Przekrój Ról Zespołowych Belbina: Koordynator

Przekrój Ról Zespołowych Belbina Koordynator
Cel: Połączenie wysiłków zespołu, promowanie konsensusu i zarządzanie talentami.
Mocne strony Koordynatora:

Dojrzali, spokojni i pewni siebie, Koordynatorzy są odpowiedzialni za poprowadzenie grupy do wspólnego celu. W zespole o różnorodnych umiejętnościach i zachowaniach Koordynatorzy są w stanie zidentyfikować i wykorzystać talenty każdej osoby, aby uzyskać jak najlepszy efekt, odpowiednio delegując pracę i zachęcając każdą osobę do dawania z siebie wszystkiego, co najlepsze dla zespołu.

Koordynatorzy często są biegli w ułatwianiu spotkań, upewniając się, że żadne ważne aspekty nie zostaną pominięte i że wypracowany zostanie konsensus umożliwiający zespołowi osiąganie postępów.

Z uwagi na połączenie taktu, wnikliwości i kontroli, Koordynatorzy są czasami zmuszeni do odgrywania roli mediatora: łagodzenia nieporozumień w taki sposób, aby zespół odniósł korzyści.

Potencjalne słabości Koordynatora:

Ze względu na swoje znaczne zdolności wpływania na innych, Koordynatorzy mogą stworzyć negatywną atmosferę poprzez uprawiania „polityki biurowej”. Istnieje różnica między zaaranżowaniem najlepszej sytuacji dla zespołu a manipulowaniem innymi dla własnej korzyści.

Jako sprawni delegatorzy, Koordynatorzy mogą mieć tendencję do przekazywania członkom zespołu lwiej części własnej pracy. Jeżeli nadmierne delegowanie będzie widoczne dla pozostałych członków zespołu, może to wywołać urazę i frustrację, czyniąc innych mniej skłonnymi do wykonywania poleceń Koordynatora.

Aby skutecznie odgrywać swoją rolę, Koordynatorzy muszą rozpoznawać i rozwijać talenty zamiast skupiać się na konkurowaniu z innymi. Dobrzy Koordynatorzy zdają sobie sprawę, że sukcesy zespołu przenoszą się również na ich osobisty sukces.

Nieakceptowalne słabości

Nie można pozwolić, by Koordynator przypisywał sobie zasługi całego zespołu. Koordynator musi wykonywać swoje obowiązki na równi z pozostałymi członkami zespołu zamiast delegować je innym.

Kompatybilność z innymi Rolami Zespołowymi

Koordynatorzy radzą sobie szczególnie dobrze, jeżeli ich managerem jest Kreator lub Lokomotywa, którzy pozwolą Koordynatorowi zając się organizacją pracy innych podczas gdy sami skupią się na wyznaczaniu celów zespołu i wymyślaniu nowych pomysłów. Jako menedżerowie Koordynatorzy mogą dobrze współpracować z każdą inną rolą, ale mogą słabo radzić sobie w sytuacji, gdy zmagają się z Lokomotywą, która chce przejąć władzę.

Jak radzić sobie z Koordynatorem?

Tak…
Daj im szansę wydobycia z innych tego, co najlepsze. Zwróć się do nich, aby upewnić się, że Twoje pomysły i opinie są realizowane.

Nie…
Nie wplątuj ich w ukryte knowania lub osobiste konflikty.

Optymalne środowisko pracy

Koordynatorzy potrzebują środowiska współpracy, w którym powierzy się im odpowiedzialność i zapewni autonomię i kontrolę nad innymi. Mogą się nie przykładać, jeśli dana praca wymaga przeanalizowania zbyt dużej ilości szczegółów lub nadmiernego skupienia.

Angielski termin dla roli Koordynator to Co-ordinator.

Zrób test i sprawdź jaka jest Twoja rola

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej przed zakupem testu Belbina?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Role Icons