Test Belbina

Dla kogo?

Test Belbina to zorientowane na maksymalizację osobistego potencjału narzędzie, które pomoże odkryć Twoje supermoce. Test badający Role Zespołowe odpowiada na pytanie: jak zbudować sukces na bazie swoich mocnych stron i talentów?

Kwestionariusz na role w grupie badający role zespołowe zgodnie z metodą Belbina
Belbin dla Trenerów - Odkrywanie Potencjału

Odkrywanie

Potencjału
Kurs Akredytacyjny Belbin - Budowanie Zespołów

Lepsza

Komunikacja
Belbin dla Trenerów - Oswajanie Konfliktów

Świadome

Decyzje
Belbin dla Trenerów - Lepsza Komunikacja

Ocena

360°
Po co?

Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.” powiedział Konfucjusz.

Co jednak, jeśli nie wiesz jaka to praca?

Raport Ról Zespołowych Belbina, tworzony na podstawie Testu Belbina, dostarcza informacji o:

  • Źródłach motywacji i zaangażowania
  • Twoich mocnych i słabych stronach
  • Optymalnym środowisku pracy, w którym możesz rozwinąć pełnię własnego potencjału
  • Stylu pracy i zarządzania, w którym sprawdzisz się najlepiej
  • Możliwych słabościach, wynikających z Twoich mocy
  • Kierunku, w jakim warto się rozwijać
  • Talentach, które cenią w Tobie inni
Co nas wyróżnia?

Test Belbina - Naukowe Narzędzie

Model Belbina powstał na bazie trwających 9 lat badań prowadzonych przez dr Mereditha Belbina i jego zespół na Uniwersytecie Cambridge. Algorytmy podlegają nieustannej aktualizacji oraz uwzględniają ogólnoświatowe, zmieniające się warunki kulturowe.

W efekcie Raporty przekazują maksimum wiedzy i odniesień do rzeczywistej sytuacji na całym świecie.

W Teście Belbina skupiamy się na rozpoznaniu obiektywnych zachowań, jakie przejawiamy w pracy. Dzięki temu dużo łatwiej jest maksymalizować swój potencjał, a także lepiej komunikować się z otoczeniem.

Posiadanie wiedzy o naturalnych predyspozycjach i ewentualnych słabościach sprzyja budowaniu kultury zaufania i współpracy w miejscu pracy.

Test Belbina to jedyne na rynku narzędzie, pozwalające w jednym raporcie uzyskać informacje wywodzące się z samooceny oraz środowiska pracy danej osoby. Wiedza ta umożliwia identyfikację i pracę nad ukrytymi talentami, pewnością siebie, samoświadomością, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, ukazując pełen, aktualny obraz potencjału osobistych możliwości. Obserwatorzy mogą być zaproszeni do badania w dowolnym momencie. W przypadku zmiany składu zespołu, możliwe jest zaproszenie nowych obserwatorów do istniejącego już badania.

Test Belbina - Ocena Obserwatorów - ocena 360°

Dzięki ocenie 360° uzyskujemy spojrzenie na zachowania uczestnika badania z zewnętrznej perspektywy. Dowiadujemy się za co jest ceniony, podziwiany – co postrzegane jest jako siła i wartość jaką wnosi do relacji czy współpracy. Test Belbin uświadamia, jakie słabości dostrzegana otoczenie uczestnika i pomaga nad nimi pracować.

Test Belbina - Ocena Obserwatorów - ocena 360°

System pozwala na zaproszenie nawet 16 obserwatorów. Uczestników badania zachęcamy do wskazania wszystkich osób, których obserwacje będą dla nich cenne, w celu uzyskania jak najbardziej kompletnego raportu.

Test Belbina wyróżnia potwierdzona naukowo rzetelność i trafność

Test i Raporty Belbina mają podstawy naukowe. Wybierz narzędzie o udowodnionym działaniu.

W przeciwieństwie do testów opartych o skalę Likerta, Test Belbina nie jest ani ipsatywny ani nieipsatywny. Nie jest też testem psychometrycznym. Jest testem behawioralnym, łączącym samoocenę z oceną obserwatorów. Składa się z 80 pozycji, z których każda jest przedmiotem szerokiej analizy.

Zamów test Belbina

Test Belbina dostarczy Ci szeroki obraz samego siebie. Informacje są opisane językiem 9 Ról Zespołowych wyszczególnionych przez dr Mereditha Belbina. Obrazowo opisują, jak podchodzisz do zleconego Ci zadania, jak przebiega Twój proces myślenia i w jaki sposób komunikujesz się z otoczeniem. Wskażą także obszary, w których niezbędnie potrzebujesz wsparcia.

Wykonując Test Belbin® online masz okazję do poznania swoich osobistych preferencji, naturalnych predyspozycji i talentów do określonego stylu myślenia, działania i budowania relacji z innymi.

To prawdziwy, pełny obraz Ciebie – dzięki któremu zyskujesz wyższą świadomość w jakich dziedzinach jesteś najlepszy i możesz się w pełni realizować i odczuwać satysfakcję. Dostaniesz wskazówki w jakich okolicznościach i na jakich zasadach jesteś w gotowości wziąć pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz jak radzić sobie w sytuacjach stresujących.

Raport Belbina jest idealnym pretekstem i szansą do rozmów ze swoim menedżerem o przyszłości.

0%
klientów stwierdziło, że Belbin pomaga w pracy zespołowej
0%
klientów stwierdziło, że Belbin pomaga menadżerom zarządzać zespołami
0%
klientów stwierdziło, że Belbin pomaga poznać samego siebie

Jak przebiega proces?

1. Uczestnicy badania otrzymują zaproszenie do wypełnienia Testu Belbina na adres e-mail.

2. Uczestnicy badania wypełniają moduł samooceny (SPI).

3. Po zakończeniu SPI, system pozwala na zaproszenie obserwatorów.

4. Następnie system generuje Indywidualny Raport Ról Zespołowych Belbina. Raport można także wygenerować tylko na podstawie SPI.

5. Opcjonalne sesje interpretacyjne z certyfikowanym trenerem mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo.

6. Z nowo pozyskaną wiedzą możliwe jest świadome budowanie kariery, pełne satysfakcji i dobrej współpracy, co znacząco pomaga w budowaniu lepszych relacji w zespole i kultury zaufania w organizacji.

Świadome JA – Świadome MY

Belbin to zespół, a praca w zespole jest kluczem do sukcesu.

Dzięki znajomości Ról Zespołowych pracowników możliwe jest tworzenie zespołów z uwzględnieniem osobisty predyspozycji każdego członka. Dzięki indywidualnemu podejściu do pracy w zespole zadbamy o dobrostan pracowników, zwiększamy efektywność i oswajamy konflikty budując kulturę zaufania w organizacji.

Na podstawie Testów Belbina uczestników możliwe jest wygenerowanie Raportu Zespołowego, wskazującego na potencjalne niedobory, a także na wkład poszczególnych osób i optymalny podział obowiązków.

Kup test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Belbin Polska Benefactor sp. z o.o. - oficjalny dystrybutor Belbin na terenie Polski

Chcesz dowiedzieć się więcej przed zakupem testu Belbina?

7 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Role Icons