Koncepcja Ról Zespołowych Belbin pomaga w analizowaniu mocnych i słabych stron zachowań ludzi w miejscu pracy.

Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie w organizacji są zaangażowani ludzie, Belbin może zaoferować atrakcyjny język komunikacji, który zapewni zespołom efektywniejszą współpracą z większym zrozumieniem.
Meredith Belbin wraz z zespołem od lat popularyzują metody efektywnej współpracy. W swych wywiadach podkreśla:
„…zawsze staraliśmy się znaleźć sposób, by pomóc ludziom pracować razem. Kiedy ludzie pracują w efektywnych kombinacjach, osiągają znacznie więcej niż wtedy, gdy pracują sami. Ale do tego potrzebujemy wspólnego języka komunikacji i powinien być to język, który umożliwia skuteczne porozumiewanie się…”

Gdzie zatem można użyć języka Belbina, rozwijając skuteczność komunikacji i współdziałania?

W zespole!

Zespoły oferują różnorodność, promują możliwości nauki, zajmują się bardziej złożonymi problemami, oferują elastyczność, zapewniają szybsze wyniki oraz mogą odzwierciedlać wartości organizacyjne. Zespoły nie tylko czynią nas lepszymi pracownikami, czynią nas lepszymi ludźmi.

Belbin jest rozwiązaniem, gdy:

 • rozważasz czym kierować się przy doborze osób w procesie tworzenia wysoko wydajnych zespołów

 • planujesz rozwijać i wzmacniać istniejące zespoły

 • chciałbyś zmaksymalizować wykorzystanie potencjału wirtualnych zespołów

 • ważne jest wsparcie dla zespołów wielofunkcyjnych, czy projektowych

 • poszukujesz języka porozumienia w zespołach zarządzających złożonych z silnych osobowości

Belbin pomaga działać efektywniej
W programach rozwojowych z zakresu Zarządzania!

Jedną z kluczowych rzeczy, którymi muszą się kierować liderzy, jest zrozumienie i świadome wykorzystanie naturalnych talentów i motywacji pracowników. Mogą to zrobić za pomocą własnego „przeczucia” lub mogą to zrobić w bardziej uporządkowany sposób, sięgając po Belbina do zidentyfikowania zachowań, talentów, preferencji i osobistych motywacji. Każdy Indywidualny Raport i Zespołowy to pogłębione, bogate źródła informacji pomagające w zrozumieniu swoich pracowników na poziomie indywidualnym, jak również w ujęciu zespołowym, a co za tym idzie, stanowi podpowiedź do świadomego wykorzystania ich potencjału w maksymalny sposób!

Belbin pomaga zarządzającym:

 • pokonać drogę od bycia menadżerem procesów do bycia efektywnym i nadprzeciętnym liderem zespołu

 • sprawniej się komunikować oferując swoisty „język wewnętrzny” tak, aby w sposób jasny i zrozumiały wchodzić w interakcje z innymi. Kluczowym aspektem bycia wybitnym szefem jest poziom poznania samego siebie. Kiedy lider, który rozumie swoje mocne i słabe strony, może pomóc innym w odkrywaniu talentów i zarządzaniu ich własnym potencjałem

 • budować skuteczne zespoły, gdzie obok harmonijnego współdziałania można obserwować wzajemny szacunek i zaufanie

Belbin pomaga managerom działać efektywniej-tiny
Do osobistego rozwoju i coachingu!

Coraz częściej słyszymy o profesjonalistach, którzy osiągają swoje „pożądane stanowisko” tylko po to, by wkrótce przekonać się, jak ogromny zafundowali sobie stres. Stanowisko pracy, do którego dążyli, ciężko pracując na awans, które posiadało prestiżowy tytuł i atrakcyjny poziom odpowiedzialności, tak naprawdę wymagało specyficznych zachowań. A wielokrotnie te zachowania w żaden sposób nie odzwierciedlają preferowanego stylu działania takich osób. Tym samym zamiast poczucia spełnienia mogą tracić pewność siebie i czuć się sfrustrowani.

