Książka „Zespoły Zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek”

Od raportów przez gry i filmy edukacyjne – wszystko, co ułatwi Ci współpracę w zespole.

Książka dotycząca Koncepcji Ról Zespołowych w języku polskim – od 59 zł netto

Książka „Zespoły Zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek”

Zajmuje się problematyką zarządzania opartego na koncepcji Ról Zespołowych. Koncepcja ta powstała w wyniku dziewięcioletnich badań prowadzonych przez Mereditha Belbina i jego współpracowników w Henley Management College. Uczestnicy kursu dla wyższej kadry menedżerskiej zostali tam poddani testom psychometrycznym, wykonywali także zadania menedżerskie w różnych zespołach. Eksperyment miał na celu wykazanie wpływu zespołowych decyzji na wyniki finansowe i sukces grupy. Wyłoniono wówczas zbiory zachowań nazwane rolami zespołowymi. Wyniki eksperymentu zostały dokładnie opisane w niniejszej publikacji.

Prześlij stronę dalej!