Raporty Belbina - Raport Dopasowania do Stanowiska

Raport Dopasowania do Stanowiska

Raport Dopasowania do Stanowiska zestawia atrybuty behawioralne wymagane na danym stanowisku z atrybutami osoby, która ma je objąć. Mówiąc prościej, pomaga on określić dopasowanie osoby do stanowiska w kategoriach behawioralnych.

Niekiedy potencjalni nowi kandydaci mogą wyglądać dobrze „na papierze” – posiadają wszystkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie – ale okazują się nie sprawdzać w danej roli z mniej uchwytnych powodów.

Do takiego scenariusza dochodzi, ponieważ skupiamy się na kwalifikacjach (twardych umiejętnościach i wszystkim innym, co można wpisać do CV), ale zaniedbujemy kwestię dopasowania – zachowania danej osoby i tego, jak wypada ono na tle cech wymaganych na danym stanowisku.

Podobnie, osoba pełniąca daną funkcję może nie osiągać oczekiwanych wyników, ponieważ istnieje zasadnicze niedopasowanie pomiędzy jej Rolami Zespołowymi Belbina a oczekiwaniami menedżera wobec danego stanowiska.

W ramach kwestionariusza stanowiska, menedżerowie są proszeni o opisanie stanowisk pracy pod kątem stawianych przez nich wymagań behawioralnych i stworzenie Raportu Stanowiska. Raport Dopasowania do Stanowiska opiera się na porównaniu danych dotyczących Ról Zespołowych na danym stanowisku z danymi pochodzącymi z Testu Belbina, aby przeanalizować, jak dobrze preferencje danej osoby dotyczące Ról Zespołowych mogą pasować do wymagań danego stanowiska. Jeśli uzyskano oceny obserwatorów zarówno dla kandydata, jak i stanowiska, dopasowanie atrybutów behawioralnych będzie podlegało dokładniejszemu zbadaniu.

Raporty Stanowiska – analiza stanowiska

W tym raporcie porównuje się Raport Stanowiska z Raportem Indywidualnym osoby, która ma objąć dane stanowisko (w zależności od rodzaju procesu bazując na samoocenie lub raporcie pełnym). To pozwala na sprawne dokonanie analizy trafności przy doborze ewentualnego kandydata. Podpowiada, w jakim stopniu kandydat spełni stawiane przed nim wymagania i czy stanowisko będzie dla niego naturalnym środowiskiem do odniesienia osobistego sukcesu.

Zastosowania Raportu Dopasowania do Stanowiska:

  • Generowanie szybkiego podglądu dopasowania Ról Zespołowych danej osoby do ról wymaganych na danym stanowisku – jest to idealne rozwiązanie w przypadku naboru i rekrutacji
  • Szczegółowe zbadanie obecności (lub braku) określonych cech behawioralnych, które mogą być przydatne (lub nieprzydatne) na danym stanowisku pracy
  • Zachęcanie do dyskusji na temat tego, jak różni kandydaci mogliby pełnić dane obowiązki
  • Zainicjowanie dyskusji z osobą obecnie zatrudnioną na danym stanowisku na temat tego, w jaki sposób jej Role Zespołowe mogą wpływać na wydajność i zaangażowanie na danym stanowisku.

 

  Uwaga: Raport Dopasowania do Stanowiska jest narzędziem służącym do wywołania owocnych przemyśleń i dyskusji. Nigdy nie powinien być wykorzystywany jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji.

W jaki sposób można uzyskać Raport Dopasowania do Stanowiska?
Raport ten porównuje profile Ról Zespołowych danej osoby z rolami na danym stanowisku, dlatego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie dwóch zestawów danych:

 • Dane o stanowisku – poprzez uzyskanie Raportu Stanowiska
 • Dane o osobie – poprzez uzyskanie Raportu Ról Zespołowych Belbina.