Dla kogo?

To kurs dla kierowników, liderów zespołów i managerów.
Jeśli chcesz czerpać radość ze swojej pracy, z entuzjazmem przeżywać dzień, czuć, że masz długotrwały wpływ na otoczenie i dowiedzieć się jak powinien postępować dobry lider zespołu – ten program jest z pewnością dla Ciebie.

Co zyskasz?


Wiedzę jak stać się dobrym liderem i kierownikiem.

Wiedzę jak budować zaufanie w zespole.

Opanowanie kluczowych umiejętności przywódczych.

Posługiwanie się dobrymi zasadami zarządzania w sposób dojrzały.

Wiedzę, jak dopasować rodzaj komunikacji do konkretnych osób.

Wypracowanie wewnętrznego spokoju.

Reagowanie na trudności w pewny siebie sposób.

Umiejętne budowanie relacji z każdą osobą.

Przekroczenie wewnętrznych ograniczeń w pracy na kierowniczym stanowisku.

Wdrożenie nowych, efektywnych zachowań szefa.

Podniesienie osobistej skuteczności menedżerskiej.

Osiąganie ponadprzeciętnych wyników w kierowaniu zespołem lub projektem.

Umiejętne wywieranie pozytywnego wpływu na jednostki i zespoły.

Certyfikat ukończenia programu.

Cel naszego szkolenia dla liderów

Podczas naszych warsztatów zabraknie Ci czasu, żeby nudzić się choć przez chwilę!

W bardzo interaktywny sposób przekazujemy wiedzę i narzędzia, które łączą najnowsze odkrycia z dziedziny zarządzania z naszym ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i coachingów menedżerskich.

W efekcie zaczniesz osiągać powierzone Ci cele w sposób stabilny i budujący zaufanie do Ciebie. Rozwiniesz również swoją osobistą charyzmę. Dowiesz się jak być dobrym liderem.

Jak to wygląda?

Program składa się z trzech warsztatów szkoleniowych, a każdy obejmuje 4 sesje online po 3,5h.

Poznaj warsztaty kształtujące dojrzałość lidera

Poznaj warsztaty

Warsztat 1: Lider Sukcesu.
Wizja – Strategia – Operacje

Warsztat 2: Świadomy Lider.
Autorytet – Siła – Wpływ

Warsztat 3: Lider Zmian.
Zmiana – Rozwój – Dynamizm

Warsztat 1: Lider Sukcesu.
Wizja – Strategia – Operacje

Ten warsztat uczy jak łączyć biznesowe strategie z działaniami operacyjnymi. Wzmacnia myślenie priorytetami i skupienie na kluczowych aspektach zarządzania. Daje do ręki narzędzia do tworzenia zespołów odnoszących sukces. Dowiesz się także jak budować zespół wirtualny.

Sesja 1: Nauczysz się jak dobrze spełniać rolę szefa i zadbać o wewnętrzną równowagę (3,5h)


Sesja 1: Nauczysz się jak dobrze spełniać rolę szefa i zadbać o wewnętrzną równowagę (3,5h)

Świat VUCA – jaki zestaw kompetencji jest niezbędny?

Profil przywódcy we współczesnej organizacji.

Osobiste wartości i priorytety.

Strategia osobista – Work-Life Balance w praktyce.

Sesja 2: Określisz swoją drogę do sukcesu od „specjalisty” do „przywódcy – wizjonera” (3,5h)


Sesja 2: Określisz swoją drogę do sukcesu od „specjalisty” do „przywódcy – wizjonera” (3,5h)

Uzyskasz wiedzę jak myśleć strategiczne i budować szerokie horyzonty: wyższość wizji i celów nad zadaniami.

Dowiesz się, jak określać cele i zamierzenia strategiczne.

Nauczysz się, jak przekładać strategię na skuteczne plany operacyjne wg V. Harnisha.

Rozwiniesz nawyk ustalania priorytetów dla siebie i zespołu.

Dowiesz się jak funkcjonuje model GROW w codziennej praktyce. Filozofia Continuous improvement w rozwoju podwładnych.

