Jak to się zaczęło?

Historia życia Mereditha Belbina – prekursora wellbeingu
Historia życia Mereditha Belbina – prekursora wellbeingu

Dr. Meredith Belbin jest twórcą teorii Ról Zespołowych, która zrewolucjonizowała podejście do pracy w zespołach, stworzył gry zespołowe oraz test behawioralny, dzięki któremu można rozpoznać naturalne predyspozycje i zachowania poszczególnych pracowników. Jego ciekawa historia może stać się inspiracja jak dobrze wykorzystać pasję i talent w pracy i badaniach.

Czasy szkolne:

Miał zaledwie 13 lat, gdy wybuchła II wojna światowa. Mimo tego, że wraz z matką i siostrami mieszkali w strefie bombardowań, rodzina nie zdecydowała się na ewakuację. Głównie zw na edukację Mereditha, który miał bardzo dobre notowania w Royal Grammar School w High Wycombe.
Już wtedy nieświadomie korzystał z własnych talentów, neutralizując słabe oceny z matematyki wybitną znajomością łaciny.

Po wojnie studia na Oxfordzie i Cambridge było dostępne głównie dla byłych żołnierzy, jednak Meredith Belbin za sprawą porywającego eseju, a także pasji do wioślarstwa wywalczył sobie miejsce w Calre Collage w Cambrige. Co ciekawe pływał w jednej obsadzie z Davidem Attenborough.

Belbin i Attenborough - załoga wioślarska Cabridge

Po kliku semestrach Belbin zdał sobie sprawę, że niepodoba mu się wizja przyszłości, w której jest nauczycielem łaciny i zmienił profil studiów na psychologię, gdzie odnalazł się w psychologi w przemyśle, a przy okazji poznał swoją przyszłą żonę Eunice.

Meredith Belbin z żoną Eunice Belbin
Doktorat i badania naukowe:

Studia doktoranckie wypełnił badaniami nad wpływem starzenia się pracowników na zmiany organizacji pracy w przemyśle. Po doktoracie kontynuował badania w Cranfield College. W ramach swojej pracy odwiedził około stu firm, badając, jak wraz z wiekiem pracowników zmieniają się wzorce pracy. W szczególności ważną obserwacją, którą odnotował w tym czasie, jest fakt, że starsi pracownicy nie lubili szybkiego tempa pracy na linii produkcyjnej. Natomiast tam, gdzie starsi pracownicy mogli być nagradzani za dokładność, a nie szybkość satysfakcja z pracy była wyższa. Belbin jako pierwszy podkreślał również ogromny wpływ na jakość pracy ma poczucie spełnienia i własnej wartości, a także fakt jak wiele od siebie pracownik może dać firmie. Śmiało można powiedzieć, że Meredith Belbin stał się prekursorem, który zapoczątkował wellbeing.

Praca i rozwój:

Eunice Belbin pracowała jako dyrektor w Industrial Training Research Unit (ITRU), finansowanej przez rząd instytucji utworzonej w wyniku ustawy o szkoleniach przemysłowych. Meredith połączył pracę w Cranfield z doradztwem dla Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W kolejnych latach Meredith Belbin był zapraszany jako ekspert do spraw pokoleniowych w przemyśle. Współpracował m.in. Z Departamentem Pracy USA. Zauważy, że wielu pracowników nie czerpie satysfakcji z pracy, cierpiąc na niską samoocenę, ale w momencie odnalezienia swojej niszy i poczucia wnoszenia wkładu w pracę odnajdywali radość i spełnienie.

Meredith w swoich publikacjach podkreślał jak ważne jest budowanie zdrowego środowiska pracy, które kształtuje silnych wewnętrznie, pewnych siebie pracowników. Zwracał uwagę, że pracownicy, którzy czuli się wartościowi dla organizacji wykazywali się większą inicjatywą i zaangażowaniem. Zapoczątkował work-craft – podkreślał, że należy odnaleźć w pracownikach mocne strony i dopasować do nich pracę, tak aby sprawiała ona radość pracownikowi, a organizacji przynosiła najlepsze efekty.

