Rozwiązanie 7:
Jak zbudować zaangażowanie w zespole?

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

„Cóż, zespół pracowników jest jak orkiestra, a dobry szef niczym dyrygent, który wie, kto fałszuje, kto gra czysto i stara się, a kto zbytnio się nie wysila.”
autor nieznany

Jeśli zauważacie w Waszym zespole:

  • spadek dynamiki działania,

  • atmosferę narzekania i pasywności,

  • narastające konflikty pomiędzy członkami zespołu,

  • niechęć do nowych zadań i nowych rozwiązań,

  • brak poczucia bycia zespołem, każdy pracuje „na siebie”,

możecie skorzystać z narzędzi Belbin®, które zostały specjalnie stworzone w celu pokonywania istniejących ograniczeń i rozwijania zespołów.
Nasza propozycja rozwiązania – warsztat, w ramach którego wypracujecie nowe podejście w Waszym zespole. Kluczowe bloki tematyczne:

Belbin Ikona Lupa

1. Team Scanner®

Diagnoza powodów obniżenia zaangażowania w Waszym zespole z użyciem specjalnie zaprojektowanego narzędzia badawczego, którego celem jest zbadanie następujących czynników:
– zrozumienie jasności celów i identyfikowanie się z nimi,
– sposobów i metod pracy zespołu,
– poziomu otwartości i zaufania,
– poczucia sukcesu i porażki,
– poczucia przydatności zespołu i sensu działania,
– przyczyn nieporozumień i konfliktów,
oraz 6 innych bardzo ważnych czynników, mających wpływa na zaangażowanie w zespole.

Efekt: Uczestnicy otrzymują diagnozę „jak jest”.

Kolejne bloki warsztatu będą realizowane w zależności od zdiagnozowanych przyczyn. Poniżej podajemy kilka przykładowych zagadnień, nad którymi najczęściej pracujemy.

Belbin Icon Creative Bulb

2. Redefinicja celów i sensu funkcjonowania zespołu

– wspólne określenie wizji i misji zespołu
– zdefiniowanie kluczowych mierników sukcesu
– zdefiniowanie kluczowych inicjatyw
– opracowanie nowych sposobów pracy

Efekt: Zakontraktowane na nowo zespołu.

3. Team building

– czego potrzebujemy, żeby poczuć się zespołem?
– usuwanie blokad w komunikacji i współpracy
– rozwój wzajemnego zaufania
– integracja członków zespołu

Efekt: Uczestnicy znają i rozumieją korzyści wynikające z otwartej komunikacji w zespole.

Belbin Ikona Rozmowa

4. Rozwój współpracy

– zrozumienie różnic indywidualnych na podstawie Ról Zespołowych – akceptacja różnorodności
– redystrybucja zadań i odpowiedzialności zgodnie z predyspozycjami członków zespołu
– opracowanie zasad wspierania się i udzielania pomocy w realizacji zadań
– określenie metod na wspólną ocenę i analizę uzyskiwanych efektów
– określenie metod celebrowania osiągnięć i sukcesów

Efekt: Zespół wie to jest jego mocną stroną. Rozwój tożsamości zespołu.

Belbin icon - brain overdrive

5. Efektywne wprowadzanie zmian

– co dla nas oznacza pojęcie „dobrze przygotowana zmiana”?
– czego potrzebujemy, żeby ze zmianą czuć się komfortowo?
– zdefiniowanie kluczowych zasad wdrażania zmian
– wspólne opracowanie przykładowej, realnej zmiany przez zespół

Efekt: Zespół wiem jak przeprowadzać zmiany, rozumie poszczególne jej etapy.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu oraz posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu, dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter

Jeżeli chcesz zbudować zaangażowanie w zespole, skontaktuj się z nami:

    Prześlij stronę dalej!