GetSet Belbin Polska logo
Belbin GetSet - Dajmy młodym przewagę
Belbin GetSet - Przedstawiamy GetSet
Belbin GetSet - Jak to działa
Pobierz przykładowy Raport Belbin GetSet

Czym jest Belbin® GetSet?

Nowe narzędzie Belbin® GetSet to nowatorski program, korzystający z wieloletniego doświadczenia z pracą z Rolami Zespołowymi Belbina. Tym razem jednak grupą docelową nie są osoby już działające zawodowo, lecz młodzież w wieku 15-19 lat. Głównym, bazowym założeniem Belbin® GetSet jest rozwój umiejętności młodych ludzi, pozwalając im na zrozumienie swoich mocnych stron oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości. Jest to możliwe przy użyciu prostego, ale naukowego i profesjonalnie przygotowanego testu behawioralnego.

W dzisiejszych czasach wyraźnie można zaobserwować pewne niepokojące praktyki stosowane w strefie edukacji młodzieży – pomimo dużych zmian w systemie szkolnictwa, młodzież ma mało możliwości uzyskania rzetelnych informacji w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wyboru profilu klasy licealnej czy kierunku studiów. Wiele„testów predyspozycji zawodowych”, zarówno tych dostępnych w internecie, jak i używanych w niektórych pracowniach pedagogicznych czy przez doradców zawodowych jest przestarzałych i niedostosowanych do realiów szybko zmieniającego się świata.

Liczne badania wskazują na znaczne zmiany zachodzące w strukturze rynku; młodzi ludzie są dużo bardziej elastyczni, mają inne, wyższe wymagania w stosunku do pracodawców i bardziej otwarcie podchodzą do częstych zmian pracy czy nawet – do zakresu wykonywanych zadań. Rynek pracy staje się dużo bardziej płynny i nastawiony na osoby dobrze znające swoje mocne strony – i tutaj właśnie pojawiają się możliwości związane z pracą z narzędziem Belbin® GetSet.

Nie wiesz jak zaplanować swoją przyszłość?

Zaplanuj przyszłość z Belbin GetSet

Dowiedz się dzięki Belbin® GetSet!

Dzięki wykorzystaniu testu specjalnie przygotowanego dla młodzieży, zwiększa się samoświadomość młodych ludzi. Znając swoje atuty mogą pracować zarówno nad jak najlepszym wykorzystaniem ich przy wyborze szkoły, studiów czy pracy, ale również mogą w kontrolowany sposób poznać swoje słabości, co ułatwia np. pracę w zespole. Na tym etapie rozwoju podejmowanie decyzji zgodnie ze swoimi talentami i predyspozycjami może znacznie ułatwić dalsze funkcjonowanie w społecznościach szkolnych, akademickich i zawodowych.

Zrozumienie istoty pracy zespołowej na tak wczesnym poziomie pozwala na zupełnie nową percepcję działania z innymi osobami. Umożliwia skupienie się na wspólnym celu, a nie sztucznym napędzaniu niepotrzebnej konkurencji, która często zamienia się w wyścig szczurów, niebezpieczny zwłaszcza wśród osób w młodym wieku – pojawia się ryzyko przedwczesnego wypalenia zawodowego i budowania złej atmosfery w zespole.

Belbin® GetSet stawia na zrozumienie swoich silnych i słabych stron. Pozwala zarówno na pracę indywidualną, jak i sprawne budowanie młodych zespołów, w których umiejętne wykorzystanie zdolności jego członków przekłada się na sprawną i wydajną pracę. Zamiast próby osiągnięcia powtarzalnego i tradycyjnego modelu „sukcesu”, dzięki wykorzystaniu tego narzędzia można skupić się na odkrywaniu niepowtarzalnych talentów. Maksymalizowanie potencjału każdej z osób w zespole daje możliwość stworzenia unikalnej i wydajnej drużyny.

Świadomość własnych talentów jest dużą przewagą na tak zmiennym i nieprzewidywalnym rynku pracy – właśnie dlatego uważamy, że przystosowanie testów specjalnie pod kątem młodzieży daje jej szansę na jak najbardziej odpowiednie dobranie edukacji i ścieżki kariery dla każdej wyjątkowej jednostki.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Role Zespołowe Belbina
Poznaj Role Zespołowe

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z GetSet, skontaktuj się z nami: