Cel: Zapewnić dogłębną wiedzę na określony temat.

Mocne strony:

Poświęceni konkretnemu zagadnieniu lub specjalizacji Specjaliści są dumni z tego, że zdobywają wiedzę i oferują rzadkie umiejętności, które są często niezbędne do udanego funkcjonowania projektu i zespołu.

Specjaliści uwielbiają proces uczenia się, a ich uwaga koncentruje się na doskonaleniu wiedzy i zrozumienia. To pozwala zapewnić, że są oni na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w swojej dziedzinie i utrzymują wysokie standardy zawodowe.

Specjaliści często lubią rozmawiać na temat swojej specjalizacji z innymi, szczególnie tymi, którzy podzielają ich zainteresowania. Prawdopodobnie będą chętnie uczestniczyć w szkoleniach w swojej dziedzinie, nie tylko ze względu na poczucie obowiązku, ale z miłości do tematu. Dla niektórych specjalistów praca jest po prostu hobby, ponieważ czerpią radość z tego, co robią.

Potencjalne słabości:

Ze względu na ich wąski zakres specjalizacji, Specjaliści mogą mieć trudność z przyjęciem szerszej perspektywy. Inni członkowie zespołu mogą uznać, że koncentrują się zbytnio na technicznych aspektach nowych pomysłów, zanim w ogóle zostaną poruszone kwestie ich zasadność i przydatności.

Ponieważ pracują w określonym obszarze, Specjaliści mogą zostać odizolowani od innych członków zespołu i mogą zbudować zniekształcony obraz funkcji lub celu zespołu, opierając go wyłącznie o własne zainteresowania i priorytety. Skuteczny Koordynator może pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu eksperckiej wiedzy Specjalisty, jednocześnie utrzymując ją w ramach określonych celów zespołu.

Ze względu na zamiłowanie do tematu Specjaliści mogą mieć trudności z oceną tego, ile szczegółów lub objaśnień jest potrzebnych. W związku z tym mogą przekazywać zbyt wiele informacji, gdy wyjaśniają problem zespołowi, tracą zainteresowanie innych i potencjalnie powodują niepożądane opóźnienia w spotkaniach.

Nieakceptowalne słabości

Specjaliści pracują w obrębie wąskiej dziedziny, ale nie powinni ignorować lub bagatelizować wszystkich innych czynników, które są poza obrębem ich zainteresowań czy specjalizacji.

Kompatybilność z innymi Rolami Zespołowymi

Specjaliści mogą dobrze pracować dla Koordynatora, który może zarządzać ich potencjałem i pokazać zespołowi jak istotny wkład wnoszą w pracę. Także Implementerzy oraz Dusze Zespołów docenią specyficzną wiedzę Specjalisty, oraz sprawnie wdrożą ją w życie projektu. Jako menedżerowie Specjaliści mogą najlepiej radzić sobie z zarządzaniem innymi Specjalistami, ponieważ ich wiedza i doświadczenie mogą być najbardziej cenione przez tych, którzy podzielają ich zainteresowania.

Jak radzić sobie ze Specjalistą?

✔ Tak …
Zademonstruj, że cenisz ich wkład jako źródło informacji. Zaangażuj ich w proces badawczy.

✖ Nie …
Nie zaniedbuj lub nie doceniać ich obszaru specjalizacji. Nie pozwól im na zbytnią izolację od zespołu.

Optymalne środowisko pracy

Specjaliści mogą potrzebować cichego miejsca do pracy, które pozwoli im skupić się na ich przedmiocie dogłębnie i bez rozpraszania uwagi. Z tego miejsca mogą oni czerpać korzyści z pracy razem z innymi oraz dzielić się swoimi zainteresowaniami i wiedzą.