Belbin w praktyce – case study Nissan, Chiny

Ponieważ jedyną stałą w branży motoryzacyjnej jest ciągła zmienność, Dongfeng Nissan musi ciągle ulepszać swoją firmę, aby utrzymać miejsce w branży w obliczu ostrej konkurencji.

Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Co., Ltd. została założona 16 czerwca 2003 r. Jako część Dongfeng Motor Co., Ltd. Głównym celem działu HR w Dongfeng Nissan jest zbudowanie doskonałego zespołu. W tym celu utworzono Uniwersytet Dongfeng Nissan.

Uniwersytet ten w ramach swojej działalności zorganizował obóz szkoleniowy „Oskar”, składający się z prawdziwych zespołów w których skład wchodzą ludzie biznesu, przeprowadzając następnie różne szkolenia i praktyczne działania wokół sześciu modułów nauczania. Rozpoczęty w 2016 roku obóz osiągnął doskonałe wyniki. Został wysoko oceniony przez uczestników, liderów i specjalistów w dziedzinie szkoleń, a wkrótce zdobył uznanie za najlepszą praktykę szkoleniową i najlepszy projekt dydaktyczny w Dongfeng.

Projekt od kuchni

Uniwersytet Dongfeng Nissan prowadzi system certyfikacji, który ma na celu rozwijanie potencjału uczestników w systemie „dzień po dniu”. Firma zapewnia pracownikom mnóstwo szkoleń i możliwości praktyk, aby pomóc im w ich rozwoju osobistym.

Jednakże przyznają również, że pracownicy pracują także wewnątrz swoich zespołów, a atmosfera zespołu, przywództwo i relacje międzyludzkie znacznie wpływają na ostateczne wyniki poszczególnych pracowników.

Na poziomie organizacyjnym tylko doskonałe zespoły mogą zapewnić trwałą przewagę w obliczu ostrej konkurencji. Jednak zespoły różnych typów napotykają niezliczone problemy związane z rozwojem, takie jak niejasne wizje, bariery w komunikacji czy brak zaufania.

W odpowiedzi Uniwersytet Dongfeng Nissan zaplanował i wdrożył „Obóz treningowy – Real Oscar Team” w 2016 roku, zapraszając do udziału w nim prawdziwe zespoły biznesowe. Liderzy tych zespołów byli zaangażowani w pomoc uczestnikom w zakresie nakreślenia wizji, integracji i rozwiązywaniu kluczowych problemów w celu poprawy wydajności całego zespołu.

Uczestnicy

Pierwsza faza projektu obejmowała 20 zespołów biznesowych z sześciu dziedzin (w tym działy: badania i rozwój, zaopatrzenie, produkcja, marketing i finanse itp.) W sumie ponad 160 uczestników. Uczestniczyli oni w szkoleniu obozów Oskara przez ponad siedem miesięcy. Wszystkie uczestniczące grupy były prawdziwymi roboczymi zespołami złożonymi z sześciu do dziesięciu członków.

Proces

„Oskarowe” zespoły skupiły się na dwóch podstawowych elementach „rozwoju zespołu” i „rozwiązywania problemów”. Proces ten podzielony został na sześć modułów edukacyjnych – w tym wiedzę zespołową, przeszkody, role zespołowe i zarządzanie – z bogatym i zróżnicowanym wyborem praktycznych działań mających na celu konsolidację procesu nauki.
Wykorzystano wiele technik szkoleniowych, w tym konkursy drużynowe, warsztaty, sesje zarządzania, coaching, ocenę zespołową, uczenie się przez doświadczenie i inne kompleksowe techniki szkoleniowe, aby wzbogacić doświadczenie uczestników i poprawić wyniki szkoleń.

Dla każdego modułu szkoleniowego zostały zaaranżowane praktyczne zadania , zakończone sesją przedstawienia wyników o praktycznej wartości, takich jak:
• Identyfikacja wizji zespołu;
• Wyprowadzanie deklaracji zaufania w zespole;
• Opracowanie „instrukcji obsługi” na wypadek konfliktu;
• Podsumowanie celów zespołu;
• Opracowanie planu działania w celu wprowadzenia zmian.

Przedstawiamy „Team Belbin Discovery”

Jeden z „Oskarowych” zespołów zorganizował serię działań wokół modułu Ról Zespołowych Belbina. Przeprowadzili sesje Samoocen, Obserwacji oraz oceny Ról Zespołowych, a następnie członkowie zespołu przeszli przez szereg warsztatów dotyczących zagadnienia pracy z Rolami Zespołowymi. Zostały one zaprojektowane tak, aby pomóc:

• Zapoznać się z podziałem Ról poszczególnych członków zespołu;
• Analizować ogólne charakterystyki zachowań zespołu;
• Dowiedzieć się, jak dalej rozwijać siebie i innych w zespole;
• Stworzyć wydajne zespoły.