Sesja 3: Rozwiniesz umiejętności analizy i podejmowania decyzji w przełomowych momentach. (3,5h)


Sesja 3: Rozwiniesz umiejętności analizy i podejmowania decyzji w przełomowych momentach. (3,5h)

Opanujesz nawyk odkładania na później.

Dowiesz się, jak używać myślenia krytycznego jako metody racjonalnej analizy.

Uzyskasz wiedzę na temat siły decyzji – podejmowanie decyzji z użyciem Modelu A. Robbinsa.

Podczas praktycznego treningu przećwiczysz wyznaczenie i egzekwowanie celów i zadań.

Sesja 4: Wypracujesz kształt środowiska pracy wspierający osiąganie sukcesów. (3,5h)


Sesja 4: Wypracujesz kształt środowiska pracy wspierający osiąganie sukcesów. (3,5h)

Poznasz hybrydowy model pracy – 5 praktycznych kroków.

Zrozumiesz 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg P. Lencioni.

Nauczysz się jak formować normy i zasady w zespole.

Zrozumiesz jak proaktywność i sprawczość lidera buduje zaufanie.

Warsztat 2: Świadomy Lider.
Autorytet – Siła – Wpływ

To bardzo transformujący warsztat, który pozwala zbudować własny styl przywództwa, zgodny z osobistymi predyspozycjami. Nauczysz się jak wzmocnić pewność siebie i zdolność do pracy z każdym niezależnie od charakteru i sposobu komunikacji. Staniesz się inspirującym i zdecydowanym liderem

Sesja 1: Opracujesz własną strategię budowania autorytetu. (3,5h)


Sesja 1: Opracujesz własną strategię budowania autorytetu. (3,5h)

Poznasz swoje predyspozycje i talenty – Belbin® Test.

Dowiesz się czym jest autentyczne przywództwo – jak budować autorytet na mocnych stronach.

Poznasz źródła zdrowej pewności siebie.

Zrozumiesz zależność dojrzała osobowość – dojrzałe przywództwo.

Sesja 2: Nauczysz się jak przewodzić zespołowi w odpowiedzi na potrzeby zmieniających się sytuacji. (3,5h)


Sesja 2: Nauczysz się jak przewodzić zespołowi w odpowiedzi na potrzeby zmieniających się sytuacji. (3,5h)

Poznasz 4 poziomy gotowości pracownika.

Zrozumiesz 4 style przywództwa wg Modelu Hersey – Blanchard.

Potrenujesz stosowanie czterech stylów.

Nauczysz się jak efektywnie delegować zadania.

Sesja 3: Rozwiniesz umiejętności pozytywnego wpływania na podwładnych i współpracowników z użyciem Modelu Pozytywnego Wpływu – 8 taktyk wywierania wpływu. (3,5h)


Sesja 3: Rozwiniesz umiejętności pozytywnego wpływania na podwładnych i współpracowników z użyciem Modelu Pozytywnego Wpływu – 8 taktyk wywierania wpływu. (3,5h)

3 Taktyki Podstawowe – uzyskiwanie zobowiązania.

3 Taktyki Wspierające – budowanie zgodności i koalicji.

2 Taktyki Ostateczne – pokonywanie oporu.

Trening wyrażania siebie, swoich myśli, przekonań i wartości.

Sesja 4: Osiągniesz wyższy poziom przywództwa prowadząc ludzi do samodzielności w działaniu. (3,5h)


Sesja 4: Osiągniesz wyższy poziom przywództwa prowadząc ludzi do samodzielności w działaniu. (3,5h)

Nauczysz się jak budować i utrzymywać zaangażowanie w zespole.

Jak inspirować i motywować jednostki i zespół.

Dowiesz się jak odpowiednio delegować odpowiedzialność i dystrybuować decyzyjność.

Dowiesz się jak wykorzystywać Feedback – doceniający i korygujący z wykorzystaniem Lego® Serious Play®.