Korzystając z Raportów Belbina można:

 • udzielić porad, ukierunkować w rozwoju

 • rozpocząć dyskusję na temat tego, czy pożądana ścieżka kariery jest dobrym wyborem i jakie wiążą się z tym „blaski i cienie”

 • poszukiwać możliwości alternatywnych oraz przeprowadzić analizę ścieżki rozwojowej

 • zapewnić osobom biorącym udział w sesjach Belbina wzrost poziom samoświadomości i osobistej skuteczności

W rekrutacji i rozwoju kariery

Synergia – lub brak synergii – między kandydatem a pracą może być tajemnicza i trudna do wytłumaczenia. Biorąc pod uwagę, że dwóch kandydatów na papierze wygląda podobnie, to dlaczego jeden z nich odnosi sukcesy, a drugi nie?

Język i zrozumienie Ról Zespołowych Belbina może pomóc, gdy:

 • podejmujemy decyzje o tym, kogo rekrutować lub awansować

 • chcemy dostarczyć danej osobie informacji potrzebnych do podjęcia kolejnego kroku na ścieżce kariery

 • próbujemy zidentyfikować luki w zespołach, które poszukują sposobów zwiększenia efektywności działania – w celu uczynienia ich bardziej wydajnymi

Do zarządzania konfliktami

Konflikt zwykle wynika z wzajemnego niezrozumienia się lub braku komunikacji. Może objawiać się na wiele sposobów. Obniżone morale, mniejsza produktywność i wzrost nieobecności mogą być silnymi wskaźnikami, że dzieje się coś niepokojącego i należy to jak najszybciej rozwiązać. Język Ról Zespołowych Belbina może pomóc w obszarach, w których dyskusje zbyt często mogą prowadzić do osobistych ataków i dodatkowo nasilać konflikt.

 • Jak raporty Belbin mogą być pomocne w sytuacji konfliktu pomiędzy osobami w naszym zespole?

  Porównując Indywidualne Raporty Belbina (wraz z ocenami obserwatorów) można wyróżnić obszary potencjalnych konfliktów i nieporozumień. Na tej podstawie – używając języka Ról Zespołowych – tworzy się przestrzeń do dyskusji i poszukiwania wspólnych płaszczyzn porozumienia, zapewniając tym samym nowe możliwości do współpracy. Dzięki temu łatwo można przeanalizować cechy różnych członków zespołu, co pomaga w szybkim zlokalizowaniu źródeł konfliktów i sprawnym wyeliminowaniu ich.

 • Jak raporty Belbin mogą być pomocne w sytuacji konfliktu pomiędzy zespołami?

  Czasami drużyny będąc zbyt skoncentrowane na sobie i swoich zadaniach, zapominają o swojej roli w szerszej perspektywie. Zespoły mogą zacząć konkurować z innymi grupami lub zacząć odrzucać ich sugestie czy kwestionować wyniki. Może to prowadzić nie tylko do konfliktu między zespołami, ale także do zmniejszenia wydajności w organizacjach. Raport Możliwości Zespołu ułatwia identyfikację „profilu” danego zespołu – zapewniając lepsze zrozumieniu swojego potencjału i preferencji do określonego stylów pracy. Wzajemna dyskusja nad różnicami w profilach zespołowych to droga do poszukiwania porozumienia i synergii w współdziałaniu.

Zaangażowanie pracowników

Pomaganie osobom w zidentyfikowaniu ich mocnych strony w miejscu pracy jest kluczowe dla zwiększania efektywności działania. Każdy ma mocne strony: talenty, wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać w pracy. W rzeczywistości badania pokazują, że ludzie, którzy wykorzystują swoje mocne strony, sześciokrotnie bardziej angażują się w pracę.

