Zbyt idealni? – czyli o „fioletowych wiewiórkach” w rekrutacji

W rekrutacji „fioletowa wiewiórka” to osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz kwalifikacje dopasowane do wymagań danej pracy. Brzmi idealnie, więc dlaczego się nie sprawdza?

Najbardziej wykwalifikowani pracownicy są mniej zaangażowani

Z raportu „The State of the Global Workplace” przeprowadzonym przez Instytut Gallupa dowiadujemy się, że:

„W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wskaźniki zaangażowania mają tendencję do zmniejszania się wraz z poziomem edukacji pracowników […] W obu krajach mniej prawdopodobne jest, że pracownicy z wyższym wykształceniem silnie zgodzą się ze stwierdzeniem „w pracy każdego dnia mam szansę realizować to, co robię najlepiej” niż osoby z wykształceniem średnim.

Nasuwa się pytanie: dlaczego ktoś, kto jest rekrutowany ze względu na swoje szczególne umiejętności lub kwalifikacje nie jest w stanie wykonywać tego, co robi najlepiej?

Możliwe, że istnieje dysonans pomiędzy tym, jak te osoby chcą wykorzystać swoją specjalistyczną wiedzę, a polem na jakim chce zaangażować ich firma.

Pomyślmy o specjalistach w danej dziedzinie. Mogą być zadowoleni z bycia na czele swojej niszy, ucząc się o nowych rozwiązaniach i uczestnicząc w tematycznych kursach lub konferencjach. Po zdobyciu nowej pracy, mogą zostać ograniczeni do pracy w bardziej okrojonym zakresie, co nie będzie dla nich wystarczająco satysfakcjonujące.

Podczas swoich rozległych badań na temat zespołów, Doktor Meredith Belbin zdefiniował „odpowiedniość” (eligibility) i „dopasowanie” (suitability)

„Odpowiedniość” oznacza wszystko, co może zostać przekazane przez CV lub w trakcie rozmowy – umiejętności i kwalifikacje, istotne doświadczenia, referencje oraz zachowanie w trakcie spotkania.

„Dopasowanie” jest mniej sprecyzowane. Określa zdolność do przyjęcia danej roli, wszechstronność (postawa „da się zrobić”) oraz dopasowanie zachowania do konkretnego stanowiska (Rola Zespołowa).

Rzecz jasna, niektóre zawody wymagają specyficznych kwalifikacji, ale cały czas musi zostać zachowane pole do rozwoju. Dodatkowo, w przypadku osób, które wykazują się poszukiwanymi umiejętnościami, ale nie są dopasowane do tego stanowiska, pojawiają się trudności i szybko spada zaangażowanie.

Dopasowany, ale ledwo odpowiedni – “pracownik–niespodzianka”

Ludzie mogą nauczyć się nowych umiejętności, dopóki istnieje wystarczające zainteresowanie, zdolności i motywacja. Dr Belbin odkrył, że osoby, których styl pracy był najbardziej dopasowany do danej pracy, choć niekoniecznie opanowały już wszystkie kwestie techniczne, mają największe prawdopodobieństwo pozostania na danym stanowisku. Odgrywanie „roli” (w zakresie Ról Zespołowych) zapewnia wyższe poczucie pewności siebie podczas identyfikowania potrzebnych do zdobycia umiejętności – i co istotne, samego przeszkolenia – co pozwala jednostkom na rozwój w zakresie swojej roli.

Jeśli nie możesz zmienić osoby – zmień osobę

Każdy z nas ma Role Zespołowe, którymi może w pewnym zakresie „zarządzać”. Są to zachowania, które możemy rozwijać, żeby w pełni odnajdywać się w konkretnej roli. Jednak znaczne zmiany w zachowaniu Ról Zespołowych są rzadkie. Zgodnie z odkryciami Dr Belbina, niedopasowany kandydat nigdy nie zapewni idealnej równowagi pomiędzy osobą a stanowiskiem, niezależnie od tego, jak dobrze prezentowało się to w teorii.

Jeśli ktoś nie sprawdza się w przypisanej mu pracy, warto zadać sobie pytanie, czy nie są lepiej dopasowani do innej roli w firmie.

Bob Penney, CEO Mercatius Ltd używa Belbina wyłącznie do rekrutacji. Zauważa, że w kwestii spektrum odpowiedniość-dopasowanie, kiedy ktoś osiąga zarówno maksymalną odpowiedniość, jak i dopasowanie, to albo rozszerzasz jej pole działania, albo przenosisz tę osobę do innych, nowych obowiązków.

Raporty Belbina są zaprojektowane w celu usprawnienia i zwiększenia świadomości podejmowania decyzji w rekrutacji jako ważnej części bogatego i kompleksowego procesu. Chociaż nie udzielają tak oczywistej odpowiedzi jak po prostu „tak”/„nie” (oczywiste jest, że każdy system rekrutacji jest na to zbyt skomplikowany i pełen nieoczywistych niuansów), to zapewniają dodatkowe źródło informacji oraz wskazówki na temat tego, jak wybrać odpowiednie pytania, żeby dopasować rolę do człowieka.

Belbin Role Icons