Rozwiązanie 12:
Jak zbudować zaufanie i porozumienie w zespole?

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

Jeśli zauważacie, że ludzie w Waszym zespole:

  • Podchodzą do wypowiedzi lub działań innych z nieufnością.

  • Nie potrafią konstruktywnie dyskutować o problemach.

  • W trakcie spotkań boją się wyrazić swoje zdanie, opinie czy propozycje.

  • Unikają jakiejkolwiek konfrontacji czy różnicy zdań.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nawet najlepszy plan czy projekt nie wykona się sam, natomiast odpowiednio zbudowana kultura współpracy pozwoli Wam osiągnąć każdy cel.
Nasza propozycja rozwiązania – warsztat, w ramach którego wypracowujecie nowe podejście w Waszym zespole. Pracujemy na zespole i z zespołem. Zajęcia są bardzo praktyczne, ponieważ ukierunkowane są na prawdziwy efekt a nie teorię.

Proponowany warsztat ma dostarczyć metod postępowania, które pomogą uzdrowić atmosferę, nadając pracy zespołowej rzeczywisty wymiar współpracy. Wierzymy, że na koniec będziecie wiedzieć jak promować kulturę współpracę, gdzie zaufanie stoi ponad konfliktami interesów, a zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności są naturalnym wyborem w konsekwencji podejmowania działań służących dbaniu o rezultaty.

Belbin Lighthouse

1. Redefinicja celów i sensu funkcjonowania zespołu.

– różnica pomiędzy grupą a zespołem,
– lider solo vs. lider zespołu – co decyduje
– wspólne określenie wizji zespołu

Wniosek: kodeks dobrych praktyk we współpracy

Belbin Holder

2. Koncepcja Ról Zespołowych Belbin® – złoty standard w budowaniu zespołów.

– wprowadzenie do Koncepcji Ról Zespołowych Belbin®- film edukacyjny
– gra „Co-operate” – co buduje, a co rujnuje współpracę w zespole
– interpretacja Raportów Indywidualnych – jaki jest mój unikalny wkład do zespołu
– analiza Raportu Zespołowego – jakim zespołem jesteśmy ( mocne strony i słabości) – mapa zespołu
– współpraca oparta o zaufanie i uznanie

Wnioski: nowe źródło siły dla zespołu

Belbin Icon Presentation Blue

3. Zarządzanie dysfunkcjami w zespole.

– diagnoza najczęstszych dysfunkcji w zespole – test Patricka Lancioniego diagnozujący „5 dysfunkcji pracy zespołowej”
– warunki konieczne dla odbudowy zaufania, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności
– droga do dbałości o wyniki bez obawy o sytuacje konfliktowe

Wniosek: wiemy jak zarządzać każdą z dysfunkcji w zespole oraz jak utrzymać właściwy kodeks zasad, aby chronić nasz zespół przed podatnością na dysfunkcje.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.
– Dla specjalistów HR i coachów zespołowych, którzy chcą wspierać w takich sytuacjach wewnętrzne zespoły.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Jeżeli chcesz zbudować zaufanie i porozumienie w zespole, skontaktuj się z nami:

    Rozwiązanie 11: Skuteczna rekrutacja
    Rozwiązanie 1: Jak zwiększyć efektywność zespołu

    Prześlij stronę dalej!