Teoria Ról Zespołowych była początkowo nieznana dla większości uczestników. Liderzy obozów szkoleniowych postarali się jednak, aby pomóc w szybkim zrozumieniu podstawowych zadań poprzez odpowiednie warsztaty. Aby to osiągnąć, przyjęli metodę uczenia „zamiany klas”. Nauczyciele podzielili się na 9 różnych klas odpowiadających 9 Rolom Zespołu. Przeskakując pomiędzy klasami uczestnicy mieli możliwość poznania koncepcji, a nowa dla nich forma nauki pozwoliła lepiej przyswoić wiedzę przekazywaną w tak opracowany sposób.

Aby pomóc w utrwaleniu wiedzy uczestników, liderzy „Oskarów” przygotowali wszystkich do wzięcia udziału w ocenie swoich Ról Zespołowych Belbina. W celu zapewnienia integralności i obiektywności wyników, ocena Belbin wykorzystuje kombinację Samooceny i Oceny Obserwatorów od uczestników. Każdy uczestnik otrzymał kompletny raport, który integruje oba te aspekty.

Warsztaty skupiały się głównie na „interakcji zespołowej”. Pod przewodnictwem dwóch nauczycieli przedstawiono dogłębną interpretację Raportów Belbina i rozkład Ról Zespołowych w danym zespole. Każdy zespół prowadził bogate i dogłębne dyskusje, a Raporty wzbudziły interesujące możliwości dla dalszej analizy i rozwoju.

Podczas tych jednodniowych warsztatów uczestnicy uzyskali dogłębną wiedzę na temat własnych cech behawioralnych i sposobu wykorzystania swoich mocnych stron, aby najbardziej efektywnie przyczyniać się do pracy zespołu, współpracować z innymi i łagodzić ewentualne niedociągnięcia związane z ich zachowaniami. Poszczególne osoby i zespoły osiągnęły lepsze zrozumieniem „status quo” zespołu (z jasną definicją jego mocnych i słabych stron) i strategie przejścia w kierunku bardziej skutecznych praktyk opartych na tych nowych i wartościowych informacjach.

Rezultat projektu

Innowacyjny model szkolenia zespołowego „Oskara” wzmocnił spójność zespołu, koncentrując się na jego wizji, deklarując zaufanie i znajdując konstruktywne środki rozwiązywania konfliktów. Poprzez naukowe zaprojektowanie, skrupulatne szkolenie i pełny udział wszystkich zespołów, projekt taki może być pomocny w:
• Określeniu swojej wizji;
• Promowaniu integracji zespołu;
• Rozwiązywaniu problemów, które w przeciwnym razie mogłyby okazać się szkodliwe dla pracy zespołu i całego biznesu;
• Promowaniu indywidualnej doskonałości i poprawianiu wydajnoci zespołów.

W 2017 r. Uniwersytet Dongfeng Nissan wprowadził ulepszoną wersję „Oskara” dla drugiej grupy pracowników, aby jeszcze bardziej popularyzować teorię i wiedzę rozwoju zespołu oraz pomóc większej liczbie zespołów w poprawie efektywności i wydajności. W drugiej grupie dziewięć zespołów z dziewięciu obszarów dołączyło do obozu szkoleniowego. Wszystkie zespoły podzieliły się swoimi wynikami Raportów Belbina i wprowadziły zmiany, które zidentyfikował język Raportów Belbina.

Feedback

Przed rozpoczęciem szkolenia otrzymaliśmy Raporty Ról Zespołowych Belbina przygotowane przez dział HR. Po otrzymaniu Raportów wszyscy byli zaskoczeni dokładnością wyników. Raporty zapewniają szczegółową i dogłębną informację zwrotną na temat Ról i rozwoju poszczególnych osób w zespole. Praca z Raportami Zespołowymi jest lustrem, które pozwala nam rozpoznać status zespołu. Proces szkolenia pozwolił nam zastosować te odkrycia do prawdziwego budowania zespołów oraz pracować nad dalszym rozwojem wydajności. Dokładna analiza pozwala nam zmierzyć się z problemami i uświadomić sobie znaczenie rozwoju i korzyści, jakie niesie to dla zespołu.
– Wydział marketingu pojazdów elektrycznych w Kai Chen Division

Szkolenie Belbina to krok bliżej do zrozumienia naszej własnej ścieżki. Analizując swoje Role Zespołowe dzięki Samoocenie i Ocenom od 4 do 8 obserwatorów można dostrzec różnice między Samooceną a Oceną innych, a także wkład każdej osoby opisany jako role w preferowane, akceptowalne i niezalecane. Raport jest bardzo obszerny, skrupulatny i dokładny. Miałem szczęście uczestniczyć w programie Oskara i otrzymałem swój Raport Belbina, jako okazję do odkrycia nowych rzeczy na swój temat.
– Dział Finansów i Rachunkowości Cope Kugan

Jak Belbin może rozwinąć Twoje zespoły?

Zapraszamy do kontaktu! Nasze wieloletnie doświadczenie może pomóc również Twoim zespołom w osiągnięciu doskonałych rezultatów oraz lepszemu samo-poznaniu.

Belbin Role Icons