Raporty Belbina

To bogate, wielofunkcyjne, unikatowe na rynku narzędzie, które pozwala usprawnienie pracy w wielu obszarach.

Punktem wyjścia jest Indywidualny Raport Belbina. Aby zwiększyć wartość poznawczą naszych Raportów Indywidualnych, warto zaprosić inne osoby do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i dowiedzieć się, jakie obserwacje zgromadziły na temat danej osoby i jej tendencji do konkretnych zachowań.

Dzięki ich udziałowi uzyskujemy w jednym raporcie pełen obraz potencjału danej osoby bazując na samoocenie i opinii obserwatorów. Wierzymy w wartość ocen obserwatorów tak bardzo, że uwzględniamy je za darmo w każdym indywidualnym raporcie.

Poznaj Indywidualny Raport Ról Zespołowych Belbina
Poznaj Indywidualny Raport Ról Zespołowych Belbina z Oceną Obserwatorów
Poznaj Raport Zespołowy Belbina
Poznaj Raport Relacji Belbina
Poznaj Raport Stanowiska Belbin
Poznaj Raport Dopasowania do Stanowiska Belbin
Poznaj Raport Belbin GetSet
Belbin Polska Raport indywidualny

Raport indywidualny pokazuje kombinacje Ról Zespołowych reprezentowaną przez daną osobę w codziennym działaniu, komunikacji, interakcji z innymi. Stanowi spersonalizowany raport behawioralny, opisany językiem zachowań jakie dana osoba przejawia w napotykanych codziennie wyzwaniach. Łączy potencjał osobowościowy z intelektualnym, przedstawia wyznawane wartości oraz przekonania i wpływ środowiska. Oprócz tego, można przeanalizować na ile te informacje prawdziwie opisują osobę (wskaźnik – „skala kłamstwa”).

Raport daje informacje o osobistym stylu pracy, preferencji co do sposobu komunikacji i działania oraz wskazówki do rozwoju.

Pełny Raport Indywidualny - samoocena i obserwatorzy

Pełny Raport Indywidualny w wariancie ocena 360 stopni łączy informacje z perspektywy danej osoby oraz min. 4 obserwatorów.
Daje to możliwość zebrania nawet 16 obserwacji, dzięki czemu można zobaczyć, jak różnie może być postrzegana jedna osoba w różnych środowiskach – inaczej w swoim dziale, inaczej jako szef zespołu, a jeszcze inaczej na gruncie prywatnym.

Wartościowe jest pokazanie, jak inni widzą daną osobę w porównaniu do tego, jak postrzega siebie – w jakich obszarach się nie docenia, które talenty nie są wykorzystane dla dobra zespołu, które role nadmiernie uruchamiane mogą być odbierane jako uciążliwe dla zespołu i ostatecznie – na co powinno się zwrócić uwagę w trakcie samorozwoju.

Dostarcza tych samych informacji, które znalazły się w samoocenie, natomiast są one wzbogacone o obserwację innych. Dzięki temu rysuje się obraz całkowitego potencjału, czyli predyspozycje i kompetencje (również poziom uznania, czyli to, jak te cechy doceniają ludzie dookoła).

Raporty można generować także w języku angielskim.

Raport Zespołowy Belbina pokazuje jak grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół – stanowi analizę całkowitego potencjału. Podkreśla ich silne strony i możliwe słabości. Raport przedstawia informację o ewentualnych brakach pewnych ról w zespole – co może być źródłem braku równowagi i samodzielności oraz w konsekwencji, braku sukcesu. Inna strona pokazuje, które role są zdublowane, ograniczoną całkowitą dojrzałość i samodzielność zespołu lub stanowią źródło sytuacji konfliktowych.

Raport Relacji – analiza dopasowania we wspołpracy

Raport Relacji służy do zbadania relacji między dwiema osobami, które ze sobą współpracują lub mogą współpracować w przyszłości. Po uzyskaniu dwóch Raportów Indywidualnych można stworzyć Raport Relacji. Taka analiza to nieoceniona pomoc podczas wewnętrznej rekrutacji, gdy osoby będą pracować ze sobą po raz pierwszy (nowy przełożony, członek zespołu) lub aby zrozumieć, dlaczego pomiędzy pracującymi już ze sobą osobami współpraca nie układa się najlepiej i dlaczego dochodzi do konfliktów.

Raporty Stanowiska – analiza stanowiska

Raport powstaje w wyniku zdefiniowania wymagań na dane stanowisko i stworzenia profilu idealnego kandydata. Pokazuje jakie zachowania pomagają spełnić dobrze rolę na tym stanowisku, a które wręcz odwrotnie – są szkodliwe przy tym zakresie prac. Raport składa się z 2 części: wskazówek dla kandydata, które podkreślają, co jest ważne na tym stanowisku oraz dla przełożonego czy HRu jako. Jest to bardzo pomocne przy rekrutacji i wprowadzaniu na stanowisko. Tak określone sytuacja może zostać zestawiona z Raportem Indywidualnym i utworzyć Raport Dopasowania do Stanowiska.

Raporty Stanowiska – analiza stanowiska

W tym raporcie porównuje się Raport na Stanowisko z Raportem Indywidualnym osoby która ma podjąć się danego stanowiska (w zależności od rodzaju procesu bazując na samoocenie lub raporcie pełnym). To pozwala na sprawne dokonania analizy trafności przy doborze ewentualnego kandydata. Podpowiada, w jakim stopniu ten kandydat spełni stawiane przed nim wymagania i czy stanowisko będzie dla niego naturalnym środowiskiem do odniesienia osobistego sukcesu.

GetSet Belbin Polska logo

Nowe narzędzie Belbin® GetSet to nowatorski program, korzystający z wieloletniego doświadczenia z pracą z Rolami Zespołowymi Belbina. Tym razem jednak grupą docelową nie są osoby już działające zawodowo, lecz młodzież w wieku 15-19 lat. Głównym, bazowym założeniem Belbin® GetSet jest rozwój umiejętności młodych ludzi, pozwalając im na zrozumienie swoich mocnych stron oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości. Jest to możliwe przy użyciu prostego, ale naukowego i profesjonalnie przygotowanego testu behawioralnego.

Raporty Belbina w języku angielskim
Newsletter Belbina:

Dzięki miesięcznikowi Newsletter Belbina poznasz aktualności, dowiesz się jak wspierać zespoły oraz uzyskasz dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak raport Praca zdalna a Role Zespołowe. Analiza.

Wiadomość z linkiem do pobrania raportu otrzymasz w ciągu godziny po potwierdzeniu zapisu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zrób Test Belbina

Zamów Test Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Prześlij stronę dalej!