Do czego praktycznie mogę użyć Belbina?

Każdy z nas może wykorzystać test Belbin® do rozwoju własnych kompetencji społecznych i zawodowych, ale przede wszystkim do określenia unikalnego wkładu w działanie zespołu.

Test Belbin® może być wykorzystywany przez coachów, trenerów, HR business partnerów, rekruterów i liderów w bardzo szerokim spektrum zastosowań. Są to między innymi: szkolenia i warsztaty, coaching osobisty i zespołowy, doradztwo zawodowe, rozwiązywanie konfliktów, budowanie i rozwój zespołów, podnoszenie efektywności zarządów, procesy rekrutacji i doboru pracowników.
Grupą, która coraz liczniej korzysta z testu Belbin® są również uczelnie wyższe, które wykorzystują go do wspierania studentów i absolwentów w biurach karier, podczas zajęć dydaktycznych lub do rozwoju kompetencji pracowników.

Belbin Ikona Człowiek

Dla mnie

Dzięki Testowi Belbina poznasz swoje predyspozycje do pracy w zespole, mocne i słabe strony, porównasz ocenę samego siebie z opiniami obserwatorów. Dowiesz się jakie talenty możesz z powodzeniem wykorzystać do budowania własnej marki i ścieżki kariery, jaki rodzaj pracy i zadań jest dla Ciebie najlepszy. Umocnisz się i zwiększysz własną efektywność w interakcjach z innymi ludźmi. Będziesz komunikować się świadomie i uważnie dobierając najlepszy sposób prowadzenia rozmowy do danego człowieka. Będziesz w stanie precyzyjnie określić obszary, które mogą być zagrożeniem dla Twojej osobistej skuteczności.

Dla firmy

Wykorzystując Test Belbina i wszystkie Raporty, które z niego powstają możesz pomóc zarówno pojedynczym pracownikom jak i całym zespołom. W sposób naukowy i precyzyjny wspieramy ludzi zwiększając ich samoświadomość i polepszając współpracę. Menadżer czy lider zyskuje cenną wiedzę na temat swoich podwładnych i może ją wykorzystać na co dzień, ulepszając procesy, wprowadzając zmiany, integrując zespoły, motywując, budując prawdziwe współdziałanie. Zarządy i zespoły zarządzające mogą być skuteczniejsze poprzez lepsze, wzajemne zrozumienie, wyeliminowanie konfliktów i umniejszenie nieporozumień. Test Belbina jest „złotym standardem” budowania efektywnych zespołów projektowych i usprawniania komunikacji wewnętrznej.

Belbin Ikona dwie osoby

Dla trenera

Koncepcja Belbina jest łatwa do przekazania i zrozumienia. Test możesz wykorzystać w trakcie sesji coachingowych i mentoringowych dając bardzo ścisły feedback. Możesz wspomóc proces rozwoju kompetencji zarówno zawodowych jak i społecznych. Zwiększasz atrakcyjność swoich szkoleń i warsztatów, podnosisz zainteresowanie tematem i szybko budujesz atmosferę otwartości sprzyjającą współpracy. Test Belbina możesz wykorzystać w wielu tematach, od budowania współpracy, poprzez zarządzanie i podnoszenie zaangażowania, do rozwiązywania konfliktów i wprowadzania zmian w organizacji. Warto użyć Test w projektach AC/DC wraz z dostępnymi, specjalnie przygotowanymi grami.

Kup test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Zamów test
Krok 2 – Co zawiera raport Belbina?
Krok 4 – Raporty Zespołu, Relacji, Stanowisk