Contribute

Contribute jest grą stworzoną do zademonstrowania mocnych stron oraz wkładu każdej z dziewięciu Ról Zespołowych Belbin.

Co to jest Contribute?

Contribute, jako jedna z dwóch gier szkoleniowych Belbina jest ściśle skoncentrowana na zespole. Została zaprojektowana w celu zademonstrowania mocnych stron i wkładu każdej z dziewięciu Ról Zespołowych Belbina we wspólną pracę. Rozwija także zrozumienie idei pracy zespołowej oraz stwarza świetne środowisko do uczenia się i rozwoju własnych kompetencji.

Contribute składa się z dziewięciu różnych zadań. Każde ćwiczenie przypisane jest do jednej Roli Zespołowej i sam zespół musi zdecydować, kto powinien wykonać każde z zadań. Celem gry jest zebranie wszystkich dziewięciu „nagród” za ukończone zadania w określonym czasie. Contribute pomaga zespołowi odkrywać jego mocne i słabe strony. Co zrobi zespół, gdy zda sobie sprawę, że nie mają Perfekcjonistów, za to aż pięć Lokomotyw? W jaki sposób przezwyciężą przeszkody i rozdzielą zadania w sposób umożliwiający im powrót do gry?

Jak grać w Contribute?

Program Contribute został wykorzystany do pomocy tysiącom zespołów na różne sposoby, przykładowo:

  • Zrozumienie ich mocnych stron i potencjalnych słabości

  • Rozwijanie wspólnego języka „Ról Zespołowych” opartego na współpracy, a nie konfrontacji

  • Przekształcenie zespołów z poziomu „akceptowalnego”do poziomu sprawnego, wydajnego i posiadającego spójną komunikację

  • Podkreślanie różnic w zachowaniach poszczególnych Ról Zespołowych

  • Pomoc przy świadomym rozwiązywaniu konfliktów

  • Umożliwienie nowo utworzonym zespołom „sprawnego rozruchu”

Jak dużo czasu to zajmuje? Co jeszcze muszę wiedzieć?

Gra Contribute może być przeprowadzona dla zespołu 4-9 uczestników i trwa około godziny. Sesja informacji zwrotnej może trwać tyle czasu, ile będzie potrzebne. Zdecydowanie zaleca się, aby każdy uczestnik ukończył swoją Samoocenę oraz zaprosił co najmniej 4 obserwatorów do swojego badania Belbin przed rozpoczęciem gry.

Raporty odgrywają ważną rolę w przydzielaniu dziewięciu zadań odpowiednim osobom, dlatego też należy zarezerwować odpowiednio dużo czasu przed grą, aby każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się ze swoim Raportem Indywidualnym.

Przy zakupie gry Contribute otrzymujesz także instrukcję dla trenera, który zawiera wskazówki do przeprowadzenia gry, formularze obserwacji i informacji zwrotnych dla zespołu. Dzięki temu gra może być używana zarówno przez nowicjusza w Koncepcji Ról Zespołowych, jak i przez akredytowanych trenerów Belbin.
Pytania, które należy poruszyć po zakończeniu gry Contribute, mogą brzmieć następująco:

  • W jaki sposób przydzielono zadania? Czy wszyscy dzielili się swoimi mocnymi stronami?

  • Czy były jakieś przeszkody? Jak zespół je przezwyciężył?

  • W jaki sposób zespół rozwiązał problemy wynikające z faktu, że więcej niż jedna osoba ma tę samą silną Rolę w zespole?

  • W jaki sposób może to być związane z ostatnią sytuacją, z którą boryka się zespół?

Zobacz, jak się gra!

Przy okazji inauguracji wydania chińskiej wersji językowej książki „Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek?” w Szanghaju i Pekinie mieliśmy możliwość „zagrać” z ponad 80 przedsiębiorcami. Oznaczało to kilkanaście zespołów rozgrywających każde z dziewięciu zadań symultanicznie! Jednak dla każdego zespołu osobno był to czas, który umożliwił uczestnikom:

1. Głębsze zrozumienie Dziewięciu Ról Zespołowych i całej Teorii Belbina oraz
2. Dlaczego tak ważne jest zrozumienie swoich i innych osób silnych Ról Zespołowych!

Jeden z członków zespołu któremu nie udało się ukończyć gry Contribute dokonał wnikliwej obserwacji:

„Jeśli nie znasz swoich mocnych stron, nie będziesz wiedział, dlaczego zawodzisz”

Klip poniżej pokazuje jak radzili sobie uczestnicy:

Dostępny już za: 2900 zł netto + wysyłka + VAT

Aby zamówić zadzowń do Nas pod numer 502 075 508 lub wypełnij formularz kontaktowy.

Contribute

Prześlij stronę dalej!