Przekrój Ról Zespołowych Belbina: Ewaluator

Przekrój Ról Zespołowych Belbina Ewaluator
Cel: Analiza pomysłów i sugestii oraz ocena ich wykonalności.
Mocne strony Ewaluatora:

Ewaluatorzy to poważne, rozważne osoby najlepiej nadające się do analizowania problemów oraz oceny pomysłów i sugestii, w celu określenia ich wykonalności i pomocy w ich wdrożeniu. Jeśli uda im się nawiązać silne relacje z Kreatorem, wydajność zespołu powinna ulec znacznej poprawie.

Ewaluatorzy są biegli w myśleniu krytycznym, mają tendencję do rozważania zalet i wad danej sytuacji. Podejmują decyzję opierając się na logice, zamiast kierować się entuzjazmem lub względami osobistymi i emocjonalnymi. W związku z tym mogą zachować dystans od zespołu podczas spotkań, co pozwala im obserwować postępy zachowując jednocześnie bezstronność.

Ewaluatorzy lubią debaty i prawdopodobnie będą dumni z poświęcenia czasu na właściwe podjęcie ważnych decyzji. Jako tacy powinni być konsultowani podczas podejmowania decyzji w zespole. Im bardziej złożony proces decyzyjny – i im więcej zaangażowanych zmiennych – tym ważniejsza staje się ta Rola.

Potencjalne słabości Ewaluatora:

Ze względu na tendencję do nieokazywania entuzjazmu, Ewaluatorzy mogą być postrzegani przez współpracowników jako osoby oschłe i nudne. W rezultacie często brakuje im umiejętności inspirowania innych członków zespołu. Jest to efektem bezstronności, jednak może być postrzegane przez zespół jako słabość.

Ewaluatorzy zwykle niespiesznie rozważają decyzję, co może być frustrujące dla innych członków zespołu, którzy chcą, aby sprawy toczyły się szybciej. W najgorszym przypadku zespół może pogrążyć się w „akademickiej” debacie” nie dochodząc do porozumienia.

Mogą również być nietaktowi i nadmiernie krytyczni podczas obalania błędnych pomysłów, co może powodować tarcia z Kreatorem i Poszukiwaczem Źródeł, którzy je zaproponowali, co może doprowadzić do obniżenia morale zespołu. Rozgoryczenie pozostałych członków zespołu może umknąć uwadze Ewaluatorów, którzy oczekują braku emocji i kierowania się logiką również od innych członków zespołu.

Nieakceptowalne słabości

Ewaluatorzy nie powinni a priori podchodzić sceptycznie do nowych pomysłów. Nie można również zaakceptować obalania pomysłów prezentowanych przez innych członków zespołu bez podania logicznych przyczyn ani aroganckiego zachowania Ewaluatora.

Kompatybilność z innymi Rolami Zespołowymi

Ewaluatorami najlepiej zarządza Koordynator, który powinien upewnić się, czy zespół konsultuje się z nimi w czasie procesu decyzyjnego. Sami Ewaluatorzy dobrze zarządzają większością innych ról, z potencjalnym wyjątkiem Lokomotyw (które mogą być sfrustrowane zbyt wolnym tempem zmian) i innych Ewaluatorów, ponieważ ich starcie zwykle prowadzi do przedłużającej się debaty, która nie kończy się podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

Jak radzić sobie z Ewaluatorem?

Tak…
Poproś ich, aby dokładnie ocenili pomysł, wyrazili swoje obawy i powstrzymali zespół przed pochopnym podejmowaniem decyzji.

Nie…
Nie próbuj wpłynąć na nich optymizmem lub emocjonalnymi apelami. Unikaj wywierania na nich presji, aby szybko dokonali oceny.

Optymalne środowisko pracy

Ewaluator najlepiej radzi sobie w strategicznych sytuacjach, w których sukces lub porażka zależy od podjęcia niewielkiej liczby kluczowych decyzji.

Angielski termin dla roli Ewaluatora to Monitor-Evaluator.

Zrób test i sprawdź jaka jest Twoja rola

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej przed zakupem testu Belbina?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Role Icons