Rozwiązanie 3: Jak efektywnie pracować w zespole?

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
Henry Ford

Praca zespołowa czy też ostatnio popularny teamwork – to podstawowy element budowania efektywnych zespołów. Polega na powierzeniu określonej grupie osób czynności, czy też odpowiedzialności za zadania jakie są postawione przed zespołem.

Pracę zespołową cechuje przede wszystkim współdziałanie czyli współpraca, udzielanie sobie pomocy, pełnienie różnych funkcji i zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pracy.

Współpraca staje się koniecznością, gdy nie można rozdzielić zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, gdy proces ma charakter ciągły oraz kiedy ilość pracy przekracza możliwości jednej osoby lub istnieje duża współzależność realizowanych zadań.

Jeśli zauważacie, że Wasz zespół:

  • z coraz większym wysiłkiem osiąga swoje cele,

  • nasilają się napięcia i konflikty spowodowane przeciążeniem pracą,

  • dotychczasowe metody pracy przestały wystarczać,

  • ludziom brakuje motywacji i inspiracji do dalszego działania,

  • do pracy wkradła się rutyna,

warto wówczas skorzystać z narzędzi Belbin®, które zostały specjalnie stworzone w celu pokonywania istniejących ograniczeń i rozwijania zespołów.
Nasza propozycja rozwiązania to warsztat, w ramach którego wypracujecie nowe podejście w Waszym zespole. Kluczowe bloki tematyczne:

Belbin icon - brain overdrive

1. Efektywność zespołu

– czynniki wpływające na efektywność zespołu
– diagnoza efektywności Waszego zespołu

Efekt: Zespół wie jakie są jego mocne strony i obszary wymagające zmiany.

Belbin Icon Presentation Blue

2. Role Zespołowe Belbina®

– wprowadzenie do Koncepcji Ról Zespołowych
– interpretacja Raportów Indywidualnych
– analiza Raportu Zespołowego – wyciągniecie wniosków i zaadresowanie ich do członków zespołu

Efekt: Uczestnicy wiedzą, w jaki sposób wykorzystywać potencjał swojego zespołu.

Belbin Icon Creative Bulb

3. 7 nawyków skutecznego działania zespołu w oparciu o model Stephana Covey’a

– kluczowe nawyki wpływające na efektywność pracy zespołu
– podział odpowiedzialności i zadań w zespole bazujący na Mapie Zespołu Belbin®
– opracowanie nowych metod pracy

Efekt: Uczestnicy mają wypracowany harmonogram wprowadzania nowych, skutecznych dla tego zespołu metod pracy.

Belbin Lighthouse

4. Motywacja w zespole

– motywatory i demotywatory w naszym zespole – co nas motywuje, a co nam odbiera chęć do działania?
– synergia w działaniach jako droga do wyższej efektywności
– sposoby utrzymywania wysokiej motywacji

Efekt: Uczestnicy mają mapę inicjatyw pomagającą utrzymać ciągłość motywacji w zespole.

Belbin Presentation

5. Połączenie wszystkich czynników – nasz kwartalny plan podniesienia efektywności zespołu

Efekt: Uczestnicy mają wypracowany plan wdrożenia zmian, bazujący na atutach zespołu, możliwościach zewnętrznych i wewnętrznych.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Jeżeli chcesz zwiększyć efektywność swojego zespołu, skontaktuj się z nami:

    Prześlij stronę dalej!