Warsztat online „Komunikacja w otoczeniu wirtualnym”

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole w otoczeniu wirtualnym wg koncepcji Belbin®

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole w otoczeniu wirtualnym wg koncepcji Belbin®

Biznes to sport zespołowy. Każda drużyna potrzebują w swych szeregach silnych zawodników, aby osiągać dobre wyniki. Ludzi, którzy wyrażają swoje pomysły jasno i szczerze, w atmosferze szacunku i zaufania. Jednakże połączenie różnych osobowości, postaw i środowisk nie zawsze ułatwia współpracę i komunikację. Podczas gdy niektórzy ludzie są entuzjastyczni, wspierający i pomocni, inni mogą być defensywni i trudno z nimi pracować. Często obserwowane są zachowania hamujące – reprezentowane przez osoby ‘aktywnie niezaangażowane’, nie identyfikujące się z zespołem, w którym się znajdują lub relacje opierające się na konkurowaniu. Oba te zjawiska, zanim się zorientujemy, mogą popchnąć zespół na drogę prowadzącą do niewypowiedzianych konfliktów, toksycznej atmosfery lub braku zaangażowania, które negatywnie wpływają na wysiłki innych oraz wyniki całego zespołu.

Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji, gdy zespół jest rozbity geograficznie i w ograniczonym stopniu ma okazję do spotkań bezpośrednich. Relacje budowane w otoczeniu wirtualnym są znacznie słabsze ze względu na ograniczone możliwości zapewnienia warunków do efektywnej współpracy.

Belbin Icon Creative Bulb

Rozwiązanie:

Warsztat z skutecznej komunikacji i współpracy w otoczeniu wirtualnym, przygotowuje zespoły i całe organizację do sprawniejszego działania poprzez umiejętne zarządzanie różnorodnością.

Dzięki czemu członkowie zespołu będą wiedzieć:
 • Co oznacza rzeczywisty wymiar współpracy?

 • Jak harmonijnie uporządkować: swoje działania i zespołu?

 • Jak współpracować bardziej efektywnie?

 • Jak być użytecznym członkiem zespołu?

 • Jak utrzymywać stałą wysoką motywację?

Cele rozwojowe:
 • Zbudowanie poczucia zespołowości i wysokiej motywacji poprzez wspólne zarządzanie potencjałem różnorodności.

 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

 • Wzmocnienie zespołów w kontekście bardziej świadomej współpracy poprzez promowanie otwartości i zrozumienia dla różnych stylów pracy.

Zapraszamy na szkolenie, będący okazją do spojrzenia na zespół, kolegów, wzajemny potencjał i metody współpracy z nowej perspektywy. Nauczmy się osiągać rezultaty i pielęgnować dobre relację pomimo przeciwności losu.

Belbin Lighthouse Green

Program:

1. Diagnoza osobistych predyspozycji – test Belbin® 360 – samoocena + 4-6 wybranych współpracowników.

2. Sesja online – 3 godz. – Moja rola w zespole – Teoria Ról Zespołowych oraz interpretacja Raportu Indywidualnego na uniwersalnym przykładzie

3. Sesja online – 3 godz. – Mapa naszego zespołu – analiza całkowitego potencjału i redefinicja zasad współpracy i komunikacji na podstawie Raportu Zespołowego.

Jeżeli chcesz zwiększyć efektywność wirtualnej współpracy swojego zespołu, skontaktuj się z nami:

  Ricoh Polska

  „Przygotowanie merytoryczne prowadzących oraz organizacja wydarzenia były na wysokim poziomie i w pełni spełniła nasze oczekiwania. Z pełnym przekonaniem będziemy polecać firmę Benefactor Polska wszystkim, którzy cenią profesjonalizm oraz indywidualne podejście do potrzeb HRowych”
  Beata Pawełek, Busines Development Director, Ricoh Polska

  „Szkolenie Belblina, jak rzadko które szkolenie obrazuje siłę różnorodności ludzkich talentów. Najważniejsze, że nie kończy się na prezentacji silnych stron zespołu, ale uczy jak je wykorzystać do realizacji konkretnych celów. Rezultat – to wzrost zrozumienia, tolerancji i zmniejszenie napięć w zespole a przede wszystkim jego większa wydajność.”
  Anna Michałowska, Boehrigner Ingelheim

  Boehrigner Ingelheim
  Oxylion

  „Z całą pewnością możemy stwierdzić, że szkolenie z Koncepcji Ról Zespołowych połączone z praktycznymi ćwiczeniami pokazującymi dane Role pogłębiło zarówno wiedzę managerów o kadrze jak i same relacje pomiędzy różnymi działami w firmie. Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Narzędzie, jakim jest Belbin możemy polecić wszystkim, dbającym o rozwój zawodowy swoich pracowników i poprawienie komunikacji w firmie.”
  Katarzyna Juszkiewicz, Oxylion S.A.

  „Z przyjemnością potwierdzam, że Koncepcja Ról Zespołowych oraz szkolenie zrealizowane przez firmę Benefactor / Belbin Polska przyczyniają się do lepszego zrozumienia między pracownikami oraz do usprawnienia komunikacji w zespołach. Polecamy narzędzie Belbin wszystkim firmom, które stawiają na skuteczną komunikację oraz zrównoważony rozwój talentów.”
  Marta Żurowska, Bank Zachodni WBK