Team Coaching

Team Coaching

Coaching zespołowy jest skuteczną drogą do rozwoju współpracy w zespołach i służy przemianie grupy indywidualnych jednostek w trwały i efektywny zespół.

Proces opiera się na tych samych zasadach co coaching indywidualny, jednak klientem jest tu cały zespół.
Coach pracuje z zespołem nad jego celami, wspiera w podnoszeniu efektywności zadaniowej lub relacyjnej.
W zależności od potrzeby przygotowuje nowy zespół na przykład do prowadzenia projektu, czasem interweniuje w zespole, który jest już ukształtowany, natomiast potrzebuje redefinicji np. norm i zasad czy podejścia do sytuacji konfliktowych. Coach zespołowy spotyka się na sesjach z całym zespołem.
Cele do pracy podczas sesji definiuje zespół. To cenne, bo wyzwania nad którymi pracuje zespół są rzeczywiście tymi przed nim stojącymi.

Dla kogo jest Team Coaching?

Coaching zespołowy jest formą rozwojową dla:

 • nowo powstałych zespołów

 • zespołów projektowych

 • zespołów, które celują w lepszą współpracę i efektywność

 • zespołów, które pracują nad nowym wizerunkiem w organizacji

 • zespołów, gdzie zmienił się skład (przełożony, nowi członkowie zespołu)

 • zespołów z trudnościami komunikacyjnymi i organizacyjnymi

 • zespołów w trakcie transformacji organizacyjnej

W procesie coachingu zespołowego najczęściej pracujemy nad:

 • wartościami, normami i zasadami współpracy

 • komunikacją i zaufaniem

 • organizacją pracy

 • mądrym wykorzystaniem potencjału członków zespołu (wg talentów Belbin® Mapa Zespołu)

 • relacjami

 • radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, w tym konfliktowych

 • określaniem i braniem odpowiedzialności

Dlaczego coaching zespołowy?

Coaching zespołu to podejście umożliwiające ustalenie wspólnego celu oraz podziałów zadaniowych związanych z podnoszeniem jakości współpracy i komunikacji. Uwalnia potencjał i synergię zespołu.
Coach zespołowy wykorzystuje dokładnie te same kompetencje coachingowe, co coach w procesie indywidualnym. Wierzy w swojego klienta (zespół), w to, że jest kompletny i posiada wszystkie potrzebne zasoby, aby dotrzeć do celu zespołowego. Nie sugeruje, nie doradza, nie ocenia.

Prześlij stronę dalej!