Potrzebujesz wysokowydajnych zespołów?

Użyj Raportów Belbina w swoim miejscu pracy, aby wspomóc pracowników w maksymalnym wykorzystaniu ich potencjałów. Zidentyfikuj ich silne strony i pozwól właściwym osobom zająć właściwe stanowiska.
Prowadzimy sesje szkoleniowe z zespołami na każdym poziomie: od zarządów po nowo zrekrutowanych pracowników. Szkolenia są okazją do zwiększenia wiedzy o potencjale własnym i swoich współpracowników, co przekłada się na wyższe zaangażowanie i satysfakcję z pracy. Dodatkowo warsztaty służą wypracowaniu metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz zainspirowaniu zespołów do bardziej efektywnego osiągania celów.

“Pierwsza klasa wśród narzędzi budowania efektywnych zespołów.”

Logo TJTraining Journal

„Szkolenie Belblina, jak rzadko które szkolenie obrazuje siłę różnorodności ludzkich talentów. Najważniejsze, że nie kończy się na prezentacji silnych stron zespołu ale uczy jak je wykorzystać do realizacji konkretnych celów.

Rezultat – to wzrost zrozumienia, tolerancji i zmniejszenie napięć w zespole a przede wszystkim jego większa wydajność.”

Anna Michałowska, Boehringer Ingelheim

Raporty były znaczącym uzupełnieniem dla naszych kursów dotyczących budowania zespołu. Pomogły wprowadzić teorię w życię i były impulsem do dyskusji na temat prawdziwych problemów i sytuacji dla zespołu. Raporty były łatwe do zrozumienia, a platforma online była łatwa do obsługi. Fantastyczne narzędzie szkoleniowe.

Tim Mitra, Training Products Development Manager, RICS