Potrzebujesz wysokowydajnych zespołów?

Użyj Raportów Belbina w swoim miejscu pracy, aby wspomóc pracowników w maksymalnym wykorzystaniu ich potencjałów.
Zidentyfikuj ich silne strony i pozwól właściwym osobom zająć właściwe stanowiska.

Zastosuj Belbina i otwórz się na nieskończone możliwości

Belbin jest bardziej narzędziem behawioralnym, niż testem psychometrycznym czy osobowościowym. W przeciwieństwie do osobowości, zachowanie z czasem oraz pod wpływem wielu czynników może ulec zmianie. Raporty zawierają cenne wskazówki zarówno dla osoby badającej się, jak i organizacji.

Raporty Belbina są połączeniem tego jak każdy postrzega siebie indywidualnie w pracy oraz tego jak widzą go inni. Dzięki temu otrzymujemy pełniejszą i bardziej wiarygodną informację. Ta metodologia obniża ryzyko zafałszowania wyników badania. Tym samym narzędzie Belbin® jest dużo bardziej efektywne od innych testów lub raportów dostępnych na rynku.

Raport Belbina są wynikiem wielu lat badań i rozwoju. Mogą być generowanie online w przeciągu kilku minut. Są spersonalizowane i jednocześnie dostępne dla wszystkich. W celu skorzystania w pełni z potencjału wiedzy jaką niosą raporty warto uczestniczyć w organizowanych szkoleniach i kursach akredytacyjnych.

Jest wiele zastosowań Belbina

  • Wybór osób w celu stworzenia zbalansowanego zespołu
  • Podejmowanie decyzj, których kandydatów zatrudnić lub kogo awansować
  • Rozwiązywanie konfliktów w pracy
  • Wsparcie decyzji menedżerskich: jakie zadania komu najlepiej zdelegować tak, aby zmaksymalizować rezultaty i utrzymać wysoką motywację.
  • Dostarczanie osobom informacji – co będzie potrzebne, aby wykonać kolejny krok w ich ścieżce kariery.
Belbin miniaturka

Raport Zespołowy

Raport Zespołowy Belbina pokazuje jak grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół, podkreślając silne strony i słabości tego zespołu. Raport przedstawia informację o ewentualnych brakach pewnych ról w zespole lub zdublowanych kompetencjach.

Raport Zespołowy

Raport Zespołowy Belbina pokazuje jak grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół, podkreślając silne strony i słabości tego zespołu. Raport przedstawia informację o ewentualnych brakach pewnych ról w zespole lub zdublowanych kompetencjach.

Raport Relacji

Raport Relacji służy do zbadania relacji między dwoma osobami, które ze sobą pracują lub mogą pracować w przyszłości. Po uzyskaniu dwóch Raportów Indywidualnych można stworzyć Raport Relacji. Taka analiza to nieoceniona pomoc podczas rekrutacji lub gdy osoby pracują ze sobą po raz pierwszy.

Raport Relacji

Raport Relacji służy do zbadania relacji między dwoma osobami, które ze sobą pracują lub mogą pracować w przyszłości. Po uzyskaniu dwóch Raportów Indywidualnych można stworzyć Raport Relacji. Taka analiza to nieoceniona pomoc podczas rekrutacji lub gdy osoby pracują ze sobą po raz pierwszy.

Raport Stanowiska

Po wypełnieniu kwestionariusza Wymagań na Stanowisko, można wygenerować raport, który będzie definiował profil kandydata na stanowisko w oparciu o Koncepcję Ról Zespołowych. Tak zdefiniowane wymagania na stanowisko zestawione z raportem indywidualnym osoby, która aplikuje na to stanowisko lub jest brana pod uwagę, pozwala na dokonanie analizy trafności przy rozważaniu danego kandydata.

Raport Stanowiska

Po wypełnieniu kwestionariusza Wymagań na Stanowisko, można wygenerować raport, który
będzie definiował profil kandydata na stanowisko w oparciu o Koncepcję Ról Zespołowych. Tak zdefiniowane wymagania na stanowisko zestawione z raportem indywidualnym osoby, która aplikuje na to stanowisko lub jest brana pod uwagę, pozwala na dokonanie analizy trafności przy rozważaniu danego kandydata.

Pobierz przykładowy Raport Indywidualny
Pobierz przykładowy Raport Zespołowy
Pobierz przykładowy Raport Dopasowania