Warsztat
„Budowanie Efektywnego Zespołu”

Rozwijaj swoje zespoły i zwiększaj ich skuteczność z narzędziami i szkoleniami Belbina!

Dla kogo?

Dla wszystkich szefów zespołów, którzy są zainteresowani: nabyciem odpowiednich kompetencji w zarządzaniu zespołami i podniesieniem efektywności pracy zespołu, dla zespołów, które chcą dowiedzieć się jak budować lepsze relacje.

Belbin Ikona Lupa fiolet

Potrzeba?

Jeśli na któryś z punktów poniżej Twoja odpowiedź jest twierdząca to nasz warsztat będzie spełniał Twoją potrzebę:

 • Chcesz zwiększyć efektywność swojego zespołu?

 • Chcesz usprawnić komunikację w zespole?

 • Chcesz stworzyć atmosferę współpracy w realizacji wspólnych celów?

 • Chcesz rozwiązać istniejące konflikty i nieporozumienia?

 • Chcesz wzmocnić zaangażowanie jednostek i całego zespołu w realizację celów?

Rozwiązanie:

Proponujemy dwudniowy warsztat, który realizujemy w dwóch formach:

 • Zamkniętej: tylko dla Ciebie i Twojego zespołu

 • Otwartej: dla menedżerów z różnych firm i branż

Warsztat bazuje na Rolach Zespołowych® na licencji dra M.Belbina i specjalnie opracowanych narzędziach podnoszenia efektywności zespołowej.

Przed warsztatem

Uczestnicy wypełniają test Ról Zespołowych®, składający się z samooceny i oceny obserwatorów. Test definiuje jaką wartość wnosisz do zespołu – czyli jakie są Twoje mocne strony we współpracy. Daje również wskazówki co konkretnie w swoim warsztacie menedżerskim rozwinąć. Test wypełnia się on-line przed zajęciami.

Warsztat

Prowadzony jest bardzo dynamicznie i bazuje na: specjalnych ćwiczeniach grupowych, interpretacji wyników testu Belbina, przejrzystych rekomendacjach indywidualnych, materiałach gotowych do zastosowania zaraz po zajęciach.

Po warsztatach

Pomagamy w stworzeniu planu wdrożenia nowej wiedzy i narzędzi do pracy zespołu po warsztatach. Zależy nam na praktyczny wykorzystaniu Koncepcji Belbina i rzeczywistym podniesieniu efektywności zespołu. Uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa i przede wszystkim dostęp do bardzo inspirujących materiałów dodatkowych, które mogą wykorzystać w pracy ze swoim zespołem.

Belbin Ikona Teczka

Program:

 • Kiedy zespół jest efektywny? Ocena własnego zespołu z użyciem specjalnej „check listy”

 • Co odróżnia grupę od zespołu – czyli jak stworzyć prawdziwy zespół?

 • Różnice pomiędzy ludźmi w podejściu do: zadań, problemów i współpracy

 • Moje talenty zespołowe: interpretacja wyników testu Ról Zespołowych®

 • Matryca zespołu: kto jest kim w Twoim zespole?

 • Zarządzanie różnicami i budowanie synergii

 • Budowanie zaangażowania – omówienie praktycznych rozwiązań

Uczestnicy otrzymują: certyfikowane materiały szkoleniowe, podsumowanie zajęć z wypracowanymi narzędziami menedżerskimi, certyfikat uczestnictwa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak budować efektywne zespoły, skontaktuj się z nami:

  Belbin Role Icons