Rozwiązanie 11:
Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

Konflikty mogą mieć różne źródła i różny charakter. Jeśli zauważacie na przykład, że:

  • ludzie podchodzą do siebie z niechęcią i nie chcą współpracować

  • któryś z członków zespołu, lub nawet kilku jest traktowanych nieodpowiednio

  • w trakcie spotkań wybuchają kłótnie, które do niczego nie prowadzą

  • brakuje poczucia wspólnoty, każdy „gra na siebie”

wykorzystajcie metodologię rozwiązywania konfliktów Belbin®. Specjalizujemy się w pracy zespołowej i mamy sprawdzone rozwiązania w tym zakresie.
Dzięki podejściu Belbin® w zarządzaniu różnorodnością pomagamy zrozumieć: co może stanowić źródło konfliktu, jak zamienić to co nas dzieli w naszą siłę oraz jak praktycznie pracować z tą wiedzą i budować trwalsze relacje oparte o szacunek i zaufanie.

Belbin Ikona Zamiana

1. Cztery źródła/cele konfliktu

– diagnoza najczęściej pojawiających się konfliktów
– w jakiego typu konflikty wchodzą poszczególne Role Zespołowe?
– omówienie sposobów ich rozwiązywania

Wnioski: dlaczego i o co się kłócimy?

Belbin Holder

2. Cztery zachowania zbędne w konflikcie

– autoanaliza zachowania podczas konfliktu
– cztery zachowania niepotrzebne – jak sobie z nimi radzić?

Wnioski: jakie moje zachowania mogą spowodować nieporozumienia lub konflikt?

Belbin Lighthouse

3. Pięć podstawowych taktyk zarządzania konfliktami

– omawiamy: rywalizację, unikanie, kompromis, przystosowanie, współpracę
– trening na specjalnych studiach przypadku z wykorzystaniem klipów wideo

Efekt: opracowane sposoby rozwiązywania konfliktów.

Belbin Ikona Lupa fiolet

4. Konstruktywna „burza” w zespole

– jak wykorzystać kontrolowany konflikt do rozwiązywania problemów czy podnoszenia efektywności
– trening bazujący na wybranym zagadnieniu

Efekt: ugruntowanie wiedzy.

Belbin Icon Presentation Blue

5. Metody rozwiązywania problemów

– omówienie trzech najbardziej popularnych technik
– trening wykorzystania nowych metod

Efekt: rozwój umiejętności rozwiązywania problemów.

Belbin Ikona Człowiek

5. Budowanie atmosfery po konflikcie

– jak zadbać o emocje swoje i ludzi
– jak wpłynąć na atmosferę
– metody budowania zaufania w zespole

Wnioski: jak chcemy zadbać o atmosferę w naszym zespole?

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter

Jeżeli chcesz rozwiązać konflikty w zespole, skontaktuj się z nami:

    Prześlij stronę dalej!