Cel: Rzucić wyzwanie i skutecznie pokierować swój zespół do określonego celu.

Mocne strony:

Lokomotywy to dynamiczni i wysoce zmotywowani ludzie z dużą ilością niespokojnej energii i ogromną potrzebą osiągnięć. Są przede wszystkim zainteresowani załatwianiem spraw – tak szybko, jak to możliwe.
Uparci i rywalizujący, Lokomotywy cieszą się z wyzwań, i są zdecydowani pokonać przeszkody aby wygrać. Są również pewni siebie, a nawet jeśli mają wątpliwości, nie pozwalają innym tego zobaczyć.
Lokomotywy lubią prowadzić i popychać innych do działania. Niecierpliwie robią wszystko i nie mają nic przeciwko podejmowaniu niepopularnych decyzji, by coś osiągnąć. Rozwijają się pod presją i dobrze nadają się do zarządzania zmianami. Jak sama nazwa wskazuje, wywierają wpływ i mogą kierować dyskusję lub działania w grupie na cele i zadania. Są dobrzy w radzeniu sobie z bezwładnością i samozadowoleniem w zespołach lub interweniują, gdy zespół zbytnio odchodzi od pierwotnej instrukcji.

Potencjalne słabości:

W swojej gotowości do załatwiania spraw, Lokomotywy mogą lekceważyć uczucia innych ludzi i nadmiernie „stroszyć pióra”. Mogą być kłótliwe i często znajdują się w centrum konfliktu zespołowego.
Ponieważ są głęboko zaangażowane w sukces zespołu, wykazują również silną emocjonalną reakcję lub frustrację, które mogą wymagać zarządzania przez zespół. Zbyt wiele Lokomotyw w drużynie może również powodować problemy, ponieważ prawdopodobnie będą blokować siebie nawzajem co zwykle kończy się gorącymi kłótniami. Aby skutecznie współpracować w zespołach, Lokomotywy często muszą wyraźnie rozgraniczać swoje obszary zarządzania i trzymać się swojej pracy.

Nieakceptowalne słabości

Bodźce Lokomotywy, mogą wstrząsnąć i postawić do pionu apatyczne zespoły, ale może również prowadzić do kłótni. Tam, gdzie pojawia się konflikt, Lokomotywy nie powinni trzymać w sobie pretensji. Konflikty powinny być zarządzane i rozwiązywane w sposób klarowny, z humorem, oraz, jeśli wymaga tego okoliczność, przeprosinami.

Kompatybilność z innymi Rolami Zespołowymi

Lokomotywami najlepiej zarządza Koordynator, który może kierować ich energią lub Ewaluator, który może pomóc im przemyśleć wszystko przed podjęciem działania. Jako menedżerowie, Lokomotywy dobrze pracują, gdy są wspierani przez Implementerów (których efektywność i koncentracja na zadaniach zostanie doceniona) lub Dusze Zespołu, które mogą wygładzić wszelkie pojawiające się nieporozumienia.

Jak radzić sobie z Lokomotywą?

✔ Tak …
Zastosuj podejście oparte na faktach i na celu. Porozmawiaj o tym, co można osiągnąć i kiedy może upłynąć termin.

✖ Nie …
Nie kreuj osobistych ataków podczas konfliktu oraz nie pozwól sobie na dyskusje poza obszarem tematu. Unikaj niejednoznaczności tam, gdzie to możliwe

Optymalne środowisko pracy

Lokomotywy dobrze nadają się do pracy w zmieniającym się, szybkim zespole, gdzie nie ma miejsca na rozproszenie przywództwa oraz tam, gdzie zespół jest bezpośrednio odpowiedzialny za wyniki, które dostarczają.