Był gorącym orędownikiem i prekursorem zatrudniania w firmach stażystów w ramach „Work experience” – koncepcji, która aktualnie jest bardzo popularna. Bezpłatny staż pozwalał pracownikowi na zdobycie podstawowych umiejętności, a organizacji na znalezienie odpowiednich pracowników.

Powstanie Teorii Ról Zespołowych:

Wszystkie te działania doprowadziły do zaproszenia go przez Kolegium Personelu Administracyjnego w Henley-on-Thames do przeprowadzenia badań, które przeanalizowałyby zespoły zarządzające w akcji. Biznes postawił przed naukowcami pytanie, dlaczego niektóre zespoły są efektywne i osiągają sukces, a inne nie. Meredith i Eunice, wraz z Billem Hartstonem (matematykiem i światowej sławy mistrzem szachowym), Jeanne Fisher (antropologiem) i Rogerem Mottramem (psychologiem pracy) stworzyli zespół badawczy, który wyselekcjonował menedżerów z wielu różnych organizacji i poddał ich różnorodnym testom. Część z nich była tworzona przez Mereditha na bieżąco.

Newsletter Belbina

Dzięki newsletterowi Belbina poznasz aktualności, dowiesz się jak wspierać zespoły oraz uzyskasz dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak raport Praca zdalna a Role Zespołowe. Analiza. Wiadomość z linkiem do pobrania raportu otrzymasz w ciągu godziny po potwierdzeniu zapisu.

Zespół przeprowadzał trzy gry biznesowe rocznie, po osiem drużyn w każdej rozgrywce. Podczas każdej gry obserwatorzy metodycznie zapisywali różne interakcje i wkład graczy, które były analizowane i kategoryzowane po wydarzeniu. Badania te stanowiły podstawę, z której wyrosła teoria ról zespołowych, choć jej znaczenie nie było wówczas w pełni rozpoznane.

W Australii Meredith pracował z kolegami, badając zdolności intelektualne i pracę zespołową. Kierując się zasadą przewodnią budowania na sukcesie i zrozumieniu przyczyn niepowodzeń, Meredith kontynuował wdrażanie badań w praktyce.

W 1981 r. Meredith Belbin przedstawił teorię ról zespołowych w swojej przełomowej książce „Zespoły zarządzające: dlaczego odnoszą sukces lub ponoszą porażkę”. Książka została później uznana za jedną z pięćdziesięciu najlepszych książek o zarządzaniu wszech czasów.

Rozwój Belbin Associates:

Pod koniec lat 80′ zainteresowanie jego raportem było ogromne. W 1988 roku Meredith, Eunice i ich syn Nigel założyli Belbin Associates, aby pomóc promować Role Zespołowe Belbina na całym świecie. W 1993 roku Meredith opublikowała „Role zespołowe w pracy”, która dostarczyła bardziej praktycznych zastosowań teorii ról zespołowych w miejscu pracy.

Aktualnie koncepcja ta jest dostępna w postaci naukowych narzędzi diagnostycznych online. Zespół cały czas rozwija narzędzia dostosowując je do zmieniającej się rzeczywistości oraz sytuacji biznesowych i potrzeb nowego pokolenia. Test Belbina łączy samoocenę z oceną obserwatorów, nawet na zasadach 360°, jest dostępny w 22 językach w tym w polskim a w 2023 pojawi się udoskonalona 8 wersja narzędzia Interplace. Możliwe jest generowanie reportów indywidualnych, relacji, zespołowych, stanowiska i dopasowania kandydata do stanowiska. 

Meredith Belbin na konferencji

Meredith Belbin do 96 roku życia był aktywny zawodowo i uczestniczył w życiu firmy. Od 2023 przeszedł na zasłużoną emeryturę, koncentrując się na ukończeniu kolejnej książki.

Poznaj test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.