Uczyń rok 2017, rokiem dla Twojego Zespołu!

Sprawa dla Zespołu – dlaczego zespoły są ważne?

Badania przeprowadzone przez Gallup oraz Ernst & Young wykazały, że istnieje zapotrzebowanie na zespoły w organizacjach. Ernst and Young, w maju 2013r podsumował niektóre z ustaleń następująco:

„Prawie 9 z 10 ankietowanych zgadza się, że problemy, z którymi mierzą się aktualnie, są tak skomplikowane, że praca zespołowa staje się niezbędna do zapewnienia skutecznych rozwiązań.”
„Zdecydowana większość respondentów uważa, że zdolność ich organizacji do rozwijania zespołów I skutecznego nimi zarządzania , aby rozwijać zespoły i skutecznie nimi zarządzać, będzie miała zasadnicze znaczenie dla ich konkurencyjności w przyszłości.”

To prowadzi nas do wniosku, że sukces organizacji jest bezpośrednio związany z sukcesem samych zespołów. Zespoły są często kluczowe w łączeniu talentów jednostek z osiągnięciami organizacji. Antony Jay dobrze to ujął bazując na książce „Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek” napisanej przez Mereditha Belbina:
„To nie osoba, ale zespół, jest narzędziem trwałego sukcesu.”

Czym jest zespół?
Istnieje mnóstwo artykułów, książek, gazet i artykułów, które mówią o zespołach i pracy zespołowej. Wydają się bardzo ogólne i nie zawsze odwołują się do praktycznych sytuacjach biznesowych. Być może lepszym pytaniem jest:

Co sprawia, że zespół jest skuteczny?
Istnieje wiele punktów, które można przytoczyć, ale najważniejsze aspekty to:
– Zespół musi mieć jakiś cel. Powinien być jasny, zrozumiały i odpowiednio zakomunikowany.
– Członkowie są wybierani w sposób umożliwiający im jak najlepszy wkład w pracę „To, kto jest w zespole liczy się mniej, niż to, jak członkowie danego zespołu komunikują się ze sobą. Jaka jest ich struktura pracy oraz jakie jest ich podejście do wkładu we wspólną pracę zespołu” Google
– Dynamiczna interakcja – dzieje się tak, dopiero gdy zaistnieje brak odgórnej hierarchii i wspólnie uzgodniony cel. Każdy musi zrozumieć, kiedy i jaki musi wnieść wkład w projekt.
– Dzielenie się przywództwem – lider powinien się zmieniać w odniesieniu do miejsca, w którym aktualnie znajduje się projekt.
– Bezpieczeństwo psychologiczne – członkowie zespołu muszą zaufać sobie nawzajem.

„Małe zespoły mogą szybciej przynosić rezultaty, lepiej zaangażować ludzi i trzymać się bliżej ich misji.” Ernst and Young, maj 2013
„Jeśli widzę więcej niż dwie pizze na obiad, zespół jest zbyt duży.” Jeff Bezos, CEO Amazon

Język Belbina może pomóc menedżerom przez:

– Zidentyfikowanie poszczególnych mocnych stron w zespole.
– Definiowanie i komunikowanie jasnych celów.
– Stworzenie atmosfery, która zachęca członków zespołu do dzielenia się ich mocnymi i słabymi stronami.
– Sprzyjanie relacjom, które wykorzystują mocne i słabe strony zarządzania.
– Identyfikacja i Komunikacja mocnych stron.

W artykule opublikowanym przez Harvard Business School w 2016 roku o nazwie „Przygotowanie do samodzielnego zespołu: Jak relacje poprawiają wydajność zespołu” potwierdza znaczenie komunikacji w zespole:
„Uświadamianie ludziom ich własnych mocnych stron daje wynik w lepszej komunikacji między członkami zespołu i tym samym wyższy poziom osiągów.”

Już w 1991 roku Rhodes stwierdził, że:
„Bez otwartej, jawnej komunikacji na temat narzędzi i procesów, osoby mają problem z jasnym przekazaniem tego, co robią.”

Wierzymy, że Role Zespołowe Belbina są językiem i narzędziem dla menedżerów i zespołów. Badania przeprowadzone przez dr Belbina i jego zespół w Henley Management School wykazały, że skuteczny zespół potrzebuje dostępu do dziewięciu różnych rodzajów zachowań. Nazywamy je Rolami Zespołowymi. Gdy dana osoba rozumie swoje mocne i słabe strony, posiada język, który może być używany na co dzień w pracy.
Menedżerowie mogą korzystać z tego języka, delegując odpowiednie role do właściwych ludzi; ewentualne słabe strony jednostek nie będą miały wpływu na siłę całego zespołu.

Metodologia Belbina pozwala na świadome dobranie ludzi do biznesowych celów i zadań, przez co w efekcie powstają naprawdę współpracujące i bardzo efektywne zespoły. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem. Zapraszamy do kontaktu.

Belbin Role Icons