Rozwiązanie 9:
Program Talentowy dla zespołów

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

Jeśli spotykasz się z praktykami, gdzie:

  • promuje się silne jednostki, a nie silne zespoły

  • jest zgoda na stawianie celów osobistych ponad cele zespołu

  • poszczególne osoby poza szkoleniami grupowymi realizują indywidualną ścieżkę rozwojową

  • szkolenia skoncentrowane są na wzrost jednostek, a nie uczą korzystania z potencjału zespołu

  • część pracowników odnosi się z nieufnością do nowych rozwiązań czy szkoleń odgórnych, a zamiast zaangażowania obserwowane są zachowania wskazujące na rezygnację

zapraszamy cię do programu, który promuje kulturę współpracy. Oznacza to, że każdy rozwija swoje silne strony, a w sytuacjach słabości zespół wie, kto jest wybitny w danej dziedzinie aby wspomóc innych. Dzięki analizie całkowitego potencjału zespołu możecie stać się silną, zbalansowaną i samodzielną drużyną. Jest to bardzo ważne dla zrównoważonego i kompleksowego rozwoju oraz integracji całego zespołu.

Nasza propozycja rozwiązania – to warsztat, w ramach którego poznacie ścieżkę rozwoju dla zespołu w ramach Programu Talentowego dla zespołów.

Belbin icon - brain overdrive

1. Talenty jako kapitał organizacyjny.

– światowe trendy w rozwoju kapitału talentów
– fakty i mity w rozwoju indywidualnych talentów
– możliwości i ograniczenia programów talentowych: indywidualnych i zespołowych (siła w jedności czy w „gwiazdach”)

Wniosek: jak programy talentowe dla zespołów zapewniają nam naturalny wzrost?

Belbin Ikona dwie osoby

2. Role Zespołowe Belbina®.

– wprowadzenie do Koncepcji Ról Zespołowych – film edukacyjny – opowieść o rolach w zespole – podstawy teorii Ról Zespołowych Belbin®.
– gra „Co-operate” – co buduje, a co rujnuje współpracę w zespole.
– interpretacja Raportu Indywidualnego – jaki jest mój unikalny wkład do zespołu?
– analiza Raportu Zespołowego – jakim zespołem jesteśmy ( mocne strony i słabości) – mapa zespołu
– na ile jesteśmy zbalansowanym zespołem z możliwościami samozarządzania potencjałem?

Wnioski: Odkrywanie ukrytych talentów – nowe źródło siły dla zespołu.

3. Budowanie Programów Talentowych dla Zespołów.

– jakie są potrzeby rozwojowe dla naszego zespołu?
– jak możemy zagospodarować aktualny potencjał zespołu wraz z zdefiniowanymi ukrytymi talentami dla zapewnienia dobrej współpracy?
– ramowe założenia do Programu Talentowego dla zespołu

Wnioski: stały wzrost efektywności zespołowej i mistrzostwa osobistego

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter

Jeżeli interesuje Cię program talentowy dla zespołów, skontaktuj się z nami:

    Prześlij stronę dalej!