Jest o wiele więcej do odkrycia z Belbinem niż tylko budowanie zespołów!

Zawsze mnie cieszy, gdy widzę Belbina stosowanego jako innowacyjny sposób wykraczający poza budowanie i kompletowanie zespołu. Słyszeliśmy wiele różnych takich zastosowań podczas ostatniego Sympozjum Belbina.

Z mojej strony, jedną z moich misji – a rzeczywistości prawie obsesją – jest użycie Belbina tak, aby stworzyć managera który jak najbardziej efektywne zarządzana swoimi ludźmi. I to właśnie z tego miejsca chciałbym podzielić się z wami następującymi przemyśleniami.

Mam przekonanie, że jedną z kluczowych rzeczy, które menedżerowie muszą rozwiązać, jest zrozumienie i wykorzystanie naturalnych talentów i motywacji swoich pracowników. Mogą to zrobić za pomocą własnych przeczuć lub mogą to zrobić w sposób bardziej uporządkowany za pomocą Belbina. Zidentyfikować talenty, preferencje zachowań i motywacje stojące za osobą.

Raporty Indywidualne Belbina zapewniają bogatą ilość informacji, a to zaś daje głęboki wgląd, jaki menedżerowie mogą użyć, aby jeszcze lepiej rozwinąć w swoich ludziach to, co najlepsze. Moimi osobistymi sukcesami była pomoc managerom w wykorzystaniu Raportów dla maksymalizowania efektywności zarówno pojedynczych osób jak i całych zespołów.

Jeśli nie używasz Belbina do tego celu, spróbuj i zobacz, czy możesz odegrać rolę w transformacji menedżerów z poziomu efektywnego managera procesów do poziomu wybitnego managera ludzi.

Barrie Watson jest konsultantem zarządzania i jednym z dyrektorów w Belbin. Możemy pomóc managerom uzyskać jak najwięcej ze swoich zespołów. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami.

Belbin Role Icons