Narzędzia edukacyjne Belbin

Narzędzia dydaktyczne stworzone,
aby przybliżyć i utrwalić Koncepcję Ról Zespołowych Belbin

Raport Indydwidualny Belbina identyfikuje jaki układ Ról Zespołowych dana osoba reprezentuje.
Raporty są dostępne on-line i są generowane w intuicyjny sposób
Osoba otrzymuje kwestionariusz online (Self- Perception Inventory), którego wypełnienie trwa około 20 minut

1. Osoba otrzymuje kwestionariusz online (Self- Perception Inventory), którego wypełnienie trwa około 20 minut
2. W momencie wypełnienia testu, Raport Indywidualny jest generowany i wysłany e-mailem. Raport pokazuje układ dziewięciu Ról Zespołowych, opartych o własny wgląd (Samoocena) Raport zawiera spersonalizowany przewodnik z poradami
3. W celu wzmocnienia rzetelności Raportu Indywidualnego możemy poprosić 6 innych osób o ocenę. Nazywamy to Oceną Obserwatorów. Obserwatorzy mogą dokonać swojej oceny poprzez szybki, 5-minutowy kwestionariusz on-line. Wierzymy, że Ocena Obserwatorów jest bardzo ważna, dlatego jest dołączona za darmo do każdego Raportu Indywidualnego
4. Jeżeli co najmniej cztery Oceny Obserwatorów zostaną dokonane, wówczas raport zostaje zaktualizowany do pełnego Raportu Indywidualnego. Pełen Raport przedstawia układ Ról Zespołowych jaki inni widzą w danej osobie i porównuje go z samooceną

Contribute jest grą wprowadzającą w życie typowe cechy i zachowania dziewięciu Ról Zespołowych oraz pomaga zespołom odkryć i przedyskutować zarówno mocne strony każdej z ról jak i jej akceptowane słabości. Co robią zespoły w momencie, gdy odkryją reprezentację pięciu Lokomotyw i braku Perfekcjonisty w swoim składzie? Jak przezwyciężą braki i powielanie pewnych ról w zespole po powrocie do pracy?

Jak działa Contribute?
Ćwiczenie składa się z dziewięciu różnych zadań, obejmujących zakres od rozpisywania projektów do prowadzenia zespołów. Każde zadanie odpowiada innej Roli Zespołowej Belbina. Ćwiczenia mogą zostać ukończone w zespołach od czterech do dziewięciu osób. Całość zaprojektowana jest na godzinę gry (plus czas na sesję podsumowując jeśli jest wymagana)
i znajduje zastosowanie przy krótkich sesjach budowania zespołów. Contribute zawiera instrukcje dla moderatora, w której znajdują się odpowiedzi i wskazówki dla obserwatora. Jest to pomocne i może być używane nawet przez początkujących akredytowanych trenerów.

Każde z ćwiczeń wymaga grupy od czterech do ośmiu uczestników. W zależności od potrzeb,umożliwia pracę nawet trzech zespołów jednocześnie. Pozwala to na symultaniczne ćwiczenie nawet 24 uczestnikom. Każde ćwiczenie trwa około 20 minut. Na zakończenie gry możliwe jest przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych i podsumowanie na podstawie formularza kluczowych zagadnień.

Trzy oddzielne, nastawione na działanie ćwiczenia, które ilustrują najważniejsze elementy dobrej pracy zespołowej Aby z sukcesem ukończyć ćwiczenia zespoły będą musiały wykazać się efektywną komunikacją, współpracą oraz skutecznym podejmowaniem decyzji Zespoły mogą wziąć udział w jednym lub wszystkich ćwiczeniach.

„Fire, Toast and Teamwork” jest najlepszym kompanem do przedstawienia Belbina. Prezentuje każdą z Ról i jej miejsce w zespole. Może być śmiało wykorzystany podczas sesji budowy zespołu. DVD zawiera także praktyczne przykłady pokazujące zespół w działaniu.„Fire, Toast and Teamwork” wspomoże zarówno trenerów,konsultantów lub organizacje we wdrożeniu Belbina do budowania nowych zespołów oraz pozwoli bardziej zmotywować istniejące zespoły oraz zwiększyć ich efektywność.

Książka „Zespoły Zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek”

Dotyczy problematyki zarządzania opartego na koncepcji ról zespołowych. Koncepcja ta powstała w wyniku dziewięcioletnich badań prowadzonych przez Mereditha Belbina i jego współpracowników w Henley Management College. Uczestnicy kursu dla wyższej kadry menedżerskiej zostali tam poddani testom psychometrycznym, wykonywali także zadania menedżerskie w różnych zespołach. Eksperyment miał na celu wykazanie wpływu zespołowych decyzji na wyniki finansowe i sukces grupy. Wyłoniono wówczas zbiory zachowań nazwane rolami zespołowymi. Wyniki eksperymentu zostały dokładnie opisane w niniejszej publikacji.

Narzędzia Belbin Polska

Napisz do nas i zamów swój pakiet narzędzi edukacyjnych Belbin.

Skontaktuj się z nami

Testy Belbina

Testy Belbina

Raport Indywidualny Belbina składający się z samooceny i sześciu obserwacji.

Pakiet Contribute

Pakiet Contribute

Wprowadzanie Ról Zespołowych w życie z Contribute z pakietem 9 gier.

Pakiet Co-operate

Pakiet Co-operate

Co-operate: trzy ćwiczenia dla usprawnienia komunikacji i integracji zespołu.

Fire, Toast and Teamwork

Fire, Toast and Teamwork

Film jest narzędziem dydaktycznym stworzonym aby przybliżyć Koncepcję Ról Zespołowych Belbin.

Książka edukacyjna

Książka edukacyjna

Książka zgłębiająca Koncepcję Ról Zespołowych napisana przez Mereditha Belbina.

Belbin Role Icons