Rozwiązanie 3:
Dysfunkcje w zespole

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

„Praca zespołowa zaczyna się od budowania zaufania. A jedynym sposobem na to jest przezwyciężenie naszej potrzeby nietykalności”
Patrick Lencioni

Jeśli od jakiegoś czasu obserwujecie, że:

 • pogorszyła się atmosfera w zespole,

 • Twój zespół nie może znaleźć wspólnego języka,

 • zwiększyła się liczba sytuacji konfliktowych i nieporozumienia wciąż narastają,

 • zespół przestaje ze sobą rozmawiać,

 • członkowie zespołu unikają brania odpowiedzialności i jest im wszystko obojętne,

 • spadła motywacja i zaangażowanie, a dbałość o jakość i rezultaty nie jest taka jak kiedyś,

 • ciężko Ci jest znaleźć przyczynę tego, że organizacja pracy, przebieg procesów, styl działania nie jest efektywny,

może warto zmienić perspektywę i przedefiniować zasady funkcjonowania Waszego zespołu. Przyjrzeć się zespołowi na nowo.

Mamy w tym wieloletnią praktykę. Potrafimy rozwijać dobre zespoły w wyjątkowe, sprawne i spełnione drużyny. Takie, w których każdy z członków zespołu czuje swoją rolę, swój wkład i spełnienie.

Kluczowe bloki tematyczne dla tego rozwiązania:

Belbin Ikona Oko

1. Diagnoza zespołu

– dlaczego zespoły bywają nieefektywne – studium przypadku
– kwestionariusz 5 dysfunkcji zespołu – diagnoza
– jak pracować nad kulturą pracy zespołu

Efekt: Zespół ma swoją diagnozę.

Belbin Ikona Lupa fiolet

2. Kiedy brakuje zaufania w zespole, wszystko inne przestaje mieć znaczenie, drogą do sukcesu jest:

– otwarta komunikacja w zespole, oparta o szacunek i zrozumienie
– dawanie bezpośredniego feedbacku, przepraszanie, proszenie o pomoc
– możliwość przyznawania się do swoich błędów i słabości

Efekt: Uczestnicy potrafią ze sobą otwarcie rozmawiać, również na trudne tematy..

Belbin Icon Creative Bulb

3. Destrukcyjna i konstruktywna rola konfliktu w zespole – obawa przed konfliktem

– czym naprawdę jest konflikt i jak go wykorzystywać?
– różnice wynikające z różnych Ról Zespołowych
– postępowanie przy różnicy: zdań, celów, priorytetów
– prowadzenie angażujących i efektywnych spotkań zespołów
– wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Efekt: Uczestnicy chcą widzą korzyści płynące z kultury informacji zwrotnej.

Belbin Ikona Rozmowa

4. Motywacja do osiągnięć vs. brak zaangażowania

– cele zespołowe ponad celami jednostki
– komunikacja wewnętrzna: wiem co robią inni i nad czym pracują
– opracowanie metod osiągania synergii w działaniach wszystkich członków zespołu
– rozwijanie umiejętności uczenia się na błędach

Efekt: Uczestnicy poznają zalety synergii w działaniach zespołu.

Belbin Ikona Człowiek

5. Empowerment w zarządzaniu, angażowanie pracowników vs. unikanie odpowiedzialności.

– jak korygować zachowania obniżające efektywność
– branie odpowiedzialności vs dawanie odpowiedzialności
– stwarzanie atmosfery wzajemnego szacunku
– otwarte wyrażanie własnych opinii i poglądów

Efekt: Uczestnicy rozumieją jasny podział odpowiedzialności i decyzyjności w zespole. Patrzą na siebie jak na przedsiębiorcę.

Belbin Icon Presentation Blue

6. Planowanie realnych działań, mających wpływ na wyniki.

– narzędzia planowania długoterminowego
– minimalizowanie działań indywidualistycznych
– świętowanie sukcesów
– unikanie rozpraszania, koncentracja na głównym celu zespołu
– sposoby omawiania i egzekwowania wyników w zespole
– ocena skuteczności zespołu

Efekt: Uczestnicy mają plan wdrożenia wypracowanych zasad.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.

Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Mazur-Kłucjasz
Anna Olszewska

Jeżeli chcesz pokonać dysfunkcje w zespole, skontaktuj się z nami:

  Rozwiązanie 2: Jak zbudować zaangażowanie w zespole?
  Rozwiązanie 4: Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

  Prześlij stronę dalej!