Rozwiązanie 12:
Jak zbudować zaufanie i porozumienie w zespole?

Praca zespołowa pomaga nam zmierzyć się z trudnymi i złożonymi zadaniami.
Harmonijna współpraca nie jest jednak tak łatwa, jak może się wydawać.

Jeśli od jakiegoś czasu obserwujecie, że:

  • pogorszyła się atmosfera w zespole,

  • ludzie podchodzą do wypowiedzi lub działań innych z nieufnością,
  • nie potrafią konstruktywnie dyskutować o problemach,
  • w trakcie spotkań boją się wyrazić swoje zdanie, opinie czy propozycje,
  • unikają jakiejkolwiek konfrontacji czy różnicy zdań,

  • spadła motywacja i zaangażowanie, a dbałość o jakość i rezultaty nie jest taka jak kiedyś,

może warto zmienić perspektywę i przedefiniować zasady funkcjonowania Waszego zespołu. Przyjrzeć się zespołowi na nowo.

Mamy w tym wieloletnią praktykę. Potrafimy rozwijać dobre zespoły w wyjątkowe, sprawne i spełnione drużyny. Takie, w których każdy z członków zespołu czuje swoją rolę, swój wkład i spełnienie. Proponowany warsztat ma dostarczyć metod postępowania, które pomogą uzdrowić atmosferę, nadając pracy zespołowej rzeczywisty wymiar współpracy. Wierzymy, że na koniec będziecie wiedzieć jak promować kulturę współpracy, gdzie zaufanie stoi ponad konfliktami interesów, a zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności są naturalnym wyborem w konsekwencji podejmowania działań służących dbaniu o rezultaty.

Kluczowe bloki tematyczne dla tego rozwiązania:

Belbin Lighthouse

1. Diagnoza zespołu.

– Dlaczego zespoły bywają nieefektywne – studium przypadku,
– kwestionariusz 5 dysfunkcji zespołu – diagnoza,
– wprowadzenie do Koncepcji Ról Zespołowych Belbin®- film edukacyjny,
– interpretacja Raportów Indywidualnych – jaki jest mój unikalny wkład do zespołu,
– analiza Raportu Zespołowego – jakim zespołem jesteśmy ( mocne strony i słabości) – mapa zespołu.

Efekt: Zespół zdefiniował swoje silne i słabe strony oraz obszary do rozwoju.

Belbin Holder

2. Kiedy brakuje zaufania w zespole, wszystko inne przestaje mieć znaczenie, drogą do sukcesu jest:

– Otwarta komunikacja w zespole, oparta o szacunek i zrozumienie,
– dawanie bezpośredniego feedbacku, przepraszanie, proszenie o pomoc,
– możliwość przyznawania się do swoich błędów i słabości.
Trenujemy wszystkie powyższe zagadnienia.

Efekt: Uczestnicy potrafią ze sobą otwarcie rozmawiać, również na trudne tematy.

Belbin Icon Presentation Blue

3. Destrukcyjna i konstruktywna rola konfliktu w zespole – obawa przed konfliktem.

– Czym naprawdę jest konflikt i jak go wykorzystywać?
– Różnice wynikające z różnych Ról Zespołowych,
– postępowanie przy różnicy: zdań, celów, priorytetów,
– prowadzenie angażujących i efektywnych spotkań zespołów,
– wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.

Efekt: Uczestnicy chcą widzą korzyści płynące z kultury informacji zwrotnej.

Belbin icon - brain overdrive

4. Motywacja do osiągnięć vs. brak zaangażowania.

– Cele zespołowe ponad celami jednostki,
– komunikacja wewnętrzna: wiem co robią inni i nad czym pracują,
– opracowanie metod osiągania synergii w działaniach wszystkich członków zespołu,
– unikanie rozpraszania, koncentracja na głównym celu zespołu,
– sposoby omawiania i egzekwowania wyników w zespole.

Efekt: Uczestnicy poznają zalety synergii w działaniach zespołu.

Belbin Ikona Zamiana

5. Empowerment w zarządzaniu, angażowanie pracowników vs. unikanie odpowiedzialności.

– Jak korygować zachowania obniżające efektywność,
– branie odpowiedzialności vs dawanie odpowiedzialności,
– stwarzanie atmosfery wzajemnego szacunku,
– otwarte wyrażanie własnych opinii i poglądów,
– świętowanie sukcesów.

Efekt: Uczestnicy rozumieją jasny podział odpowiedzialności i decyzyjności w zespole. Patrzą na siebie jak na przedsiębiorcę.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.
– Dla specjalistów HR i coachów zespołowych, którzy chcą wspierać w takich sytuacjach wewnętrzne zespoły.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter

Jeżeli chcesz zbudować zaufanie i porozumienie w zespole, skontaktuj się z nami:

    Prześlij stronę dalej!