Przejmij kontrolę nad swoją karierą

Nawet jeśli pracujesz w organizacji, która nie używa Belbina, wciąż możesz poznać i dowiedzieć się więcej na temat swoich silnych stron
Ocena Obserwatorów Raporty Belbina
Belbin Polska na Sympozjum Belbin Cambridge 2016 - Beata Jacak, Tomasz Knitter, Tomasz Śledź
Raporty Belbina

W czym mi to pomoże?

Zdolność właściwego postępowania z ludźmi i odpowiedniego zachowania w środowisku pracy staje się niezwykle istotna dla rozwoju kariery na każdym jej etapie. Pewni ludzie posiadają takie umiejętności w znacznym stopniu i ich awans – często ze skromnych środowisk – staje się źródłem podziwu i uznania wśród innych. Inni dobrze zaczynają karierę, ale stają się sfrustrowani, bo są uwięzieni na stanowisku, które im nie odpowiada. Dlaczego niektórzy są bardziej efektywni w pracy niż inni? Czy to geny czy wychowanie? A może jest to bardziej związane z uwarunkowaniami stanowiska i stopniem dopasowania ludzi do wymagań danego stanowiska?

Aby awansować w organizacji człowiek musi zrozumieć, gdzie najbardziej pasuje i jaki potencjał najlepiej wnieść do zespołu. Nie jest to oczywiście jednorazowe działanie, gdyż towarzyszy człowiekowi przez całe życie zawodowe. Nigdy nie jest za późno, aby się czegoś nauczyć, ale zawsze jest za wcześnie, aby przestać się uczyć. A więc zapraszamy do badania osobistych predyspozycji, udziału w szkoleniach, które pomogą ci odnaleźć najlepsze miejsce dla siebie oraz literatury i refleksji. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was przyjemność.

Czy chcesz w praktyce:

Rozwinąć swoją karierę i odnieść sukces w pracy?
Realizować swoje pasje i talenty i zarabiać dobre pieniądze?
Wyróżnić się na tle innych kandydatów podczas rekrutacji?
Dogadać się z szefem, trudnym kolegą lub klientem?

Raport Indywidualny Belbin zidentyfikuje, jaką kombinację Dziewięciu Ról Zespołowych preferujesz. Po wielu latach badań zachowań i wydajność w pracy, Belbin zidentyfikował dziewięć kluczowych typów zachowań. My nazywamy je – dziewięcioma Rolami Zespołowymi. Zespoły z największymi sukcesami przejawiają w swoich strukturach wszystkie dziewięć ról.

Spersonalizowany Raport Indywidualny zidentyfikuje, która kombinacja spośród dziewięciu Ról Zespołowych jest Twoją preferowaną, a także jakie wiążą się z tym mocne strony oraz akceptowalne słabości.

Jakie są Twoje Role Zespołowe?

Wieloletnie badania nad zachowaniem i wydajnością zespołu zidentyfikowały dziewięć różnych typów zachowań – nazywanych Dziewięcioma Rolami Zespołowymi. Każda osoba w zespole może przyjmować więcej niż jedno zachowanie. Największe sukcesy należą zaś do zespołów w których przejawiają się wszystkie role.

Zamów swój Raport Belbina już dziś!

Zamów Swój Raport Belbina

Wiedza o swoich Rolach Zespołowych to wielka korzyść przy pracy. Pozwala zidentyfikować i grać swoimi najsilniejszymi atutami i zachowaniami. Pozwala to też budować trwałe i oparte na wzajemnym zrozumieniu relacje ze swoimi kolegami z pracy. Jeśli szukasz sposobności do zmiany miejsca pracy, tak wewnątrz firmy jak i na zupełnie nową to Raport Belbina będzie tutaj wielkim wsparciem. Nie tylko pokazuje – podczas rozmów rekrutacyjnych czy rozwojowych – jaki cenny wkład wniesiesz, w zespół ale także co wyróżnia Cię na tle innych kandydatów.

Twoje preferowane Role Zespołowe mogą zmieniać się na przestrzeni czasu. Na zmianę profilu ról ma wpływ środowisko w jakim funkcjonujesz, twoje doświadczenia życiowe, jak również skład zespołów w jakich przyszło Ci pracować. Dlatego rekomendujemy Ci aktualizowanie swojego Raportu Belbina co 2 – 3 lata.

Belbin Role Icons