Rozwiązanie 1:
Jak zarządzać zespołem?

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

„Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, aby tylko mieć tę umiejętność.”

John D. Rockefeller

Podejmując się roli szefa zespołu stajesz przed wyzwaniem osiągnięcia postawionych przed Tobą celów.

Tych celów nie osiągniesz sam tylko ze zgranym, zmotywowanym chcącym współpracować zespołem.

Warto pamiętać, że zarządzanie zespołem to także kontekst w jakim stajesz przy przejęciu tej funkcji – najczęściej mamy do czynienia z dwiema sytuacjami:

  • zostajesz szefem grupy ludzi, których nie znasz, nie rekrutowałeś i nie wiesz czego możesz się spodziewać,

  • awansowano Cię i teraz będziesz zarządzać koleżankami i kolegami, nadal traktują cię jak kumpla – co nie ułatwia egzekwowanie zadań.

To nad czym fundamentalnie pracują liderzy to zbudowanie zaufania do siebie i swoich decyzji. A „zaufanie – wchodzi po schodach, a zjeżdża windą”.

Realizowanie celów z sukcesem będzie więc wymagało umiejętnego zbudowania swojej pozycji, autorytetu i relacji z zespołem. Nasza propozycja wsparcia to warsztat, w ramach którego kluczowe bloki tematyczne to między innymi:

Belbin Presentation

1. Cele i zadania zespołu

– jak cele zespołu wiążą się ze strategią firmy,
– określenie oczekiwań wobec członków zespołu,
– wystąpienia/expose szefa – trening.

Efekt: Uczestnik potrafi zdefiniować swoje oczekiwania i zakomunikować je do podległego zespołu.

Belbin Ikona Teczka

2. Przywództwo Sytuacyjne

– 4 poziomy gotowości pracownika do wykonania zadania – umiejętne diagnozowanie,
– 4 style przywództwa – jak szef powinien się zachować w przypadku każdego z czterech poziomów gotowości podwładnego,
– trening w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze.

Efekt: Uczestnik wie, jak umiejętnie prowadzić pracowników do samodzielności w realizacji zadań.

Belbin icon - brain overdrive

3. Budowanie autorytetu

– czego Twoi ludzie oczekują od Ciebie?
– umiejętne motywowanie i inspirowanie,
– egzekwowanie efektów pracy,
– udzielanie informacji zwrotnej,
– tworzenie przyjaznego środowiska pracy opartego o szacunek i zaufanie.

Efekt: Uczestnik wie, jak kreować wizerunek szefa poprzez umiejętne działania menedżerskie? – Zarządzanie przez przykład.

4. Budowanie zespołu

– koncepcja Ról Zespołowych (RZ) Belbin® – jakie zespołu wygrywają,
– moje preferencje do zarządzania – omówienie Raportu Indywidualnego,
– budowanie dojrzałości zespołu – wykorzystanie koncepcji RZ w pracy z ludźmi.

Efekt: Uczestnik wie jak zbudować zespół sukcesu, rozumie jakie korzyści wynikają z różnorodności?

Belbin Ikona dwie osoby

5. Metody pracy z zespołem

– przełożenie planów długoterminowych na operacyjne: rok – kwartał – miesiąc,
– Meeting Rhythm – kiedy i w jakim celu spotyka się cały zespół,
– mierniki efektywności – sposób oceny metod pracy zespołu.

Efekt: Uczestnik wiem, jak sprawnie zorganizować pracę zespołu?

Dla kogo?

Dla nowo mianowanych kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak dobrze pełnić rolę szefa, skontaktuj się z nami:

    Prześlij stronę dalej!