Czy miałeś okazję wypełniać kwestionariusz Belbina, ale nie dostałeś szczegółowego, 13 stronicowego raportu z wynikami w pliku .pdf?

Artykuł napisany przez Jo Keeler, dyrektor zarządzającą w Belbin (UK – Head Office).

Czy otrzymane wyniki testu musiałeś samemu sumować? A może spotkałeś się lub widziałeś formularze papierowe, które były nazywane testami Belbina?
Jeśli tak, to prawdopodobnie współuczestniczyłeś w łamaniu praw autorskich, a już na pewno ominęła Cię szansa uzyskania wartościowych informacji otrzymując oryginalną wersję, zarówno testu jak i raportu Belbina.

Jaka jest więc różnica?

Kwestionariusze Belbina mogą być wypełniane tylko za pośrednictwem przeznaczonego do tego, specjalnego oprogramowania. Nie tylko sumuje i analizuje wyniki, ale również porównuje Twój wynik do tysięcy innych, a także uwzględnia informację zwrotną, jaką uzyskałeś/aś od osób zaproszonych do Waszego badania 360 stopni (co oznacza, że możesz zaprosić jako Obserwatorów swoich przełożonych, współpracowników i podwładnych. Generujemy szczegółowe i unikalne raporty (Jeden Test – 5 możliwych raportów) pokazujące całe spektrum mocnych stron oraz akceptowalnych słabości, preferowanych ról, czy feedbacku od innych, a nie tylko „Jaką rolą w zespole jestem”.

Często otrzymujemy zapytania o informacje na temat praw autorskich do materiałów Belbin. W szczególności wykorzystania arkusza Samooceny (SPI), opublikowanego pierwotnie w książce Meredith Belbin, „Zespoły zarządzające: sekrety ich sukcesów i porażek” (1981). Aby wyjaśnić nasze stanowisko, jesteśmy właścicielami praw autorskich i nie zezwalamy na reprodukcję tego kwestionariusza w żadnej formie. Osoby mogą zakupić książkę (pierwszą i drugą edycję) mogą uzupełnić SPI dla celów własnego rozwoju osobistego, ale wszelkie kopiowanie/adaptowanie lub szersze używanie (w celach diagnozowania innych lub zastosowania na szkoleniach) jest naruszeniem praw autorskich.

Co jest nie tak z papierową samooceną?

Nie zezwalamy na stosowanie papierowych kwestionariuszy samooceny w działaniach opisanych powyżej. Decydując się na kopiowanie i zastosowanie kwestionariusza, dopuszczasz się naruszenia praw autorskich, jak również musisz się liczyć z tym, że:

  • korzystasz z przestarzałej wersji (bez roli Specjalisty), która umożliwia tylko bardzo powierzchowną diagnozę

  • brak oceny Obserwatorów ogranicza ocenę rzeczywistego, pełnego potencjału jednostki

  • taka Samoocena nie jest odpowiednio normowana

  • nie oferuje żadnych dodatkowych wskazówek i rekomendacji rozwojowych

Nie ma czegoś takiego, jak darmowy kwestionariusz Belbina ani darmowy test Belbina. Jeśli są Państwo zainteresowani legalnym korzystaniem z Belbina i kupowaniem raportów Belbina, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Jeśli nie masz pewności co do testów, z których korzysta Twoja organizacja lub chciałbyś uzyskać dalszą poradę, również skontaktuj się z nami. Zapewniamy również, że podejmujemy kroki prawne przeciwko firmom i osobom używającym nieautoryzowanych wersji kwestionariuszy Belbina. Do chwili obecnej podjęliśmy działania z zakresu naruszania praw autorskich w ponad 400 przypadkach.

Proszę, upewnij się, że Twoja wiedza jest aktualna, a nie sprzed 30 lat

Sprawdź, jaki Kwestionariusz Belbina wypełniasz oraz zawsze upewnij się, czy konsultant lub firma szkoleniowa, którą chcesz zatrudnić, używa oficjalnej i poprawnej wersji Testów Belbina.

Jak to sprawdzić?