Warsztat
„Belbin® w rekrutacji”

Rekrutuj i buduj skuteczne zespoły z narzędziami i szkoleniami Belbina!

Warsztat Belbin® w rekrutacji: Jak zwiększyć trafność decyzji w procesie rekrutacji i selekcji? – 4 godz. online

Trafność decyzji już na etapie wyboru kandydatów ma kluczowe znaczenie dla organizacji. Często obserwujemy rozmijające się oczekiwania, niedopasowane kompetencje dla dobrego spełnienia roli zawodowej i zespołowej, brak motywacji nowego pracownika („miało być pięknie, a wyszło jak zawsze”). W efekcie nowy pracownik nie tylko nie potrafi lub nie chce skutecznie pracować, dodatkowo zaburzając rytm działania i relacje w zespole. Taka pomyłka jest bardzo kosztowna i pozostawia poczucie decyzyjnej porażki, a proces rekrutacji należy ponownie przeprowadzić.

Belbin Ikona Lupa
Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za rekrutację w swojej organizacji, zespole, dziale lub u klienta? Rozważ:

Czy masz skuteczny proces poszukiwania odpowiedniego kandydata, który naprawdę się sprawdza? A może wciąż zastanawiasz się, dlaczego niektóre wybory przy zatrudnieniu okazują się trafione, a inne nie?

Jako menedżer/specjalista HR/rekruter, Twoim zadaniem jest zatrudnianie dobrych pracowników, a następnie – jeśli to osoby do Twojego zespołu – efektywne zarządzanie nimi. Zatrudnienie właściwej osoby to pierwsza ważna decyzja relacji zawodowej. Jednak rekrutacja pracowników nie przychodzi większości z nas naturalnie i jest trudna! Wiele organizacji nie poświęca czasu na opracowanie skutecznego procesu rekrutacji, a koszty błędnych wyborów mają konsekwencje:

 • zainwestowanego czasu (na selekcję, spotkania, sesje oceniające, wprowadzenie, zarządzanie – w tym konfliktami)
 • finansowe (ogłoszenia, firmy doradcze/rekrutujące, błędy wynikające z braku kompetencji bądź motywacji podczas wykonywania pracy, częste przebywanie na zwolnieniach lekarskich),

 • relacyjne (względem osób, które kandydata poleciły, błędy wynikające z: niedopasowania do stanowiska, zespołu, wzajemnych oczekiwań),
 • wizerunkowe (poczucie porażki, odejście pracownika, konieczność zwolnienia pracownika, zły PR).

Rozwiązanie:

Proponujemy Ci wsparcie w usprawnieniu procesu rekrutacji i selekcji, dzięki czemu zaczniesz wybierać ludzi, których naprawdę chcesz i potrzebujesz. A pozyskanie właściwych ludzi na właściwe stanowiska oznacza, że zyskasz:

 • Wyższy poziom efektywności pracy pracowników.
 • Wyższy poziom zaangażowanie pracowników.
 • Zwiększoną retencję pracowników.
Belbin Ikona Teczka

Jednocześnie unikniesz błędów wynikających z:

 • Decyzji, które były mocno subiektywne i oparte na opinii.
 • Niedodefiniowania: kto sprawdzi się na tym stanowisku, a kto nie – w odpowiedzi na wyzwania pracy i współpracy z innymi.
 • Nadmiernego polegania na informacjach z CV, które mogą prowadzić do przyjęcia fałszywych założeń dotyczących możliwości kandydata.
 • Angażowania nadmiernie energii i czasu kluczowych osób w organizacji.

Belbin Ikona Lupa fiolet

Proponujemy Ci doświadczenie, które pozwoli zrozumieć, jak rekrutacja oparta na „kwalifikowalności” i „przydatności” jest procesem, który naprawdę działa. Opracowany warsztat odpowiada na pytania:

 • Jak zatrudnić właściwą osobę na właściwe stanowisko i do właściwego zespołu za pierwszym razem?
 • Jak sprawić, aby decyzje rekrutacyjne były bardziej obiektywne i mniej subiektywne?
 • Jak zaprojektować proces, który umożliwi ocenę kandydatów na równych zasadach, zajmuje mniej czasu kierownictwu i lepiej wykorzysta udział agencji rekrutacyjnej?
Belbin Lighthouse Green

Jeśli poszukujesz wsparcia i sprawdzonych narzędzi online, zarezerwuj sobie miejsce na tym warsztacie i wyjdź z niego z wiedzą o:

 • Procesie, który może pomóc Ci zatrudnić właściwych ludzi na właściwe stanowiska i do właściwego zespołu.
 • Zasadach, na których możesz oprzeć swój własny proces rekrutacji.
 • Narzędziach, które możesz zaadaptować do wykorzystania we własnej rekrutacji.
 • Sposobach pracy, które mogą zredukować czas zarządzania wykorzystywany w rekrutacji.
Belbin Presentation
Pobierz PDF z informacjami o warsztacie Belbin w rekrutacji

Jeżeli chcesz przeprowadzić sprawną rekrutację, skontaktuj się z nami:

  Belbin Role Icons