Warsztat Budowanie Efektywnego Zespołu - Belbin Polska

Budowanie Efektywnego Zespołu

Belbin dla Liderów

Dla kogo?

Dla managerów, nowo awansowanych liderów oraz szefów zespołów, zainteresowanych nabyciem odpowiednich kompetencji w zarządzaniu zespołami i podniesieniem efektywności pracy zespołu, a także dla zespołów, które chcą dowiedzieć się, jak budować zaufanie, współpracę i lepsze relacje.

Budownie Efektywnego Zespołu - Rozwijaj swoje zespoły i zwiększaj ich skuteczność z narzędziami i szkoleniami Belbina
Belbin dla Trenerów - Budowanie Zespołów

Rozwój

Zespołu
Belbin dla Trenerów - Lepsza Komunikacja

Lepsza

Komunikacja
Belbin dla Trenerów - Oswajanie Konfliktów

Oswajanie

Konfliktów
Po co?

Umiejętność współpracy jest kompetencją przyszłości. Dzięki temu warsztatowi rozwiniesz umiejętności prowadzące do:

 • Zwiększenia efektywności zespołu bez wywierania presji
 • Usprawnienia komunikacji w zespole
 • Wprowadzenia zespołu na wyższy poziom rozwoju
 • Świadomego zarządzania różnorodnością behawioralną w zespole
 • Tworzenia atmosfery współpracy w realizacji wspólnego celu
 • Rozwiązywania istniejących konfliktów i nieporozumień
 • Wzmacniania zaangażowania jednostek i całego zespołu w realizację zadań
 • Kształtowania przyjaznego środowisko pracy i dbania o wellbeing

Ten warsztat da Ci rozwiązania, narzędzia i wiedzę potrzebne do osiągnięcia sukcesu w roli lidera.

Jak przebiega warsztat?

Warsztat bazuje na dwóch koncepcjach: Koncepcji Ról Zespołowych M. Belbina i Fazach Rozwoju Zespołu B. Tuckmana. Otrzymasz dostęp do narzędzi (Leader Tools©) pomocnych w codziennym zarządzaniu.

Przed warsztatem Budowanie Efektywnego Zespołu
Przed warsztatem

Otrzymasz zaproszenie do udziały w teście Ról Zespołowych online. Na warsztacie otrzymasz swój indywidualny raport – diagnozujący potencjał predyspozycji, talentów oraz uznanych kompetencji. Na diagnozę składa się samoocena i ocena obserwatorów. Tym samym dowiesz się jaką wartość wnosisz do zespołu – czyli jakie są Twoje mocne strony we współpracy oraz jakie masz preferencje w zarządzaniu.

Warsztat - Budowanie Efektywnego Zespołu

Warsztat

Pracujemy w sposób jak najbardziej praktyczny, skupiając się na realnych sytuacjach, ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, analizach raportów oraz materiałach gotowych do zastosowania zaraz po zajęciach.

Ćwiczenie: diagnoza zespołu, w którym działasz / którym zarządzasz z użyciem Team Scanner©

Potrzeby zespołu na każdym z etapów cyklu rozwojowego.

Ćwiczenie: na jakim etapie jest Twój zespół?

Wykorzystanie języka Ról Zespołowych Belbina w budowaniu zespołu?

Twoje preferencje w zarządzaniu a potencjał Twojego zespołu.

Ćwiczenie: analiza talentów w Twoim zespole.

Ćwiczenie: na kogo w jakich zadaniach mogę liczyć? Delegowanie odpowiedzialności.

Jak być liderem budującym poczucie wartości i celu?

Ćwiczenie: określanie wspólnego celu (wg modelu OKR).

Zdrowe konflikty vs toksyczne konflikty.

5 strategii radzenia sobie z konfliktem.

Ćwiczenie: jak zarządzić sytuacją konfliktową?

Jak przekuć konflikt we współpracę.

Dlaczego ważne jest uzgodnienie norm i zasad w zespole.

Ćwiczenie: określenie norm dla własnego zespołu.

Ćwiczenie: jakie zasady powinien zaproponować lider zespołowi?

Zarządzanie różnorodnością behawioralną.

Budowanie poczucia wspólnoty.

Jak prosić o pomoc, a jak udzielać pomocy, aby służyło to rozwojowi zespołu?

Budowanie współodpowiedzialności.

Jak zwiększać zakres autonomii pracownikom?

Ćwiczenie: autonomii dla zwiększenia efektywności.

Osiągnięcie synergii w działaniu.

Utrzymanie zgranego zespołu.

3 działania lidera w momencie rozwiązania zespołu.

Budowanie Efektywnego Zespołu - i co dalej
Po Warsztacie

Po warsztacie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

W ramach dbałości o praktyczność warsztatu – pomagamy uczestnikom w stworzeniu planu wdrożenia nowej wiedzy i narzędzi do pracy z zespołem po warsztatach. Wspieramy uczestników dodatkowymi materiałami video, a przede wszystkich dostępem do gotowych narzędzi – Leader Tools©.

Bonusy

Po warsztatach każdy uczestnik otrzymuje:

 • Dostęp do
  • bezpłatnych materiałów video poszerzających wiedzę nt. budowania zespołu.
  • Leader Tools© – specjalnych materiałów wspierających lidera w codziennym zarządzaniu zespołem.
 • 50% zniżki na testy online Belbina dla własnego zespołu.
 • 15% zniżki na warsztaty dobrane do potrzeb Twojego zespołu.
 • 10% zniżki na dowolne, kolejne warsztaty.
Kolejne kroki w rozwoju liderskim

Moduły ½ dniowe.
• Efektywna komunikacja w zespole.
• Budowanie zaufania i zaangażowania w zespole.
• Zarządzanie zespołem multikulturowym.
• Zarządzanie zmianą w zespole.

Rozwiązanie

Rozwijaj swoje zespoły i zwiększaj ich skuteczność z narzędziami i szkoleniami Belbina. dwuetapowy warsztat, który realizujemy w dwóch formach:

Budowanie Efektywnego Zespołu - Szkolenie Otwarte ON-LINE

Szkolenia otwarte: dla menedżerów z różnych firm i branż

Dwa pełne dni szkoleniowe.

Budowanie Efektywnego Zespołu - Szkolenie Zamknięte

Szkolenia zamknięte: tylko dla Ciebie i Twojego zespołu

Dwa pełne dni szkoleniowe.

TERMINY

Najbliższe terminy szkolenia otwartego:

Czerwiec 2024 (szkolenie stacjonarne): 
27-28 czerwca, godz. 9-17

Cena szkolenia

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak budować efektywne zespoły, skontaktuj się z nami:

Belbin Role Icons