Rozwiązanie 5:
Jak zbudować skuteczny zespół projektowy?

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

„Efektywna zmiana nie jest tym, co Ty robisz ludziom. To jest to, co Ty robisz razem z nimi.”
K. Blanchard i T. Waghorn

Jeśli ostatnio spotkała Cię któraś z sytuacji:

  • zostałeś członkiem nowo powstałego zespołu projektowego,

  • zostałeś postawiony przed wyzwaniem stworzenia nowego zespołu,

  • efektywność Twojego zespołu projektowego zmalała,

  • brakuje motywacji,

  • komunikacja w zespole szwankuje,

możecie skorzystać z rozwiązań jakie daje Belbin®, które zostały specjalnie stworzone w celu budowania i wspierania zespołów projektowych. Dobre zarządzanie projektem składa się z „hardware’u” czyli wdrożenia projektu i „software’u” czyli zarządzania ludźmi. My skupiamy się na tym drugim elemencie. Wiemy, że nawet najlepszy projekt nie zrealizuje się sam.

Nasza propozycja wsparcia to warsztat, w ramach którego kluczowe bloki tematyczne to:

Belbin Ikona dwie osoby

1. Skąd biorą się różnice pomiędzy ludźmi?

– wprowadzenie do koncepcji Ról Zespołowych
– omówienie wyników Raportów Indywidualnych
– zrozumienie jak poszczególne Role Zespołowe podchodzą do: różnicy zdań, pomysłów, napotykanych trudności i problemów, zmiany warunków lub oczekiwań

Efekt: Uczestnicy znają swoje mocne strony i widzą wartość z różnic w zespole. Wiedzą, kto co wnosi do zespołu.

2. Jak świadome dobierać ludzi do zespołu/projektu?

– odpowiedni vs. dopasowany człowiek do zespołu
– czym się kierować dobierając członków zespołu, na co zwracać uwagę

Efekt: Uczestnicy wiedzą jak budować zespół projektowy.

Belbin Icon Creative Bulb

3. Role Zespołowe a Projekt

– świadome zarządzanie Rolami Zespołowych na poszczególnych etapach projektu
– redystrybucja zadań i odpowiedzialności w zespole, odpowiednie dopasowanie

Efekt: Uczestnicy wiedzą jak efektywnie zarządzać odpowiedzialnością i decyzyjnością w zespole.

Belbin icon - brain overdrive

4. Analiza efektywności zespołu

– analiza Raportu Zespołowego Belbin® – wnioski
– wymagania płynące z projektu, mocne i słabe strony zespołu
– zdefiniowanie sposobów podniesienia skuteczności zespołu

Efekt: Zespół ma zdefiniowane swoje obszary do rozwoju zespołu.

Belbin Icon Presentation Blue

5. Metody pracy zespołu

– weryfikacja sposobu organizacji i prowadzenia spotkań
– skuteczna komunikacja pomiędzy różnymi rolami zespołowymi
– egzekwowanie ustaleń i zobowiązań od interesariuszy

Efekt: Uczestnicy mają wypracowane nowe skuteczne metody organizacji spotkań i zadań w projekcie.

Belbin Ikona Oko

6. Zespół i jego otoczenie

– wykorzystanie poszczególnych Ról Zespołowych do: pozyskiwania zasobów do projektu, pozyskiwanie fachowców, negocjowania, przeprowadzania audytów, etc.

Efekt: Uczestnicy mają plan działania zespołu.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter

Jeżeli chcesz zbudować skuteczny zespół projektowy, skontaktuj się z nami:

    Prześlij stronę dalej!