Korzystaj z pełnego potencjału 6 raportów

Użyj Belbina do treningów i coachingów. Zapisz się na kurs akredytacyjny, aby w pełni wykorzystać wszystkie opcje sześciu raportów i dostępną strefę wiedzy

Dlaczego warto uzyskać Akredytację Belbin?

“Ucz się od najlepszych, drugorzędni nie mają nic do zaoferowania”

David Hurn

Jako oficjalny przedstawiciel Belbina w Polsce zapraszamy na kurs akredytacyjny. Nasze 20-letnie doświadczenie wyposażyło nas w bogaty zasób wiedzy podpartej stałą praktyką.

Akredytacja wyposaża osoby związane z HR, menedżerów, coachów, trenerów oraz specjalistów innych dziedzin w nowe kompetencje według najwyższych standardów Belbin® poprzez zdobywanie umiejętności pozwalających na zwiększenie efektywności i ułatwienie sprawnej współpracy.

Inwestuj w profesjonalizm

W nieustającym dążeniu do jak najwyższej jakości, zarówno z poziomu organizacji jak i jednostki poszukujemy tego, co może zapewnić nam przewagę konkurencyjną.

Rozwój profesjonalizmu pracowników oraz możliwość zastosowania innowacyjnych narzędzi na światowym poziomie to nie tylko kwestia prestiżu – to pewność działania, rzetelność oraz obiektywizm, jaki możemy zaproponować w procesach zarządzania kapitałem ludzkim.
Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do działań służących pobudzaniu bądź utrzymywaniu zaangażowania pracowników, gdzie kluczowe staje się umiejętne wpływanie na: motywację, poczucie pewności siebie, gotowość do wzięcia odpowiedzialności.

Działaj na sprawdzonych, licencjonowanych narzędziach

Po przejściu procesu akredytacji oprócz nowych kompetencji otrzymujesz uprawnienia do wykorzystania całego potencjału analityczno-poznawczego jakie oferuje nowa platforma wiedzy Interplace7 – to już siódmy edycja tego narzędzia, dzięki któremu masz do dyspozycji profesjonalny i kompleksowy zestaw raportów bazujących na teście Belbin®. Jest to system w pełni zautomatyzowany i wspierający procesy przeprowadzenia sprawnie badania.

Poza bardzo wysoką trafnością wyników dodatkowym atutem jest prostota i transparentność opracowanych raportów. Dodatkowo, akredytowany uczestnik kursu, dzięki pogłębionej wiedzy może zapewnić doradztwo, dokładnie analizując sytuację i brać pod uwagę zarówno możliwe szanse jak i zagrożenia.

Akredytacja raporty

Z czego składa się dwuetapowa Akredytacja?

ETAP 1 – dwa dni szkoleniowe

Poznanie Koncepcji Belbina. Interpretacja Raportów Indywidualnych.

 • Historia powstania Ról Zespołowych. Dyskusja nad rzetelnością i trafnością testu Belbina

 • Czym jest Rola Zespołowa i co ją kształtuje?

 • Charakterystyka 9 Ról Zespołowych – film “Fire, Toast & Teamwork”

 • Role przeciwstawne – konflikt czy filary współpracy

 • Omówienie zachowań nieakceptowalnych

 • Profile Ról Zespołowych: Spójny, Kompatybilny, Niezgodny, Pomieszany

 • Pogłębienie wiedzy na temat każdej z Ról – jak rozpoznawać i jak się komunikować z daną rolą?

 • Trening interpretacji Raportów Indywidualnych

 • Najczęstsze pomyłki w interpretacji raportów

 • Organizacja pierwszego badania wewnątrz organizacji – wskazówki praktyczne

 • Test sprawdzający wiedzę z pierwszego etapu – wspólne omówienie prawidłowych odpowiedzi

 • Omówienie zadania do wykonania pomiędzy etapami – „Praktyka” (każdy uczestnik otrzymuje 3 jednostki testowe do samodzielnego wykorzystania i treningu)

ETAP 2 – dwa dni szkoleniowe

Praca z Raportami Relacyjnymi, Zespołowymi i Dopasowania do Stanowiska.

 • Nasze doświadczenia – omówienie zadania „Praktyka”. Sesja Q&A

 • Zastosowania Raportów Indywidualnych – szkolenia i coaching

 • Raporty Relacji – jak interpretować wyniki

 • Zastosowania Raportów Relacji – coaching, budowanie relacji, sytuacje konfliktowe i kryzysowe

 • Trening interpretacji Raportów Relacji

 • Raporty Zespołowe – omówienie zawartości raportów powstałych w wyniku wykonania zadania „Praktyka” – nauka interpretacji

 • Trening interpretacji Raportów Możliwości Zespołu

 • Budowanie efektywnych zespołów – dobieranie ludzi do zespołu oraz kierunki służące zbalansowaniu potencjału zespołu – ćwiczenia praktyczne

 • Belbin w rekrutacji – kandydat odpowiedni vs dopasowany

 • Raporty Stanowiska – analiza dopasowania do wymagań stanowiska – omówienie
 • Raport Dopasowania Kandydata do Stanowiska – trening interpretacji

 • Jak wykorzystywać Raporty: Relacji, Zespołowe i Stanowiskowe – praktyczne wskazówki

 • Test akredytacyjny

Uzyskaj międzynarodowy certyfikat

Każdy uczestnik, który pomyślnie zda egzamin akredytacyjny, otrzymuje międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość metod Belbina, wydawany przez Belbin Associates z siedzibą w Cambridge, UK.

Cena dwuetapowego szkolenia akredytacyjnego

8500 zł netto + VAT

Skontaktuj się z nami w celu rezerwacji miejsca.

Najbliższe terminy Kursu Akredytacyjnego Belbin:

Marzec-kwiecień 2023:
Etap I: 16-17 marca, godz. 09-13, on-line.
Etap II: 17-18 kwietnia, godz. 09-13, on-line.

Kurs Akredytacyjny możemy zorganizować również
w formie szkolenia wewnętrznego dla pracowników Twojej firmy.

  Belbin miniaturka