Śniadanie z Belbinem

Zarezerwuj sobie czas 7 czerwca – będzie bardzo inspirująco.

Czy zdarzyło Ci się obserwować pracę zespołów, w których członkowie podnosili sobie ciśnienie?

Jeśli TAK, to warto sięgnąć po koncepcję Ról Zespołowych Belbina, która pomaga w budowaniu zgranych zespołów. Skuteczna współpraca to kluczowa kompetencja przyszłości. Tak, jak śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, tak umiejętność radzenia sobie
z różnymi ludźmi jest cenioną kompetencją społeczną.

Więcej informacji poniżej:

Zarejestruj się TUTAJ

Belbin Role Icons