S jak Samoświadomość

S jak Samoświadomość

Korzystanie z testów psychometrycznych może budzić nieufność, dlatego wiele firm stosuje wewnętrzne badania bazujące jedynie na autodiagnozie. Uczestnikom badania trudno nie zgodzić się z wynikami takich raportów – z informacjami co o sobie myślą: „jaka jestem lub jaka chciałabym być”.

Natomiast korzystanie jedynie z autoprezentacji nie jest „bezpiecznym” rozwiązaniem, a efekt końcowy może być wręcz szkodliwy. Możliwości uczenia się i rozwoju są ograniczane przez zawężoną samoświadomość danej osoby – patrzenie na siebie tylko przez swój własny, subiektywny pryzmat. W takich sytuacjach test staje się ćwiczeniem typu „tick-box”, a pracownicy nie angażują się w proces badawczy.

Dla prawdziwej zmiany z realnymi wynikami, potrzebujemy wniosków do interakcji. Zamiast identyfikowania cech osobowościowych, które kategoryzują jednostkę, potrzebna jest informacja zwrotna w ramach zespołów i na wszystkich poziomach hierarchii w organizacji, aby otworzyć dyskusje, które pobudzą ludzi do myślenia i promowania zmian.

Zachowanie jest czymś obserwowanym zewnętrznie, opartym na przykładach ze świata rzeczywistego. Mierzenie zachowań to sposób na dodanie wartości w rozważaniach nad strategiami personalnymi. To klucz do transformacji indywidualnego rozwoju i zespołowego – pomagania ludziom we wspólnej, bardziej efektywnej pracy.

Autor: Beata Jacak-Drabik

Beata Jacak-Drabik
Beata Jacak
Senior Partner and Co-founder

Certyfikowany trener i coach metodologii Belbin® na poziomie master trainer z uprawnieniami do akredytowania z Teorii Ról Zespołowych Belbin® w Polsce. Od 2003 roku akredytowałam 124 osoby; dodatkowo miałam przyjemność zrealizować sesje szkoleniowe oraz coachingowe dla przeszło 5.000 osób.

Poznaj Test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Role Icons