Poniżej znajdziesz informacje jakie obszary wiedzy dostarcza raport Belbina.

Sam test jest bardziej narzędziem behawioralnym, niż testem psychometrycznym czy osobowościowym, co oznacza że świadomie analizując zachowania możesz zmieniać się pod wpływem wielu czynników i być bardziej skuteczny i doceniany. Raport indywidualny to zaledwie początek. Na jego podstawie można wygenerować inne Raporty Belbina – możliwości zespołu w w którym jesteś, relacyjny, czy dopasowania do wymagań stanowiska – upewniając się , że to Twoja wymarzona praca.

Zestawienie Ról

Zestawienie Ról Zespołowych w raporcie indywidualnym pokazuje rozkład Twoich ról od najsilniejszej do najsłabszej na podstawie zarówno danych z samooceny jak i opinii obserwatorów. Ta pierwsza strona raportu skupia się na wskazaniu Twojego unikalnego wkładu jaki wnosisz komunikując i współpracując z innymi w zespole.

Porównanie Samooceny i Ocen Obserwatorów

Pozwala przeanalizować spójność pomiędzy Całościową  Opinią Obserwatorów a Twoją percepcją siebie. Tym samym możesz odkryć, w których rolach Ty się nie doceniasz, jak również sytuację odwrotną – posiadasz wysokie predyspozycje danej roli, anie jest to widziane i doceniane przez innych w zespole. Ta informacja może być prostym wyborem bez wysiłkowego kierunku Twojego rozwoju.

Twoje preferencje co do Ról Zespołowych

Jest stroną raportu pokazującą Twoje preferencje do spełnienia danej roli w oparciu o odpowiedzi z samooceny. Ujęte jest w podziale na: Role Preferowane, Role Akceptowalne i Role Ci nie zalecane. Tym samym możesz zaprojektować sobie, jak w złożonych zadaniach zarządzać swoim potencjałem dla wspólnego dobra i zapewnienia zadaniu sukcesu.

Twoje Silne strony i Słabości oczami obserwatorów

Daje ci do przemyślenia informacje z perspektywy obserwatorów. Warto wiedzieć, na ile zachowania z danej roli postrzegane są jako wnoszące wartość,użyteczny wkład, a na ile stanowią pewnego rodzaju uciążliwość w relacjach, współpracy, komunikacji.

dołącz!

Informacja zwrotna o Twoich Rolach Zespołowych

Raport oferuje Ci wskazówki i rady, jak najlepiej ukierunkować swoje zachowania w pracy i jak najlepiej wykorzystać potencjał zarówno w bieżącej sytuacji jak i przy planowaniu kariery.

Maksymalizowanie Twojego Potencjału

To część raportu, w której odnajdziesz skondensowaną informację o Twoich silnych stronach i możliwych słabościach. W kontekście tego otrzymujesz propozycję – jak możesz wspomóc zespół i jednocześnie budować osobiste mistrzostwo. Raport podpowiada również – jakie środowisko pracy byłoby dla Ciebie najbardziej odpowiednie i motywujące.

Sugerowane Style Pracy dla Ciebie

Ostatnia część raportu indywidualnego ilustruje, jak Twoje preferencje wpływają na Styl Pracy, który ‘uprawiasz’ na co dzień, a postrzegasz jako skuteczne podejście dla zapewnienia sukcesu.

Krok 1 – Dlaczego Belbin?
Zamów swój Test Belbina
Krok 3 – Co praktycznie da mi Raport Belbina