Belbin case study – Sukces grupy Alibaba

Role Zespołowe w firmie Alibaba.

Firma Alibaba (e-commerce) jest jedną z najszybciej rozwijających się firm globalnych. „Podkreślamy, że nasz sukces poprzedzony jest skuteczną pracą zespołową pod opieką kompetentnych liderów. Podkreślamy znaczenie wpływu dobrych praktyk współpracy. Głęboko wierzymy, że nieprzestrzeganie zasad współpracy może przełożyć się na nieskuteczność w tworzeniu strategii, a w konsekwencji na skupianiu się na niewłaściwych zadaniach co może utrudnić szybki wzrost firmy Alibaba.”

W celu promowania kultury współpracy – tak na poziomie danego zespołu, jak i współpracy między zespołami – w całej firmie Alibaba, Role Zespołowe Belbina zostały wprowadzone na szeroką skale poczynając od zespołu zarządzającego.

Zespół wdrażający z firmy Alibaba szczególnie podkreśla zastosowanie Belbina w następujących scenariuszach:

 1. Zespoły pionu biznesowego
  W obliczu wyzwań związanych z pionową strukturą organizacyjną zaproszone zostały zespoły z różnych poziomów do wspólnego udziału w warsztatach Belbina. Tak stworzone środowisko wymiany opinii i doświadczenia zaowocowało nowym spojrzeniem na strategię i pozwoliło na odświeżenie założeń co do metod współpracy, co wpisało się w nurt wyższej zwinności organizacyjnej. Dodatkowo wspólny język Ról Zespołowych Belbina pomógł zrozumieć, dlaczego ludzie robią to co robią i mówią to co mówią. W efekcie usprawniło to procesy diagnozowania kluczowych obszarów dla biznesu i znacząco przyspieszyło osiąganie porozumienia.
 2. Horyzont Alibaby
  Alibaba to konglomerat internetowy działający w różnych dziedzinach. Każda jednostka biznesowa ma swoich menedżerów produktów (PM’s), a każdy PM jest odpowiedzialny za projektowanie funkcji obsługujących jego produkty. Aby zbadać podobieństwa i różnice między PM, poproszono ich o uzupełnienie profili Belbin. Wyniki pokazały kierunek oraz Role Zespołowe kluczowe dla całej grupy zarządzającej. Alibaba wierzy, że te dane staną się niezwykle cenne szczególnie w przyszłości, ponieważ firma będzie mogła odwoływać się do profili Belbina w ramach budowania kolejnych zespołów i dzięki temu odkryć „DNA sukcesu” dla wszystkich zespołów w organizacji.
 3. Zespół wielofunkcyjny
  Często pracownicy z różnych działów są łączeni w zespoły w celu rozwiązania konkretnych problemów z poziomu firmy. W Alibaba wystąpił jednak problem z udziałem dwóch zespołów, które współpracują ze sobą w strumieniu produkcji (tzn. Zespół B otrzymuje gotowe komponenty od zespołu A, aby dalej pracować nad projektem). Ze względu na brak właściwej komunikacji oraz wzajemnego zrozumienia wystąpiły problemy na poziomie produkcji – nie ukończone na czas zadania, co stało się źródłem stresu. Aby rozwiązać ten problem, dział HR wprowadził Belbina do obu zespołów tak, aby wszyscy mieli przestrzeń i czas na zrozumienie siebie nawzajem. Po sesji szkoleniowej członkowie zespołu zdali sobie sprawę, że wszystkie nerwowe zdarzenia mogą zostać z sukcesem rozwiązane. Belbin stworzył odpowiednią platformę dla komunikacji w atmosferze wspólnego zrozumienia a w efekcie skuteczną wymianę informacji i przestrzeń do przyszłych rozmów.
 4. Naturalny zespół a obecnie sprawnie funkcjonujące zespoły
  Belbin wzmocnił siłę i skuteczność zespołów skupionych wokół wspólnego celu, ucząc faktycznie pracować razem na co dzień efektywniej. Po warsztatach Belbina członkowie potrafią wyraźniej wyobrazić sobie wzajemnie zależności i umiejętniej dzielić się odpowiedzialnościami zgodnie z preferowanymi rolami. Dostrzegają jak łatwo można zastosować mechanizmy Teorii Ról Belbina w codziennych sprawach, bez konieczności modyfikowania codziennym zachowań. Pracownicy, którzy współpracowali w sprawnie działających zespołach, mogli precyzyjnie rozumieć swoje Role Zespołowe. Z drugiej strony, dla liderów, którzy prowadzą aktualny czy nowo powstały zespół, Belbin daje „złote wskazówki” do skutecznej komunikacji i działania.

Warsztaty Belbina a wydajność zespołu

Po przejściu przez warsztaty Belbina często obserwujemy, że niektóre zespoły uświadomiły sobie jak w pełni wykorzystać potencjał członków zespołu i poprawić wydajność. Na przykład członkowie zespołu zwracają się do Kreatorów (KR), gdy natrafią na nietypową sprawę lub do Poszukiwaczy Źródeł (PZ), gdy potrzebne są zasoby z zewnątrz. Jeśli można zidentyfikować właściwą osobę, która zaangażuje się w projekt, nie tylko angażuje swoje własne mocne strony ale także czerpie z siły członków zespołu. Belbin może także wspomóc w odkrywaniu talentów, które inaczej pozostałyby niezagospodarowane.

Co to znaczy być zespołem odnoszącym sukcesy w Alibaba?

 • o jasnym, uzgodnionym celu, który ma realizować wartość dla klienta
 • z liderem o wybitnych cechach, chętnym do podjęcia odpowiedzialności
 • o zróżnicowanym, uzupełniającym się składzie zespołu
 • zespół o rozmiarze mniejszym niż 7 osób – w innym przypadku będzie zbyt wiele opinii i nieskuteczna komunikacja.

Dziękujemy Pierre Sheng z LearnMart i Nancy Zhang, Alibaba, za ten artykuł.

Belbin Role Icons