Przekrój Ról Zespołowych Belbina: Kreator

Przekrój Ról Zespołowych Belbina Kreator
Cel: Działać jako główne źródło innowacji i pomysłów dla zespołu.
Mocne strony Kreatora:

Kreatorzy to twórcze i pomysłowe osoby, które najprawdopodobniej wyjdą z nowymi i nieszablonowymi pomysłami i sugestiami. Podczas badań Mereditha Belbina to właśnie Kreatorzy tworzyli najwięcej pomysłów podczas pracy nad projektem. Są to myśliciele, którzy dzięki swoim szerokim horyzontom mogą dostarczyć pomysłowych i oryginalnych przemyśleń, gdy zespół utknie w procesie tworzenia nowych rozwiązań. To właśnie oni tworzą pomysły, które zespół może wykorzystać.

Kreatorzy nie zawsze są doceniani w silnie ustrukturyzowanych organizacjach. Ich sposób myślenia może podważać utarte ścieżki myślenia oraz metody organizacji pracy. Natomiast właśnie to sprawia, że są osobami niezbędnymi. To Kreator tworzy pomysł, który ma szansę doprowadzić zespół do sukcesu. Bez niego zespoły mogą popaść w stagnację.

Potencjalne słabości Kreatora:

Kiedy Kreatorzy są zaabsorbowani swoją pracą, mogą być nieświadomi tego, co w zespole. Są jedną z tych Ról zespołowych, która może wydawać się zdystansowana, żyjąc we własnym małym świecie. Przez to Kreatorzy mogą mieć trudności w komunikowaniu się z innymi, którzy nie postrzegają pracy w taki sam sposób jak oni.

Ze względu na swój oryginalny sposób myślenia, pomysły Kreatorów mogą być radykalne i niepraktyczne. Ponadto mogą skupić się na ideach, które ich interesują, a nie na tym, czego wymaga zespół. Dlatego też muszą polegać na innych w zespole, aby ocenić swoje pomysły i wprowadzić je w życie. Nie zawsze jest to jednak prosta i przyjemna droga. Kreatorzy mogą odrzucić lub negować krytykę, a nawet obrażać się, jeśli ich wybrana idea nie zostanie przyjęta przez resztę zespołu.

Zbyt wielu Kreatorów w zespole może również powodować problemy, ponieważ każdy z nich będzie bardziej zainteresowany własnymi pomysłami, niż współpracą z innymi. To może doprowadzić do konfliktów i blokowania pracy nad wybranym projektem.

Nieakceptowalne słabości

Kreatorzy z całą pewnością chcą wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje pomysły, jednak szybko mogą stracić zainteresowanie, gdy projekt musi wejść w fazę praktycznej pracy. Kreatorów nie powinno się również wcielać do zespołu „na siłę”, w momencie, w którym obecny zespół zapewnia stabilną i skuteczną pracę.

Kompatybilność z innymi Rolami Zespołowymi

Kreatorami najlepiej zarządza Koordynator, który może najlepiej wykorzystać ich naturalne talenty, a także pomóc w utrzymaniu ich potencjału zgodnie z potrzebami zespołu. Jako menedżerowie, Kreatorzy działają dobrze, gdy są wspierani przez Ewaluatorów, którzy stają się ich „głosem rozsądku” lub Implementerów, który mogą przekształcić ich pomysły w praktyczne działanie.

Jak radzić sobie z Kreatorem?

Tak…
Daj im czas i przestrzeń na kreatywność. Wysłuchaj ich pomysłów i zachęć do ich wyjaśnienia.
Nie…
Nie wprowadzaj zbyt wielu ograniczeń i nie bądź zbyt krytyczny, zanim nie dasz szansy na pełne zaprezentowanie pomysłu.

Optymalne środowisko pracy

Kreatorzy potrzebują czasu i przestrzeni zarówno do kreacji, jak i namysłu. Mogą zmagać się z biurokracją i odczuwać dyskomfort w zbyt ustrukturyzowanych miejscach pracy.

Angielski termin dla roli Kreatora to Plant.

Zrób test i sprawdź jaka jest Twoja rola

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej przed zakupem testu Belbina?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Role Icons