Korzystanie z Belbina w ramach programu zaangażowania pracowników może:

 • pomóc każdemu odkryć jego mocne strony

 • potwierdzić, że preferowane Role Zespołowe i rola, jaką osoba pełni w pracy, pokrywają się ze sobą

 • dostarczyć wskazówek, jak rozpoznać i używać mocnych stron innych osób tak, aby jak najlepiej realizować ich potencjał

 • pomagać zespołom zrozumieć, dlaczego warto kierować się mocnymi stronami podczas przydzielania osób do projektów

 • promować kulturę, która wspiera mocne strony

Do rozwoju Przywództwa

„Liderzy, którym można zaufać, są świadomi siebie i wiedzą, co odróżnia ich od kolegów. Nie boją się ujawnić swoich słabości i wiedzą, jak dostosować swój styl do różnych sytuacji” Rob Goffee, profesor zajmujący się zachowaniami organizacyjnymi w London Business School.

Role Zespołowe Belbina pomagają zidentyfikować mocne i słabe strony, aby pomóc liderom w osiągnięciu skutecznego i pozytywnego rezultatu poprzez dostosowanie się do obecnego środowiska pracy.

 • pomóc każdemu odkryć jego mocne strony

 • potwierdzić, że preferowane Role Zespołowe i rola, jaką osoba pełni w pracy, pokrywają się ze sobą

 • dostarczyć wskazówek, jak rozpoznać i używać mocnych stron innych osób tak, aby jak najlepiej dedykować ich potencjał

 • pomagać zespołom zrozumieć, dlaczego warto kierować się mocnymi stronami podczas przydzielania osób do projektów

 • promować kulturę, która wspiera mocne strony

W zarządzaniu zmianami

Role Zespołowe Belbina pomagają zespołom w dostosowaniu się do zmieniających się celów, podkreślając mocne strony i minimalizując słabości. Umożliwia to zespołowi większą spójność, a jednocześnie możliwość adaptacji w zmieniającym się otoczeniu.

W skrócie, używając Belbina, zyskujesz:

 • zrównoważone, dojrzałe zespoły kierujące się we współdziałaniu świadomością wzajemnych możliwości i ograniczeń, a nie nazwami stanowisk

 • osoby samoświadome, które potrafią dostosować swoje zachowania do sytuacji i potrzeb biznesowych

 • właściwych ludzi wykonujących właściwe zadania, co prowadzi do poprawy wydajności zespołów

 • swoisty „język Belbina” umożliwiający sprawną dyskusję na temat wkładu poszczególnych osób do zespołu

 • większą pewność siebie przy podejmowaniu decyzji z udziałem innych ludzi

 • świadomy proces decyzyjny oparty na faktach, a nie na przeczuciu lub opiniach

 • wgląd w zdiagnozowane mocne i słabe strony danej osoby, które niekoniecznie pojawiają się w CV

Raporty Belbina

Pierwszym krokiem do poznania mocnych i słabych stron jest zaproszenie poszczególnych osób do udziału w badaniu, gdzie będą mieli sposobność wypełnienia kwestionariusza Belbina, zwanego Samooceną. Aby uzyskać pełen obraz potencjału jaki reprezentują – unikalny wkład do zespołu – istnieje możliwość uzyskania obserwacji tj. w miarę możliwości – poproszenia o opinie kolegów, z którymi pracują minimum pół roku.

Po wygenerowaniu Raportów Indywidualnych Belbina otrzymujesz interesujący materiał do przeanalizowania – dowiesz się, jakie kierunki rozwojowe zapewnią Ci drogę do sukcesu.

Następne kroki

Skontaktuj się z nami, aby zobaczyć, jak możesz wykorzystać Role Zespołowe Belbina w swojej organizacji lub, jeśli jesteś niezależnym konsultantem, jak możesz zastosować raporty Belbin jako część zestawu narzędzi w Twojej pracy.

Kup test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej przed zakupem testu Belbina?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Polska realizował i realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Umów się na spotkanie z naszym dedykowanym konsultantem:

Belbin Polska – 502 075 508 / [email protected]

Prześlij stronę dalej!