Jeśli spotkała Cię któraś z sytuacji:

  • zostałeś członkiem nowo powstałego zespołu projektowego ,

  • poproszono Cię o stworzenie nowego zespołu,

  • efektywność Twojego zespołu projektowego zmalała,

  • komunikacja w zespole szwankuje,

możecie skorzystać z rozwiązań Belbin®, które zostały specjalnie stworzone w celu wspierania zespołów projektowych. Dobre zarządzanie projektem składa się z „hardware’u” czyli wdrożenia projektu i „software’u” czyli zarządzania ludźmi. My skupiamy się na tym drugim elemencie. Wiemy, że nawet najlepszy projekt nie zrealizuje się sam.

Nasza propozycja wsparcia to warsztat, w ramach którego kluczowe bloki tematyczne to:

Belbin Ikona dwie osoby

1. Skąd biorą się różnice pomiędzy ludźmi?

– koncepcja Ról Zespołowych
– omówienie Raportów Indywidualnych
– jak poszczególne Role podchodzą do: różnicy zdań, pomysłów, trudności i problemów, zmiany warunków lub oczekiwań

Wnioski: jak różnimy się w naszym zespole? Kto co wnosi do zespołu?

2. Świadome dobieranie ludzi do zespołu

– odpowiedni vs. dopasowany człowiek do zespołu
– czym się kierować dobierając się członków zespołu

Wnioski: jakich ludzi do zespołu szukamy?

Belbin Icon Creative Bulb

3. Role Zespołowe a Projekt

– wykorzystanie Ról na poszczególnych etapach projektu
– redystrybucja zadań i odpowiedzialności w zespole

Efekt: efektywny podział odpowiedzialności i decyzyjności w zespole.

Belbin icon - brain overdrive

4. Analiza efektywności zespołu

– analiza Raportu Zespołowego Belbin®
– wymagania płynące z projektu a mocne i słabe strony zespołu
– zdefiniowanie sposobów podniesienia skuteczności zespołu

Wnioski: obszary do rozwoju zespołu.

Belbin Icon Presentation Blue

5. Metody pracy zespołu

– weryfikacja sposobu organizacji i prowadzenia spotkań
– komunikowanie się z każdą z Ról
– egzekwowanie ustaleń i zobowiązań

Efekt: wypracowane metody pracy zespołowej.

Belbin Ikona Oko

6. Zespół i jego otoczenie

– wykorzystanie poszczególnych Ról Zespołowych do: pozyskiwania zasobów do projektu, pozyskiwanie fachowców, negocjowania, przeprowadzania audytów, etc.

Wnioski: plan działania zespołu w kolejnych miesiącach.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Rozwiązanie 4: Jak rozwiązywać konflikty w zespole?
Rozwiązanie 6: Planowanie i organizacja pracy zespołu

Prześlij stronę dalej!