Warsztat „Jak budować kulturę współpracy?”

Wiemy jak budować autentyczną kulturę współpracy

Kultura współpracy w nowym świetle

Czy tak naprawdę potrafimy współpracować? Tak, że nasza praca postrzegana jest jako znacząca, a nam zapewnia rozwój i poczucie spełnienia? Czy czujesz się istotnym członkiem zespołu, wnoszącym unikalną wartość we współdziałanie? Aby tak się stało, potrzebne jest przeprowadzenia pewnych zmian, które ukazałyby współpracę w nowym, atrakcyjnym świetle. Pokazanie na nowo czym tak naprawdę jest współpraca nabiera znaczenia. Rozwijanie, a wręcz nauczanie kultury współpracy prowadzi do innego wymiaru relacji. Dlatego tak istotny jest sposób rozwijania ludzi w organizacji, poczynając już od wyborów dokonywanych na poziomie procesów rekrutacyjnych.

Często spotykamy się z programami ścieżek rozwoju dla zespołów, gdzie stosowana jest polityka wyrównania poziomu kompetencji lub gdzie rozwijane są jedynie talenty poszczególnych osób budując zespół silnych indywidualistów. Stąd często obserwowanymi zachowaniami są:

  • stawianie celów osobistych ponad cele zespołu

  • konkurencyjne postawy w podejściu do zadań

  • rodzące się konflikty i międzyludzka niechęć

W efekcie czego zespoły funkcjonują jak sparaliżowane, a cele nie są realizowane!

Wprowadzenie kultury współpracy wymaga Programów Talentowych dla Zespołów, gdzie zaufanie wypiera nieufność, współdziałanie – rywalizację, a zaangażowanie – rezygnację.

Proponowany warsztat może stanowić idealną inspirację do spojrzenia na współpracę w nowym świetle i promowania kultury współpracy.

Warsztat Jak budować kulturę współpracy

Warsztat – 2 dni + konsultacje + 1 dzień

Założeniem tego warsztatu jest ukazanie potencjału zespołu jako całości.

  • Zespołu świadomego swej siły, zorganizowanego i gotowego na wyzwania.

  • Zespołu ze zdiagnozowanymi talentami – także tymi ukrytymi.

  • Zespołu, który ma pomysł jak zarządzać własnymi ograniczeniami.

  • Zespołu, który przedefiniował metody współdziałania, aby budować wspólny sukces.

W efekcie warsztat zapewnia rozwój umiejętności działania zespołowego w nowym wymiarze – a tym samym osiągania stałych, wysokich rezultatów w dobrej atmosferze wzajemnego szacunku i uznania.

1. Kultura współpracy a współdziałanie, kooperacja, czy współuczestnictwo.

2. Talenty – źródłem konkurencyjnej pozycji, kapitał jaki wnosi jednostka do zespołu.

3. Efektywność osobista a praca zespołowa.

4. Różnice pomiędzy pracą w grupie a efektywną współpracą w zespole.

5. Gra „Co-operate”- mój kapitał talentów w ramach współdziałania w zespole.

6. Film edukacyjny – opowieść o rolach w zespole – podstawy teorii Ról Zespołowych Belbin®.

7. Raporty indywidualne Belbin® – wartość kapitału talentów z poziomu jednostki – świadomość silnych stron oraz osobistych ograniczeń. Odkrywanie ukrytych talentów – nowe źródło siły dla zespołu.

8. Zastosowanie Teorii Ról Zespołowych Belbin® w budowaniu świadomości zespołowej.

9. Nasz zespół – analiza Raportu Zespołowego Belbin® – mapa zespołu.

10. Jak dobierać osoby do zespołu, aby zapewnić mu siłę i rzeczywisty potencjał do współpracy i samodzielności w działaniu?

11. Odpowiedni a dopasowany – czym kierować się dobierając ludzi do zespołu?

12. Wykorzystanie modelu Belbin® w prowadzeniu projektów.

13. Sztuka rozwiązywanie konfliktów w zespole – jak budować na różnicach?

14. Współpraca oparta o szacunek i uznanie – Raporty Relacyjne Belbin®.

15. Zastosowanie Teorii Ról Zespołowych Belbin® w efektywnym komunikowaniu się.

16. Gra „Contribute” – mój osobisty wkład do sukcesu zespołu – praca na uświadomionych talentach.

17. Nasz Kodeks współdziałania dla promowania w organizacji Kultury współpracy w rzeczywistym wymiarze.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak budować kulturę współpracy, skontaktuj się z nami:

    Belbin Role Icons