych oraz Raportów Relacji uwzględniających uczestnika oraz zaproszone przez niego osoby.

Etap II – Dzień 1

Nasze doświadczenia – omówienie zadania „Praktyka”. Sesja Q&A.
Zastosowania Raportów Indywidualnych – szkolenia i coaching.
Raporty Relacji – jak interpretować wyniki.
Zastosowania Raportów Relacji – coaching, budowanie relacji, sytuacje konfliktowe i kryzysowe.
Trening interpretacji Raportów Relacji.
Raporty Zespołowe – omówienie zawartości raportów powstałych w wyniku wykonania zadania „Praktyka” – nauka interpretacji.
Trening interpretacji Raportów Możliwości Zespołu.

Etap II – Dzień 2

Najczęstsze pomyłki w interpretacji raportów.
Role przeciwstawne – konflikt czy filary współpracy.
Budowanie efektywnych zespołów – dobieranie ludzi do zespołu oraz kierunki służące zbalansowaniu potencjału zespołu – ćwiczenia praktyczne.
Organizacja pierwszego badania wewnątrz organizacji – wskazówki praktyczne.
Jak wykorzystywać Raporty: Relacji, Zespołowe i Stanowiskowe – praktyczne wskazówki.

Egzamin

Uczestnicy kończą szkolenie przystępując do egzaminu akredytacyjnego. Po jego zaliczeniu uczestnicy otrzymują międzynarodowe certyfikaty. W przypadku początkowego niepowodzenia, możliwe jest podejście do egzaminu poprawkowego.

Jesteśmy z Tobą

Po zakończeniu szkolenia zapraszamy do dołączenia do naszej Społeczności Certyfikowanych Trenerów, gdzie wymieniamy się doświadczeniami. Raz w miesiącu prowadzimy praktyczny webinar, podczas którego omawiamy szerzej różne zagadnienia zastosowania podejścia Belbina w codziennej pracy. Nasi trenerzy chętnie bezpłatnie pomogą w pierwszych interpretacjach.

Uzyskaj międzynarodowy certyfikat

Każdy uczestnik, który pomyślnie zda egzamin akredytacyjny, otrzymuje międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość metod Belbina, wydawany przez Belbin Associates z siedzibą w Cambridge, UK.

Poza międzynarodowym certyfikatem otrzymasz także również prawo do korzystania z loga osoby akredytowanej w swoich materiałach marketingowych:

Logo Belbin Team Role Accreddited
TERMINY Kursu Akredytacyjnego

Najbliższe terminy:

Luty-marzec 2024:
Etap I: 19-20 lutego, godz. 09-13, on-line.
Etap II: 25-26 marca, godz. 09-13, on-line.

Ceny
Kurs Akredytacyjny - Cena podstawowa
Kurs Akredytacyjny - Zniżki po Belbin dla Trenerów i Belbin w Rekrutacji
Belbin dla Trenerów Belbin w Rekrutacji Kurs Akredytacyjny
od 1600 zł netto* od 2200 zł netto** 8500 zł netto
Poznawane Raporty Belbina
Indywidualny Raport Ról Zespołowych Belbina (SPI)
Indywidualny Raport Ról Zespołowych Belbina (360°)
Raport Stanowiska
Raport Dopasowania do Stanowiska
Raport Relacji
Raport Zespołowy
Testy i Raporty Belbina do wykonania w trakcie szkolenia
Własny Test Belbina
Dodatkowe Testy Belbina
(2 sztuki)
(3 sztuki)
Raport Stanowiska
(1 sztuka)
Raport Dopasowania do Stanowiska
(2 sztuki)
Raport Zespołowy
Raport Relacji
(3 sztuki)
Zniżki
(w większym wymiarze)
Konto Interplace 7
Konto podglądu statusu badania
Pełne konto
(możliwość zakupu)
Dodatkowe moduły
Komunikacja bez przemocy (z elementami NVC)
(opcja – od 550 zł netto)
(opcja – od 550 zł netto)
Coaching młodzieży w oparciu o metodę Belbina
(opcja – od 550 zł netto)
(opcja – od 550 zł netto)
Certyfikat
Bezterminowy certyfikat ukończenia szkolenia
(certyfikat Belbin Polska)
(certyfikat Belbin Polska)
(międzynarodowy certyfikat)

W JAKI SPOSÓB SIĘ ZAPISAĆ?

1. W formularzu poniżej podaj nam dane do faktury.
2. W odpowiedzi prześlemy fakturę.
3. Po zaksięgowaniu płatności prześlemy link do Testu Belbin.
4. Przed szkoleniem otrzymasz materiał szkoleniowe.

Formularza możesz użyć także by zadać nam dodatkowe pytania i uzyskać więcej informacji. Kurs Akredytacyjny możemy zorganizować również w formie szkolenia wewnętrznego dla pracowników Twojej firmy.

W JAKI SPOSÓB SIĘ ZAPISAĆ?

1. W formularzu poniżej podaj nam dane do faktury.
2. W odpowiedzi prześlemy fakturę.
3. Po zaksięgowaniu płatności prześlemy link do Testu Belbin.
4. Przed szkoleniem otrzymasz materiał szkoleniowe.

Formularza możesz użyć także by zadać nam dodatkowe pytania i uzyskać więcej informacji. Kurs Akredytacyjny możemy zorganizować również w formie szkolenia wewnętrznego dla pracowników Twojej firmy.

Zapisz się lub uzyskaj więcej informacji:

Belbin Polska Benefactor sp. z o.o. - oficjalny dystrybutor Belbin na terenie Polski

Dlaczego warto uzyskać Akredytację Belbin?

“Ucz się od najlepszych, drugorzędni nie mają nic do zaoferowania”

David Hurn

Jako oficjalny przedstawiciel Belbina w Polsce zapraszamy na kurs akredytacyjny. Nasze 20-letnie doświadczenie wyposażyło nas w bogaty zasób wiedzy podpartej stałą praktyką.

Działaj na sprawdzonych, licencjonowanych narzędziach

Po przejściu procesu akredytacji oprócz nowych kompetencji otrzymujesz uprawnienia do wykorzystania całego potencjału analityczno-poznawczego jakie oferuje nowa platforma wiedzy Interplace 7 – to już siódmy edycja tego narzędzia, dzięki któremu masz do dyspozycji profesjonalny i kompleksowy zestaw raportów bazujących na teście Belbin®. Jest to system w pełni zautomatyzowany i wspierający procesy przeprowadzenia sprawnie badania.

Poza bardzo wysoką trafnością wyników dodatkowym atutem jest prostota i transparentność opracowanych raportów. Dodatkowo, akredytowany uczestnik kursu, dzięki pogłębionej wiedzy może zapewnić doradztwo, dokładnie analizując sytuację i brać pod uwagę zarówno możliwe szanse jak i zagrożenia.