Korzystaj z pełnego potencjału 6 raportów

Użyj Belbina do treningów i coachingów. Zapisz się na kurs akredytacyjny, aby w pełni wykorzystać wszystkie opcje sześciu raportów i dostępną strefę wiedzy

Dlaczego warto uzyskać Akredytację Belbin?

“Ucz się od najlepszych, drugorzędni nie mają nic do zaoferowania”

David Hurn

Jako oficjalny przedstawiciel Belbina w Polsce zapraszamy na kurs akredytacyjny. Nasze 16-letnie doświadczenie wyposażyło nas w bogaty zasób wiedzy podpartej stałą praktyką.

Akredytacja wyposaża osoby związane z HR, menedżerów, coachów, trenerów oraz specjalistów innych dziedzin w nowe kompetencje według najwyższych standardów Belbin® poprzez zdobywanie umiejętności pozwalających na zwiększenie efektywności i ułatwienie sprawnej współpracy.

Inwestuj w profesjonalizm

W nieustającym dążeniu do jak najwyższej jakości, zarówno z poziomu organizacji jak i jednostki poszukujemy tego, co może zapewnić nam przewagę konkurencyjną.

Rozwój profesjonalizmu pracowników oraz możliwość zastosowania innowacyjnych narzędzi na światowym poziomie to nie tylko kwestia prestiżu – to pewność działania, rzetelność oraz obiektywizm, jaki możemy zaproponować w procesach zarządzania kapitałem ludzkim.
Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do działań służących pobudzaniu bądź utrzymywaniu zaangażowania pracowników, gdzie kluczowe staje się umiejętne wpływanie na: motywację, poczucie pewności siebie, gotowość do wzięcia odpowiedzialności.

Działaj na sprawdzonych, licencjonowanych narzędziach.

Po przejściu procesu akredytacji oprócz nowych kompetencji otrzymujesz uprawnienia do wykorzystania całego potencjału analityczno-poznawczego jakie oferuje nowa platforma wiedzy Interplace7 – to już siódmy edycja tego narzędzia, dzięki któremu masz do dyspozycji profesjonalny i kompleksowy zestaw raportów bazujących na teście Belbin®. Jest to system w pełni zautomatyzowany i wspierający procesy przeprowadzenia sprawnie badania.

Poza bardzo wysoką trafnością wyników dodatkowym atutem jest prostota i transparentność opracowanych raportów. Dodatkowo, akredytowany uczestnik kursu, dzięki pogłębionej wiedzy może zapewnić doradztwo, dokładnie analizując sytuację i brać pod uwagę zarówno możliwe szanse jak i zagrożenia.

Pobierz szczegółową ofertę Akredytacji Belbina
Akredytacja raporty

Z czego składa się dwuetapowa Akredytacja?

ETAP 1 – dwa dni szkoleniowe

Poznanie Koncepcji Belbina. Interpretacja Raportów Indywidualnych.

TERMINY 2021:

8-9 listopada 2021 (ONLINE)

 • Wprowadzenie do Koncepcji Belbina poprzez doświadczenie – Gra Co-operate

 • Historia powstania Ról Zespołowych. Dyskusja nad rzetelnością i trafnością testu Belbina

 • Czym jest Rola Zespołowa i co ją kształtuje?

 • Charakterystyka 9 Ról Zespołowych – film “Fire, Toast & Teamwork”

 • Role przeciwstawne – konflikt czy filary współpracy

 • Omówienie zachowań nieakceptowalnych

 • Profile Ról Zespołowych: Spójny, Kompatybilny, Niezgodny, Pomieszany

 • Pogłębienie wiedzy na temat każdej z Ról – jak rozpoznawać i jak się komunikować z daną rolą?

 • Trening interpretacji Raportów Indywidualnych

 • Najczęstsze pomyłki w interpretacji raportów

 • Organizacja pierwszego badania wewnątrz organizacji – wskazówki praktyczne

 • Test sprawdzający wiedzę z pierwszego etapu – wspólne omówienie prawidłowych odpowiedzi

 • Omówienie zadania do wykonania pomiędzy etapami – „Praktyka” (każdy uczestnik otrzymuje 5 jednostek testowych do samodzielnego wykorzystania i treningu)

ETAP 2 – dwa dni szkoleniowe

Praca z Raportami Relacyjnymi, Zespołowymi i Dopasowania do Stanowiska.

TERMINY 2021:

2-3 grudnia 2021 (ONLINE)

 • Quiz – gra pozwalająca przypomnieć i ugruntować wiedzą z pierwszego etapu

 • Nasze doświadczenia – omówienie zadania „Praktyka”. Sesja Q&A

 • Zastosowania Raportów Indywidualnych – szkolenia i coaching

 • Raporty Relacyjne – jak interpretować wyniki

 • Zastosowania Raportów Relacyjnych – coaching, budowanie relacji, sytuacje konfliktowe i kryzysowe

 • Trening interpretacji Raportów Relacyjnych

 • Raporty Zespołowe – omówienie zawartości raportów powstałych w wyniku wykonania zadania „Praktyka” – nauka interpretacji

 • Trening interpretacji Raportów Możliwości Zespołu

 • Budowanie efektywnych zespołów – dobieranie ludzi do zespołu oraz kierunki służące zbalansowaniu potencjału zespołu – ćwiczenia praktyczne

 • Belbin w rekrutacji – kandydat odpowiedni vs dopasowany

 • Raport Dopasowania Kandydata do Stanowiska – trening interpretacji

 • Jak wykorzystywać Raporty: Relacyjne, Zespołowe i Stanowiskowe – praktyczne wskazówki

 • Test akredytacyjny

Cena dwuetapowego szkolenia akredytacyjnego

Cena przy płatności na 30 dni przed rozpoczęciem etapu pierwszego – 7650 zł netto + VAT

Cena regularna – 8500 zł netto + VAT

Skontaktuj się z nami w celu rezerwacji terminu.

  Skontaktuj się z nami w celu rezerwacji terminu.

  Belbin miniaturka