Rozwiązanie 4:
Jak zwiększyć skuteczność rekrutacyjną?

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

Jeśli dostrzegasz, że:

  • kryteria przyjęte do konkursu na stanowisko są nie do końca obiektywne

  • proces może być przeprowadzony mało transparentnie i może demotywować zespół

  • znalezienie „idealnego” kandydata, który w pełni spełni oczekiwania na tym stanowisku zarówno pod kątem poszukiwanych kompetencji jak i postaw zgodnych z kulturą organizacyjną będzie nie lada wyzwaniem.

  • wybrany kandydat może nie sprostać wymaganiom. Dobrze byłoby móc przewidzieć jak będzie podchodził do pracy, jakie są jego preferencje do danego stylu pracy i współdziałania, co będzie jego priorytetem, jak będzie podejmował decyzję, jak będzie się komunikował i na czym skupiał.

sięgnij po nasze rozwiązanie w oparciu o koncepcje Belbin®. Zapraszamy na inspirujący warsztat, gdzie obok dobrych praktyk w zarządzaniu procesami rekrutacji zaprezentujemy rzetelność i moc narzędzia diagnostycznego Interplace 7 Belbin®.

Belbin icon - brain overdrive

1. Rekrutacja i selekcja.

– trendy w procesach rekrutacji i selekcji
– co nam się sprawdza?
– dobór odpowiednich ludzi do pracy
– odpowiedni vs. dopasowany w rozumieniu dr M. Belbina
– SPI Belbin® – zdiagnozowanie jednostki w kontekście zespołu – dające informacje jak kandydat będzie funkcjonować na stanowisku/w zespole, czy będzie źródłem sukcesu czy konfliktu.

Wniosek: jak zapewnić trafność procesu rekrutacji i obniżyć koszty?
– Jak dobierać osoby do zespołu, aby zapewnić mu siłę i rzeczywisty potencjał do współpracy oraz samodzielności w działaniu?
– Odpowiedni a dopasowany – czym kierować się dobierając ludzi do zespołu?

2. Role Zespołowe Belbina®

– wprowadzenie do Koncepcji Ról Zespołowych jako złotego standardu pracy zespołowej – film edukacyjny– podstawy teorii Ról Zespołowych Belbin®.
– gra „Co-operate” – jako narzędzie AC/DC – z formularzami oceny.
– interpretacja Raportu Indywidualnego – jaki jest mój unikalny wkład do zespołu
– jak pracować z raportem indywidualnym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wniosek: co pomoże nam rozpoznać rzeczywisty potencjał kandydata?

Belbin Icon Creative Bulb

3. Skuteczne narzędzia wspierające procesy rekrutacji i selekcji.

– profil na stanowisko – projektowanie wzoru poszukiwanych zachowań potrzebnych na stanowisku
– profil dopasowania do stanowiska – w jakim stopniu kandydat spełnia oczekiwania
– raport doradczy dla przełożonego i raport doradczy dla Pracownika – jak uniknąć rozczarowań względem wzajemnych oczekiwań
– studium przypadku: jak wesprzeć przełożonego we wprowadzaniu nowego pracownika – Raport Relacyjny – wskazówki dla utrzymania motywacji i zaangażowania.

Wniosek: jak zbliżyć się do 100% skuteczności w procesach rekrutacyjnych?

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojej organizacji.
– Dla specjalistów HR, którzy poszukują wyższej skuteczności i trafności procesów
– Dla doradców zawodowych wspierających klientów w procesach rekrutacji i selekcji

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Jeżeli chcesz przeprowadzić skuteczną rekrutację, skontaktuj się z nami:

    Rozwiązanie 10: Promowanie Kultury współpracy
    Rozwiązanie 12: Jak zbudować zaufanie i porozumienie w zespole?

    Prześlij stronę dalej!