Program Myślenia Krytycznego Belbin Polska - Warsztat Myślenie Krytyczne

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce myśleć i działać rozważnie. Dedykujemy ten warsztat szczególnie liderom każdego szczebla oraz wszystkim ambitnym, którzy chcą polepszyć swoją osobistą efektywność w pracy i życiu prywatnym.

Co zyskasz?


Łatwość w podejmowaniu dobrych decyzji.

Zdolność do inicjowania przemyślanych i racjonalnych działań.

Szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów.

Warunki do trafnej analizy danych, faktów i zdarzeń.

Zmysł do wyciągania celnych wniosków.

Możliwość logicznej argumentacji w dyskusjach.

Umiejętność przewidywania konsekwencji swoich decyzji.

Certyfikat ukończenia programu.
Belbin Polska - Myślenie Krytyczne

Skuteczniejsze myślenie zapewnia większą kontrolę nad własnym życiem, pomaga lepiej radzić sobie z przeciwnościami losu i, wierz lub nie, przekształcić więcej swoich marzeń w rzeczywistość.

Belbin Polska - Myślenie Krytyczne

Skuteczne myślenie nie jest tajemnicą. Zawiera praktyczne umiejętności, których każdy może się nauczyć, ćwiczyć i doskonalić. Żyć to działać. Działać to decydować. Codzienna praca i życie to niekończąca się sekwencja decyzji. Niektóre decyzje są małe i nieistotne, a inne mają wpływ na całe nasze życie. Kiedy Twoje wzorce podejmowania decyzji są racjonalne, żyjesz racjonalnie. Kiedy Twoje wzorce są irracjonalne, żyjesz irracjonalnie.

Belbin Polska - Myślenie Krytyczne

Krytyczne myślenie poprawia Twoje zdolności decyzyjne poprzez podniesienie wzorców podejmowania decyzji do poziomu świadomego i celowego wyboru. Pozwala również rozpoznawać patologiczne i manipulacyjne myślenie.

Program Myślenia Krytycznego Belbin Polska - Warsztat Myślenie Krytyczne - wykrzyknik

Nasz Program Krytycznego Myślenia zapozna Cię z narzędziami, z których korzystają najlepsi myśliciele oraz zilustruje czynności i praktyki, których możesz użyć, aby zacząć ich naśladować.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program Krytycznego Myślenia zapozna Cię z narzędziami, z których korzystają najlepsi myśliciele oraz zilustruje czynności i praktyki, których możesz użyć, aby zacząć ich naśladować.

Cel naszych warsztatów

Pomoc uczestnikom w odkrywaniu sposobów i środków wykorzystania krytycznego myślenia jako zestawu narzędzi – narzędzi do głębokiego przemyślenia pytań, problemów (zarówno bezpośrednich, jak i długoterminowych) napotykanych w codziennej pracy i życiu.

W efekcie uczestnicy potrafią ograniczać błędy w myśleniu, lepiej analizować, podejmować lepsze decyzje i racjonalniej działać.

Jak to wygląda?

Program Myślenie Krytyczne prowadzimy w wersji online i składa się on z czterech 4-godzinnych sesji warsztatowych.

Sztuka precyzyjnej analizy

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sztuka precyzyjnej analizy

Poprzez serię ćwiczeń wprowadzimy Cię w specyfikę myślenia racjonalnego i jego praktycznego przełożenia na osobiste działania.

Blok dostarcza zestawu narzędzi do przeprowadzania precyzyjnej analizy: danych, sytuacji, czy zachowań. Omówimy metody analizowania konsekwencji oraz budowanie planów alternatywnych.

O myśleniu szybkim i wolnym: dwa systemy dra D. Kahnemana.

Super moce: uważność i realizm.

Arsenał Pytań Sokratejskich.

Super moce: świadome zadawanie pytań i sterowanie rozmową.

Analiza danych i sytuacji w życiu osobistym i zawodowym.

Wyciąganie wniosków.

Skuteczna argumentacja

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Skuteczna argumentacja


Nauczymy się budować przekonywujące i silne argumenty, dobrane do rozmówcy. Będziemy trenować prowadzenie racjonalnych dyskusji i sporów wypróbowując argumentację i dowodzenie. Zastosujemy Wielką Triadę Retoryczną: Etos, Patos i Logos.

Fakty vs Opinie. Obserwacje vs Oceny.

Rodzaje argumentów: rzeczowe, logiczne i emocjonalne.

Tworzenie silnej argumentacji.

Koncepcja Pyramid Principle.

Trudne sytuacje i spory – jak postępować?

Trening prowadzenia dyskusji z użyciem poznanych metod.

Podejmowanie lepszych decyzji

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Podejmowanie lepszych decyzji

Popracujemy nad odpowiednim procesem podejmowania decyzji. Dostarczymy zestawu technik, które możesz stosować w pracy i życiu osobistym. Nauczysz się, jak podejmować racjonalnie przemyślane decyzje.
Decyzje refleksyjne i nierefleksyjne.

Wpływ emocji na proces decyzyjny.

Myślenie strategiczne i operacyjne.

Super moce: dokonywanie wyboru.

Nawyk priorytetyzacji.

Metody podejmowania decyzji – efektywne i sprawdzone techniki.

Rozwiązywanie problemów

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Rozwiązywanie problemów

Wszystkie nabyte na wcześniejszych etapach umiejętności tutaj będzie można wypróbować. Wykorzystujemy również nowe narzędzia stworzone właśnie dla tego typu sytuacji. Pracujemy w grupach na specjalnym, etapowym studium przypadku.
Natura problemów a nasze reakcje.

Praca w zespołach nad studium przypadku „Kino”.

Strategie rozwiązywania problemów.

Precyzyjne definiowanie problemu.

Przydatne metody i narzędzia.

Wykorzystanie zasobów zespołu.

TERMINY

Najbliższy termin warsztatu:

Listopad 2023:
13-14 listopada, godz. 10-14, on-line

Moduły 1-2

Listopad 2023:
23-24 listopada, godz. 10-14, on-line

Moduły 3-4

Cena szkolenia

Cena uczestnictwa w programie Myślenie Krytyczne prowadzonym w wersji online wynosi 1850 zł netto.

Mechanika naszych warsztatów

Nasze zajęcia organizowane są z myślą o nauce krytycznego myślenia poprzez angażowanie się w nie.

Zaprojektowaliśmy sekwencję zadań, które ułatwią uczestnikom przyswojenie sobie nowej wiedzy, wypracowanie nowych zdolności i opanowanie najważniejszych narzędzi krytycznego myślenia.

Wykorzystają te zasoby do rozwikłania problemów i sytuacji, z którymi borykają się w pracy i życiu osobistym.

Kup szkolenie już dzisiaj!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 502 075 508 | [email protected]