Rozwiązanie 2:
Jak komunikować się w zespole
i budować przyjazne środowisko pracy?

Sprawna komunikacja w zespole jest podstawą odniesienia sukcesu.
Zadbaj o to, żeby każdy z każdym chciał i potrafił się dogadać.
„Praca zespołowa zaczyna się od budowania zaufania. A jedynym sposobem na to jest przezwyciężenie naszej potrzeby nietykalności”
Patrick Lencioni

Jeśli zauważasz, że ludzie w Waszym zespole:

  • Nadają na różnych falach i trudno im się porozumieć,
  • nie potrafią konstruktywnie dyskutować,
  • co chwila pojawiają się sprzeczki albo konflikty,
  • brakuje wzajemnego zrozumienia potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Specjalizujemy się w komunikacji interpersonalnej i zespołowej. Nasza propozycja rozwiązania – warsztat, w ramach którego nauczycie się wykorzystywać Wasza różnorodność i mocne strony każdej osoby. Wypracujecie sposoby komunikowania się oparte o szczerość i zaufanie. Pracujemy na zespole i z zespołem. Zajęcia są bardzo praktyczne, ponieważ ukierunkowane są na prawdziwy efekt a nie teorię.

Proponowany warsztat dostarcza efektywnych narzędzi komunikacji zespołowej. Wierzymy, że na koniec będziecie wiedzieć jak promować kulturę współpracy, gdzie otwarta komunikacja postawiona jest ponad konfliktami interesów, a zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności są naturalnym osobistym wyborem każdej osoby.

Belbin Ikona Oko

1. Koncepcja Ról Zespołowych Belbin® – podstawa dobrej komunikacji w zespole.

– dlaczego zespoły bywają nieefektywne – studium przypadku
– kwestionariusz 5 dysfunkcji zespołu – diagnoza
– jak pracować nad kulturą pracy zespołu

Efekt: Zespół ma swoją diagnozę.

Belbin Ikona Lupa fiolet

2. Jakim jesteśmy zespołem?

– Analiza Raportu Zespołowego – mocne strony i słabości – mapa zespołu,
– źródła potencjalnych konfliktów w naszym zespole,
– wykorzystywanie różnorodności w codziennych zadaniach i długoterminowych projektach,
– jak motywować każdą z Ról.

Efekt: Rozumiemy co każdy z członków wnosi do pracy zespołu. Potrafimy wykorzystać tą różnorodność..

Belbin Icon Creative Bulb

3. Metody komunikacji w naszym zespole.

– Zasady prowadzenia efektywnych spotkań,
– Higiena Emailowa – jak sensownie wykorzystywać emaile i komunikatory,
– zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
– wspólne rozwiązywanie problemów – technika Kapeluszy De Bono.

Efekt: Uczestnicy wspólnie uzgodnili zasady komunikacji w swoim zespole.

Belbin Ikona Rozmowa

4. Narzędzia komunikacji osobistej.

– Prawdziwie aktywne słuchanie połączone z treningiem uważności,
– Moja Mocna Trójka: Pytanie – Parafraza – Podsumowanie,
– udzielanie feedbacku metodą ZEEP,
– sztuka doceniania i chwalenia.

Efekt: Potrafimy zastosować zestaw najważniejszych narzędzi komunikacji interpersonalnej.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.
– Dla specjalistów HR i coachów zespołowych, którzy chcą wspierać w takich sytuacjach wewnętrzne zespoły.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.

Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter

Jeżeli chcesz pokonać dysfunkcje w zespole, skontaktuj się z nami:

    Prześlij stronę dalej!