Warsztat 3: Lider Zmian.
Zmiana – Rozwój – Dynamizm

Podczas warsztatu zaczerpniesz z najlepszych doświadczeń liderów z dużych korporacji i małych, zwinnych start-upów. Nauczysz się projektować i wdrażać wspólnie z innymi prawdziwie korzystne zmiany. Poznasz metody budowania długotrwałego zaangażowania w zespole.

Sesja 1: Rozwiniesz kompetencje bycia liderem przyszłości. (3,5h)


Sesja 1: Rozwiniesz kompetencje bycia liderem przyszłości. (3,5h)

Poznasz 5 cech wyróżniających „wyjątkowych ludzi”

Nauczysz się umiejętnie negować status quo i kształtować zwinne rozwiązania.

Dowiesz się jak kreować atrakcyjną wizję przyszłości.

Poznasz model Wdrażania Zmian wg J. Kottera.

Sesja 2: Dowiesz się jak zarządzać emocjonalnymi aspektami wdrażania zmian. Przygotuj teren. (3,5h)


Sesja 2: Dowiesz się jak zarządzać emocjonalnymi aspektami wdrażania zmian. Przygotuj teren. (3,5h)

Na jakie zmiany są gotowi moi podwładni? A na jakie Ja?

Poznasz model Cyklu Adaptacyjnego Levina i Sheina.

Zrozumiesz metody uświadamiania potrzeby i nieuchronności zmian.

Nauczysz się jak tworzyć zespoły koordynujące zmianę.

Sesja 3: Opracujesz plan działania dla wdrożenia strategii zmiany. (3,5h)


Sesja 3: Opracujesz plan działania dla wdrożenia strategii zmiany. (3,5h)

Dowiesz się jak skutecznie przekazywać wizję zmian.

Nauczysz się jak tworzyć sojusze i zdobywać poparcie.

Dowiesz się jak zmobilizować ludzi do działania.

Nauczysz się jak utrzymywać energię i zaangażowanie ludzi we wdrożeniu zmian.

Sesja 4: Nauczysz się jak rozwijać zdolność do ciągłego doskonalenia organizacji. (3,5h)


Sesja 4: Nauczysz się jak rozwijać zdolność do ciągłego doskonalenia organizacji. (3,5h)

Korporacyjny RYGOR i garażowy WIGOR – jak tworzyć organizacje hybrydowe, przyciągające wartościowych ludzi.

Poznasz nowoczesne akceleratory biznesu.

Zrozumiesz zasadę dawania autonomii – poznasz kultura samodzielności i zaufania.

Poznasz koncepcję FBI „rozpryśnięty widok” – umiejętność peryferyjnego widzenia.

Kup szkolenie już dzisiaj!

To Ty decydujesz, ile zapłacisz!

Kupując wszystkie 3 moduły (Lider Sukcesu + Świadomy Lider + Lider Zmian) oszczędzasz ponad 1000 zł netto – za wszystkie 3 moduły zapłacisz jedynie 4320 zł netto.

1 moduł

1 950 zł netto
  • 2 398,50 zł brutto
  • Udział w pierwszym module szkolenia
  • Cena podstawowa

2 moduły

3 510 zł netto
  • 4 317,3 zł brutto
  • Udział w pierwszym i drugim module szkolenia
  • Zaoszczędź 390 zł netto

3 moduły

4 680 zł netto
  • 5 756,40 zł brutto
  • Udział we wszystkich 3 modułach szkolenia
  • Zaoszczędź ponad 1100 zł netto

Mechanika naszych warsztatów

Przede wszystkim trening i praktyka.

Z międzynarodowych teorii i rozwiązań wycisnęliśmy esencję, ułożyliśmy wszystko w specjalny proces grupowy i dołożyliśmy nasze sprawdzone praktyki z menedżerskich sesji rozwojowych.

Naszym celem nie jest przekazywanie wiedzy. Idziemy w rozbudzanie świadomości, kształtowanie dojrzałych postaw, które przełożą się na samospełnienie i radość z osiągnięć.

Zapisz się korzystając z poniższego formularza:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 502 075 508 | [email protected]