Na ich podstawie mogą zostać wygenerowane inne Raporty Belbina, które nie wymagają dodatkowego wkładu ze strony zespołu. Jest to świetne uzupełnienie dla wszystkich chcących lepiej poznać strukturę zespołu lub relacje w nim panujące. Stanowi to też świetny impuls do rozmowy na temat sytuacji i możliwości jakie zespół w sobie naturalnie posiada.

Raport Zespołowy Belbina pokazuje jak grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół. Podkreśla ich silne strony i możliwe słabości. Raport przedstawia informację o ewentualnych brakach pewnych ról w zespole lub zdublowanych kompetencjach.

Raport Relacji – analiza dopasowania we wspołpracy

Raport Relacji służy do zbadania relacji między dwoma osobami, które ze sobą współpracują lub mogą współpracować w przyszłości. Po uzyskaniu dwóch Raportów Indywidualnych można stworzyć Raport Relacji. Taka analiza to nieoceniona pomoc podczas wewnętrznej rekrutacji lub gdy osoby pracują ze sobą po raz pierwszy.

Raporty Stanowiska – analiza stanowiska

Zdefiniuj wymagania na stanowisko i stwórz profil idealnego kandydata. Tak określone stanowisko może zostać zestawione z Raportem Indywidualnym i utworzyć Raport Dopasowania do Stanowiska. To zaś w pigułce pozwala na dokonania analizy trafności przy doborze ewentualnego kandydata – w jakim stopniu spełni stawiane przed nim wymagania i czy stanowisko będzie dla niego naturalnym środowiskiem do odniesienia osobistego sukcesu.

Krok 3 – Praktyczne wykorzystanie Belbina
Zamów swój Test Belbina
Co dalej? Zostań akredytowanym trenerem!