Raport Belbina – o co chodzi?

Raport Belbina to coś więcej niż tylko informacje o Twoich predyspozycjach czy talentach. To Twój kompas do określenia, w którą stronę pokierować swoim rozwojem, to Twoja północ sukcesu zawodowego.

Poniżej znajdziesz informacje jakie obszary wiedzy obejmuje raport Belbina.

Sam test jest bardziej narzędziem behawioralnym, niż testem psychometrycznym czy osobowościowym, co oznacza że świadomie analizując zachowania możesz zmieniać się pod wpływem wielu czynników i być bardziej skuteczny i doceniany. Raport indywidualny to zaledwie początek. Na jego podstawie można wygenerować inne Raporty Belbina – możliwości zespołu w w którym jesteś, relacyjny, czy dopasowania do wymagań stanowiska – upewniając się , że to Twoja wymarzona praca.

Belbin Holder

Zestawienie Ról

Zestawienie Ról Zespołowych w raporcie indywidualnym pokazuje rozkład Twoich ról od najsilniejszej do najsłabszej na podstawie zarówno danych z samooceny jak i opinii obserwatorów. Ta pierwsza strona raportu skupia się na wskazaniu Twojego unikalnego wkładu jaki wnosisz komunikując i współpracując z innymi w zespole.

Belbin Ikona Zamiana

Porównanie Samooceny i Ocen Obserwatorów

Pozwala przeanalizować spójność pomiędzy Całościową Opinią Obserwatorów a Twoją percepcją siebie. Tym samym możesz odkryć, w których rolach Ty się nie doceniasz, jak również sytuację odwrotną – posiadasz wysokie predyspozycje danej roli, anie jest to widziane i doceniane przez innych w zespole. Ta informacja może być prostym wyborem bez wysiłkowego kierunku Twojego rozwoju.

Belbin Lighthouse

Twoje preferencje co do Ról Zespołowych

Jest stroną raportu pokazującą Twoje preferencje do spełnienia danej roli w oparciu o odpowiedzi z samooceny. Ujęte jest w podziale na: Role Preferowane, Role Akceptowalne i Role Ci nie zalecane. Tym samym możesz zaprojektować sobie, jak w złożonych zadaniach zarządzać swoim potencjałem dla wspólnego dobra i zapewnienia zadaniu sukcesu.

Belbin Ikona Oko

Twoje Silne strony i Słabości oczami obserwatorów

Daje ci do przemyślenia informacje z perspektywy obserwatorów. Warto wiedzieć, na ile zachowania z danej roli postrzegane są jako wnoszące wartość,użyteczny wkład, a na ile stanowią pewnego rodzaju uciążliwość w relacjach, współpracy, komunikacji.

Belbin Ikona Mail

Informacja zwrotna o Twoich Rolach Zespołowych

Raport oferuje Ci wskazówki i rady, jak najlepiej ukierunkować swoje zachowania w pracy i jak najlepiej wykorzystać potencjał zarówno w bieżącej sytuacji jak i przy planowaniu kariery.

Belbin icon - brain overdrive

Maksymalizowanie Twojego Potencjału

To część raportu, w której odnajdziesz skondensowaną informację o Twoich silnych stronach i możliwych słabościach. W kontekście tego otrzymujesz propozycję – jak możesz wspomóc zespół i jednocześnie budować osobiste mistrzostwo. Raport podpowiada również – jakie środowisko pracy byłoby dla Ciebie najbardziej odpowiednie i motywujące.

Belbin Ikona Teczka

Sugerowane Style Pracy dla Ciebie

Ostatnia część raportu indywidualnego ilustruje, jak Twoje preferencje wpływają na Styl Pracy, który ‘uprawiasz’ na co dzień, a postrzegasz jako skuteczne podejście dla zapewnienia sukcesu.

Pełny Raport Indywidualny - samoocena i obserwatorzy

Pełny Raport Indywidualny w wariancie ocena 360 stopni łączy informacje z perspektywy danej osoby oraz min. 4 obserwatorów.
Daje to możliwość zebrania nawet 16 obserwacji, dzięki czemu można zobaczyć, jak różnie może być postrzegana jedna osoba w różnych środowiskach – inaczej w swoim dziale, inaczej jako szef zespołu, a jeszcze inaczej na gruncie prywatnym.

Wartościowe jest pokazanie, jak inni widzą daną osobę w porównaniu do tego, jak postrzega siebie – w jakich obszarach się nie docenia, które talenty nie są wykorzystane dla dobra zespołu, które role nadmiernie uruchamiane mogą być odbierane jako uciążliwe dla zespołu i ostatecznie – na co powinno się zwrócić uwagę w trakcie samorozwoju.

Dostarcza tych samych informacji, które znalazły się w samoocenie, natomiast są one wzbogacone o obserwację innych. Dzięki temu rysuje się obraz całkowitego potencjału, czyli predyspozycje i kompetencje (również poziom uznania, czyli to, jak te cechy doceniają ludzie dookoła).

Sprawdź, jak wygląda raport Belbina bazujący na samoocenie i ocenie obserwatorów!

Kup test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Zamów test
Krok 1 – Dlaczego Belbin?
Krok 3 – Co praktycznie da mi Raport Belbina