10 praktycznych rad, pokazujących jak Belbin może wspomóc Twoje zespoły

Nie potrafimy naprawić kserokopiarki ani uzupełniać automatu z napojami, ale wiemy, że 10 poniższych problemów może być rozwiązane dzięki Rolom Zespołowym Belbina.

1. Twoi ludzie utknęli w koleinach.
Wszyscy mamy swoje preferowane sposoby pracy i interakcji z innymi (nazywamy je Rolami Zespołowymi), ale czasami możemy zbytnio zafiksować. Kiedy tak się stanie, przegapimy szansę dla nauki i rozwoju. Oprócz identyfikacji preferowanych Ról Zespołowych, Belbin ujawnia Twoje „Akceptowalne Role” – utajone mocne strony, które mogą wyjść z cienia, jeśli tylko nad nimi popracujesz. Jednocześnie dając porady jak najlepiej je rozwijać.

2. Twoi ludzie odgrywają wciąż tę samą rolę.
Z drugiej strony, można spędzić zbyt dużo czasu na pracy w roli, którą najmniej preferujemy. Używamy tych zachowań, które nie przychodzą nam naturalnie. Może się tak zdarzyć w momencie, gdy nie ma nikogo, kto mógłby wejść i wypełnić brakującą rolę zostawiając ją dla nas. W miarę upływu czasu może to osłabiać zaangażowania i morale pracowników, nie wspominając już o tym, że może umniejszyć mocne strony zespołu, które pozostają niewykorzystane. Od czasu do czasu „ofiara Roli Zespołowej” (praca poza rolą) jest nieunikniona, ale staraj się dobrze to komunikować – dlaczego jest to koniecznie jak długo ma trwać aby pomóc złagodzić ewentualne problemy.

3. Jedna osoba bierze na siebie cały zespół.
Czasami Belbin może ujawnić, że Twój zespół polega na jednej osobie. To powoduje spore natężenie pracy jak na jedną parę rąk. Jeśli dodatkowo ta rola jest tylko „Akceptowalna”, problem może się zintensyfikować. Warto sprawdzić, czy dana osoba czuje się swobodnie w swojej roli, szczególnie na „długim dystansie” oraz zawczasu opracować plan awaryjny w przypadku jej braku.

4. Coś jest „nie tak” w środowisku pracy.
Jak przedstawia się „optymalne środowisku” różni się w zależności od osoby. Kreatorzy i Specjaliści potrzebują miejsca i spokoju, aby wymyślić nowe pomysły lub zbadać temat z niepodzielną uwagą. Z drugiej strony, Dusze Zespołu i Koordynatorzy muszą regularnie współpracować z innymi. Poszukiwacze Zasobów muszą się wydostać na zewnątrz, bo nie ma szybszego sposobu na utratę takiej osoby, niż spróbować połączyć ją na stałe z biurkiem. Jeśli chodzi o praktyczną stronę, spróbuj sam i upewnij się, że każdy dostaje to, czego potrzebuje od miejsca pracy, nawet jeśli oznacza to niewielkie przeorganizowanie.

5. Twoi ludzie walczą o to samo „terytorium”.
Z drugiej strony – zbyt wiele takich samych Ról Zespołowych w grupie jest receptą na katastrofę. Problem ten jest bardziej prawdopodobny w przypadku Specjalistów (którzy mogą być terytorialni w swoich tematach), Lokomotyw (którzy nie boją się konfrontacji) i Kreatorów (którzy będą się trzymać swoich własnych pomysłów). Najlepiej jest ograniczyć liczbę Kreatorów i Lokomotyw w każdym zespole. Aby zwiększyć zaangażowanie wśród Specjalistów, spraw, aby granice były jasne, tak aby każda osoba miała swój własny obszar.

6. Masz niewłaściwych ludzi pracujących razem.
Jeśli chodzi o zespoły, najważniejsza jest równowaga Ról Zespołowych. W związkach taka równowaga jest nawet jeszcze bardziej istotna z racji na emocje i „chemię” pomiędzy osobami. Celuj w połączenia ludzi o różnych mocnych stronach. Dzięki temu mogą się wzajemne wspierać i uzupełniać. Warto też dodatkowo odnaleźć w nich część podobnych ról, aby wzmocnić ich wzajemne zrozumienie.

7. Twoje zespoły są za duże.
Reguła dwóch pizz Jeffa Bezosa, CEO amazona brzmi – jeśli na spotkaniu zamówione jest więcej niż dwie pizze, wiem, że zespół jest za duży. Idealna wielkość zespołu Dr Belbina to cztery osoby. Każda większa ilość spowalnia sprawy i wyklucza ludzi w procesie podejmowania ważnych i angażujących decyzji. W zespołach mniejszych natomiast decyzje mogą być podejmowane przez osoby posiadające „głos decydujący”.

8. Tworzysz zespoły oparte na funkcjach, a nie na Rolach Zespołowych.
Niezależnie od funkcji, jeśli wiesz, że ktoś w firmowym otoczeniu ma do zaoferowania kluczowe Role Zespołowe, rozważ zmiany konfiguracji zespołu. W strukturze firmy nie zawsze możliwe jest budowanie zespołu od podstaw, ale możesz używać Ról Zespołowych wewnątrz już istniejących zespołów, aby dobrze dopasować zadania. Kiedy masz możliwość budowania nowych zespołów, użyj Ról Zespołowych, aby nowo powstały zespół odpowiednio zrównoważyć. Pamiętaj też, że na każdym kolejnym etapie nie zawsze potrzebne są wszystkie role.

9. Marnujesz czas ludzi.
Podczas tworzenia zespołów projektowych należy pamiętać, o bardzo delikatnej równowadze. Włączenie zbyt wielu osób zbyt wcześnie może wpłynąć na frustrację z powodu przeciągających się procesów. Natomiast pozostawienie kluczowych osób na koniec projektu może skończyć się pośpiechem oraz cofaniem w celu naprawy zbyt daleko posuniętych projektów. Zezwalaj Koordynatorom i Lokomotywom na identyfikację celów, zarządzaniem osobami oraz procesami. Rozpocznij od Kreatorów i Poszukiwaczów Źródeł, aby wygenerować nowe pomysły oraz sprawdzić gotowość rynku. Następnie wprowadź Ewaluatorów oraz Specjalistów, którzy w odpowiedni sposób przeanalizują plany i udzielą porad eksperckich. Będziesz także potrzebował Implementerów oraz Dusze Zespołu dla podtrzymania tempa pracy a na koniec Perfekcjonistów, którzy szczegółowo sprawdzą wypracowane postępy.

10. Ludzie nie potrafią skutecznie wyartykułować tego, co jest nie w porządku, obawiając się pogorszenia sytuacji.
Łatwiej jest zasugerować, aby ktoś zarządzał swoimi akceptowalnymi słabościami Lokomotywy, niż powiedzieć wprost, że jest on agresywny.
Belbin jest uniwersalnym językiem dla osobistego rozwoju, budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów. Zrozumienie Koncepcji Ról Zespołowych pomaga ludziom zmaksymalizować ich zalety i zarządzać swoimi słabościami, a także umożliwia zespołom efektywniejsze współdziałanie.

Belbin Role Icons