Cel: Wspierać innych, promować harmonię i jedność w zespole.

Mocne strony:

Najbardziej wspierający członkowie zespołu, w terminologii Belbina nazywani są Duszami Zespołu i pomagają utrzymać pozytywną atmosferę wśród ludzi. Są wrażliwi na emocjonalne podteksty, które mogą wpływać na sposób, w jaki zespół pracuje razem, i mogą okazać się bardzo pomocni w rozwiązywaniu konfliktów.

Dusze Zespołu są zdolne do dyplomatycznego i wrażliwego reagowania na zachowania ludzi i sytuacje w pracy. Mają kluczową rolę do odegrania w łagodzeniu konfliktów, utrzymaniu sprawnego funkcjonowania zespołów i pomaganiu wszystkim członkom w efektywnej współpracy oraz zrównoważonym wkładzie w wytyczony plan działania. Wszechstronni i chętni, zrobią wszystko, co jest potrzebne, aby wspierać innych.

Poza byciem dobrymi słuchaczami są to również osoby o sympatycznym i otwartym usposobieniu, dzięki czemu są popularne wśród swoich kolegów. Ich wpływ na zespół może być subtelny, ale gdy nie są obecni, ich strata jest z pewnością odczuwana.

Potencjalne słabości:

Dusze Zespołu nie lubią konfliktów – szczególnie konfliktów interpersonalnych. Powoduje to nieraz chęć uniknięcia go za wszelką cenę. Może to być wartościowa cecha, ale czasami gorąca debata jest zdrowa i niezbędna, aby zespół mógł ruszyć naprzód. Dusze Zespołu mogą być tymi, którzy najlepiej nadają się do rozładowania tarcia podczas napiętych sytuacji. Chociaż niekoniecznie czują się wygodnie w tym nerwowym środowisku, ważne jest, aby nie unikali każdej nadarzającej się konfrontacji. Wówczas może zdarzyć się sytuacja, w której zostaną pominięte lub cały konflikt odbędzie się bez udziału ich uspokajającego wpływu, pogłębiając lub budując kolejne konflikty.

Dusze Zespołu mogą również wahać się w podejmowaniu ważnych decyzji w sytuacjach kryzysowych, szczególnie jeśli decyzja jest trudna i może zrazić lub rozzłościć niektórych członków zespołu. W przypadku, gdy Dusza Zespołu jest przełożonym, może to podważyć jej autorytet.

Jeśli w zespole jest zbyt wiele Dusz Zespołu, może to również powodować wydłużanie się samej pracy i „odpływanie” od tematu. Jako że podejmowanie trudnych decyzji najchętniej będzie odłożone możliwie jak najdalej w czasie lub porzucone, aby uniknąć ewentualnego zranienia uczuć innych osób.

Nieakceptowalne słabości

Podczas gdy Dusze Zespołu starają się minimalizować konflikty, nie powinni unikać wszelkich sytuacji, które pociągają za sobą pożyteczną debatę czy możliwości wyjaśnienia konfliktu.

Kompatybilność z innymi Rolami Zespołowymi

Dusza Zespołu działa skutecznie, gdy zarządza nią jakakolwiek inna Rola, ale może być najbardziej wartościowa dla menedżera, który jest Lokomotywą i potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. Ponownie, Dusze Zespołu prawdopodobnie będą popularnymi i lubianymi menedżerami dla większości innych Ról, ale mogą mieć trudności z powstrzymaniem dominującego Koordynatora lub Lokomotywy przed przejęciem steru.

Jak radzić sobie z Duszą Zespołu?

✔ Tak …
Wykorzystaj ich naturalny talent do wspierania ludzi na korzyść zespołu. Upewnij się, że ich uczucia nie są pomijane.

✖ Nie …

Nie bierz za pewnik założenia, że zgodzą się na wszystko i nie zmuszaj ich do podejmowania trudnych i przełomowych decyzji w pojedynkę.

Optymalne środowisko pracy

Dusza Zespołu musi pracować w pozytywnym, opiekuńczym środowisku, w którym istnieje możliwość udzielenia wsparcia, czy to klientom, czy współpracownikom.